Annonce

Annonce

rødkål på butikshylde

Når du vælger økologiske produkter, får du alt andet lige renere fødevarer, større sundhed, renere drikkevand, bedre dyrevelfærd samt virkelig god smag… og samvittighed, skriver Carsten Ahrenfeldt. Foto: Moment Studio

Vælger du økologi, får du mere for pengene

MARKEDSKLUMME: Som markedschef i Økologisk Landsforening, har Carsten Ahrenfeldt fingeren på den økologiske puls, og selv om høje priser på bl.a. foder og energi i øjeblikket har presset fødevarepriserne i vejret, vurderer han, at forbrugerne stadig får mest for pengene, når de vælger Ø-mærkede produkter.

Det er udfordrende tider. For kloden, for demokratiet, for økonomien … og for økologien. Det hele taler vi naturligvis meget om. For det er vigtige emner. Fra ende til anden. Men også komplekse emner. Nok har jeg holdninger til det hele, men lad mig her nøjes med et par betragtninger om min hjemmebane; økologien. Det er et faktum, at det økologiske marked – akkurat som en række andre markeder – er påvirket af råvaresituationen, energipriserne, arbejdskraftmanglen, renteniveauet osv. Så der er bestemt mange afsætningsmæssige udfordringer i markedet lige nu. Det skal vi, der har fingeren helt tæt på den økologiske puls, være de første til at indrømme.

Det er nemlig vigtigt at få understreget, at øjeblikkets afsætningsmæssige opbremsning i visse af de økologiske kategorier er… ja netop … et øjebliksbillede. Akkurat som den økonomiske opbremsning som sådan blot er en midlertidig forstyrrelse af den langsigtede udvikling og vækst.

Carsten Ahrenfeldt mener, at folk der konkluderer, at man får mest for pengene, hvis man køber konventionelle fødevarer, glemmer vigtige nuancer
Carsten Ahrenfeldt mener, at folk der konkluderer, at man får mest for pengene, hvis man køber konventionelle fødevarer, glemmer vigtige nuancer

Bestemt en udfordrende forstyrrelse, men dog midlertidig. Og derfor påpeger vi igen og igen, at økologiens fundamentale relevans er uændret for alle - uanset om vi ser på klodens ve og vel, markedsaktørernes kommercielle interesser eller forbrugernes behov; og af den grund er vi meget fortrøstningsfulde, når det kommer til økologiens fremtidige styrke.

Så svaret på, om det går godt for økologien, afhænger af tidshorisonter, produktkategorier, markeder og en masse mere. Og naturligvis vinkling. Er glasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt?

Når du køber økologi, får du alt andet lige renere fødevarer, større sundhed, renere drikkevand, bedre dyrevelfærd samt virkelig god smag… og samvittighed.

— Carsten Ahrenfeldt, markedschef, Økologisk Landsforening

Forleden læste jeg en artikel om økologiens udfordringer. Og vel er der udfordringer, så ingen kritik af den vinkel. Men et par nuancer er også på sin plads. Det er sandt, at højere priser påvirker efterspørgslen. Det er jo langt hen ad vejen en markedsøkonomisk naturlov - om end der er vigtige undtagelser fra den regel. Det er også sandt, som der bliver nævnt i artiklen, at der er en del eksempler på indirekte prisstigning gennem reduktion af forpakningsstørrelser ved samme pris. Det sidste er nu ikke et greb, der kun anvendes på økologiske fødevarer; det ses i hele markedet. Og faktisk er mindre volumen pr. salgsenhed i et isoleret madspildsperspektiv et ganske effektivt værktøj.

Men det, som jeg først og fremmest reagerer på, er konklusionen om, at ved køb af økologiske fødevarer får man, sammenlignet med konventionelle fødevarer, mindre for pengene. Den slutning kan jo kun gælde på en rendyrket råvarebørs. Og der er danske fødevarer jo ikke. Vi har heldigvis en række værdipositioner, kvaliteter og forskelligheder på de udbudte fødevarer i Danmark.

Økologi er så meget mere end blot volumen i forhold til pris. Når du køber økologi, får du alt andet lige renere fødevarer, større sundhed, renere drikkevand, bedre dyrevelfærd samt virkelig god smag… og samvittighed. Derfor: vælger du økologi, får du mere for pengene.

Flere artikler fra samme sektion

Har økologi en partifarve?

POLITISK KLUMME: Økologi er en sag for alle uanset partifarve. Som det også fremgik af VK-regeringens 'Grøn Vækst' i 2009, er økologi »en produktionsform, der bidrager til bedre miljø, natur og dyrevelfærd og vækst i landbruget«.

26-01-2023 4 minutter Klumme

Gift kan ikke gradbøjes

FORPERSONENS ORD: Økologien er under angreb, fordi de stoffer, vi i årevis benhårdt har arbejdet for ikke skulle indgå i foder til dyr eller mad til mennesker, har sneget sig ind via foderet.

26-01-2023 4 minutter Leder

Landbruget - ikke åerne - skal klimasikres

DEBAT: De oversvømmede marker er i høj grad et problem skabt af landbruget selv i form af et stort CO2-udslip fra et kæmpeforbrug af fossilt brændstof samt ødelæggelse af agerjordernes evne til at optage og lagre både CO2 og vand.

26-01-2023 3 minutter Debat