Annonce

Annonce

Kaffebønner på en plante

De vilde kaffearter er truede. Går en art til grunde, vil det ramme den kommercielle produktion, fordi de vilde arter bruges til at avle og udvikle fremtidens kaffe. Foto: Colourbox

Klimaforandringer og skovfældning truer kaffeproduktionen

Over halvdelen af verdens vilde kaffeplanter er truet af udryddelse. Især den populære Arabica-kaffe får det svært i fremtidens klima.

Fremtidens kaffeproduktion kan komme til at se helt anderledes ud ved udgangen af dette århundrede. 

Nye undersøgelser konkluderer nemlig, at over 60 pct. af de i alt 124 vilde kaffeplanter er i risiko for at blive udryddet pga. klimaforandringer, plantesygdomme og skovfældning, samtidig med at bevaringsarbejdet er utilstrækkeligt. Det viser to nye studier, der er udgivet i tidsskrifterne Science Advances og Global Change Biology.

De vilde kaffeplanter er grundstenene i den kommercielle kaffeproduktion, hvor producenterne løbende forædler sorterne, så de eksempelvis bedre kan modstå plantesygdomme.

Verdens mest handlede kaffe er Arabica-kaffen, og her vurderer forskerne, at den naturlige bestand af kaffeplanten vil være halveret i 2080.

I Etiopien, der er Afrikas største kaffeeksportør, kan kaffe-farmene, der producerer Arabica-kaffe, være reduceret i antal med 85 pct. i 2088. Op mod 60 pct. af det areal, som udgør Etiopiens kaffeproduktion, kan være uegnet til produktion ved udgangen af dette århundrede på grund af klimaforandringerne, skovfældning og plantesygdomme. 

"Når skoven er væk, er arten væk"

Eftersom ca. 45 pct. af kaffearterne ikke findes i samlinger eller frøbanker, vil mange af planterne formentlig uddø uden mulighed for at genoprette dem. Derudover har 30 pct. af dem ingen beskyttelsesstatus i naturen. Går en art til grunde, vil det ramme den kommercielle produktion, fordi de vilde arter bruges til at avle og udvikle fremtidens kaffe.

Det er ikke kun et problem for verdens mange forbrugere af kaffe, men i høj grad også for de omtrent 100 mio. mennesker, der lever af at producere kaffe.

Sarada Krishnan, der er leder af hortikultur og Center for Global Initiatives at the Denver Botanic Gardens, forklarer til Scientific American, at kaffeplanterne er meget sårbare over for selv små ændringer i klimaet, og derfor er de særligt udsatte, i takt med at klimaet ændrer sig. En anden akut trussel er skovfældning.

"Når skoven er væk, er arten væk," siger hun.

Økologien modvirker tørke

Det ændrede klima, som har medført flere tørkeperioder, kan samtidig mindske bønnernes volumen, da jorden indeholder mindre vand, forklarer Thaddeo Tibasima. Han er ved at skrive en ph.d. om de problemer med jorderosion, som kaffebønder i Rwenzori-regionen i Uganda, står over for, og hvilke løsninger der måtte være.

Den mindre volumen medfører selvsagt et lavere udbytte og dermed en faldende indkomst, hvilket har fået flere bønder i området til at skifte kaffeproduktionen ud med eksempelvis vanilje, der giver bedre priser. Få kaffebønder har også rykket produktionen op i højereliggende områder, hvor der er køligere, og den kan være tættere på skov.

Thaddeo Tibasima har tidligere besøgt Økologisk Landsforening for at fortælle om sit arbejde med landbrugsproduktionen i Uganda, hvor han bl.a. arbejder på at få stablet en økologisk jordbrugsuddannelse på benene. Han vurderer, at bønderne med bedre uddannelse og nye metoder kan mindske udbyttetabet.

Han henviser også til, at de økologiske metoder værner om jordens vandindhold, bl.a. ved hjælp af kompostering, hvilket gør den økologiske produktion mindre udsat i tørkeperioder, i modsætning til den konventionelle produktion hvor bønderne med deres brug af herbicider efterlader jorden mere bar og eksponeret for solens stråler.

Brug for bedre mærkning

Aaron Davis, der leder kaffeforskningen hos det britiske forskningscenter Kew og er hovedforfatter til studierne, mener, at det er på tide at opprioritere det genetiske bevaringsarbejde, og samtidig bør mærkningen på kaffe være mere gennemskuelig for forbrugerne, så de kan gå efter kaffesorter, der værner om skoven.

"Lige nu er der mange forskellige certificeringer, men meget få dækker over naturbeskyttelse, og ingen fortæller om det negative miljøaftryk", siger han til The Guardian og tilføjer, at det også kan være nødvendigt at hæve priserne, for at kaffebønderne kan klare sig økonomisk.

Nonprofitorganisationen World Coffee Research arbejdet i øjeblikket med Global Crop Diversity Trust om at indsamle 25 mio. dollars til et bevaringsarbejde, der skal håndtere det genetiske materiale fra de truede kaffearter.

Flere artikler fra samme sektion

USA: Næsten 40 pct. af testet babymad indeholder pesticidrester

Babymad med æbler, pærer, jordbær og blåbær havde de højeste rester af pesticider i en ny test. Organisationen bag undersøgelsen råder forældre til at købe økologiske produkter, hvis de vil undgå pesticidrester.

28-11-2023 3 minutter Pesticider,   Udland

Finanslov støtter grønt topmøde på Madens Folkemøde

Der er afsat en mio. kr. til et grønt topmøde ved Madens Folkemøde, hvor deltagerne skal diskutere, hvordan vi skaber en større mangfoldighed af frugt og grønt i dansk madkultur.

27-11-2023 2 minutter Events

Økologispecialet på skolerne er kommet dårligt fra start

Som noget nyt i år kan landsbrugseleverne for første gang vælge økologi som speciale på deres uddannelse. Men kun fire ud af de 15 danske landbrugsskoler udbyder økologispecialet til deres elever.

27-11-2023 5 minutter Uddannelse