Annonce

Annonce

Mette Kronborg viser en illustration, der kortlægger landbrugets udledning af drivhusgasser

Vi opfordrer derfor alle til at komme og give input til det fortsatte arbejde,” siger projektleder Mette Kronborg, Økologisk Landsforening. Her ses hun i forbindelse med en fremvisning af klimatiltagene på Højagergård i 2018. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

Kom og vær med til at forme nyt klimaværktøj

Et nyt værktøj til klimaregnskaber på økologiske landbrugsbedrifter er på tegnebrættet. Landmænd, rådgivere, forskere og andre interessenter kan give deres besyv med på en workshop 12. juni i Aarhus.

'Klimalandmand’ er navnet på et nyt værktøj, som er ved at blive udviklet til økologiske planteavlere, mælke- og kødproducenter, så de kan lave et regnskab over bedriftens klimabelastning og en plan for at reducere den. For at kunne sende det bedst mulige værktøj ud i erhvervet inviterer projektet af samme navn nu landmænd, rådgivere og andre, der arbejder med økologi og klima, til en workshop om værktøjet.

”Vi vil præsentere en foreløbig model, som vi håber at få gode ideer og inspiration til at udvikle videre. Vi opfordrer derfor alle til at komme og give input til det fortsatte arbejde,” siger projektleder Mette Kronborg, Økologisk Landsforening.

'Klimalandmand' skal bygge på livscyklusprincippet, og målet er at vise bedriftens klimaaftryk inden for energiforbrug og -produktion, metan- og lattergasudledning samt kulstofbalance.

Det er handling, der tæller

Mette Kronborg understreger, at værktøjet tager udgangspunkt i, hvor den enkelte landmand kan handle til gavn for klimaet, og ikke i administrative kasser eller effektens størrelse. Alt tæller – også de små forbedringer.

”En landmand kan fx rejse en vindmølle og skifte fra fossil til vedvarende energi. Det er en handling, der gavner klimaet, og derfor vil det være rimeligt at tage det med i beregningen, selv om det teknisk set hører til i energisektoren og ikke i landbrugssektoren,” forklarer Mette Kronborg.

Det er denne type spørgsmål og diskussioner, som arrangørerne håber at kunne rejse på mødet: hvad skal med i regnskabet, og hvad skal ikke, og hvordan skal de regne på de forskellige poster. Man behøver ikke have konkrete forslag med hjemmefra for at deltage. Workshoppen er en god lejlighed til blot at høre, hvad projektet arbejder med og hvilken model, der er på tegnebrættet.

Værktøj bygger på gode erfaringer

Erfaringer med klimahandlingsplaner viser, at den gennemsnitlige malkekvægsbedrift reducerer udledningen med otte-ti procent ved at gennemføre tre-fire små og store tiltag.

”Vi forventer en lignende effekt, når vi ruller det nye værktøj ud,” siger Mette Kronborg.

Workshoppen er led i projektet Klimalandmand, som Økologisk Landsforening, SEGES og AU samarbejder om. Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Man kan tilmelde sig arrangementet, der er gratis, på okologi.dk/kalender.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark