Annonce

Annonce

Tre køer på marken

Arlas brug af klimakreditter bør ikke kunne vildlede forbrugerne, vurderer Fødevarestyrelsen. Arkivfoto

Arla fik medhold i strid om greenwashing

Fødevarestyrelsen mener ikke, at der er tale om vildledning af forbrugerne, når Arla markedsfører produkter i serien Arla Øko som klimaneutrale via køb af klimakreditter.

Det er helt orden, når Arla markedsfører oste, yoghurt og smør fra Arla Øko-serien som klimaneutral via klimakreditter i udenlandske skovprojekter, lyder den overordnede vurdering fra Fødevarestyrelsen.

I slutningen af 2020 modtog Fødevarestyrelsen en klage fra Margarine Foreningen, som mener, at der er tale om greenwashing, når Arla Foods markedsfører Arla Øko-produkter som CO2-neutral – kompenseret med klimakreditter.

Efter at have gennemgået Arlas markedsføring og dokumentationen bag klimakreditterne er Fødevarestyrelen dog kommet frem til den modsatte konklusion, idet Fødevarestyrelsen vurderer, at anprisningerne er i overensstemmelse med reglerne.

"Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at anprisningen af Arla Øko-produktserien som værende CO2-neutral, med kompensation fra klimakreditter, er klar og let forståelig for en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger," hedder det i svaret på Margarine Foreningens klage.

Margarine Foreningen er uenig i afgørelsen, da der blandt forskere er uenighed om, i hvor høj grad klimaprojekter kan dokumentere CO2-besparelser, og i en pressemeddelelse fastholder Frederik Madsen, sekretariatschef i Margarine Foreningen, at det er forkert at forklæde animalske produkter som klimavenlige. Han påpeger samtidig, at det er vanskeligt for den almindelige forbruger at gennemskue markedsføringen og Arlas brug af klimakreditter.  

"Afgørelsen går os imod, men vigtigst af alt markerer den en trist dag for forbrugerne og deres mulighed for reelt at vurdere, om de kan stole på markedsføringen af såkaldte klimavenlige fødevarer i supermarkedet. Afgørelsen er skuffende, fordi den åbner en ladeport for at markedsføre klimaløfter, som forbrugerne ikke har skyggen af en chance for at gennemskue med hensyn til, hvorvidt de har hold i virkeligheden eller ej,” siger Frederik Madsen.

Han fastholder, at Arlas markedsføring kan give kunderne den tro, at alle Arlas øko-varer er klimakompenserede, selv om Arla Øko-serien kun omfatter en mindre del af selskabets samlede indvejning af økologisk mælk, men også her er Fødevarestyrelsen af en anden opfattelse.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det er klart og let forståeligt for forbrugerne, at anprisningen om CO2e neutralitet kun omhandler Arla Øko-produktserien, idet der på Arla Øko-produkterne tydeligt er angivet "at vi kompenserer udledningen af drivhusgasser fra ko til bord på dette Arla Øko produkt…”, skriver styrelsen i svaret til Margarine Foreningen.

Arla har hele tiden fastholdt, at muligheden for at købe sig til CO2-neutralitet kan være et stærkt og nødvendigt redskab i kampen for at mindske klimaforandringerne. Selskabet har samtidig argumenteret for, at der ikke er tale om greenwashing, da Arla køber sig til klima-neutralitet via projekter, der er certificeret efter globale standarder, som er til gavn for lokalbefolkningen og som trækker CO2 ud af atmosfæren, som ellers ikke ville være trukket ud.

Den vurdering bakkes op af klagesvaret fra Fødevarestyrelsen, som skriver:

"Arla dokumenterer deres køb af klimakreditterne fra internationale kompensationsprojekter med fokus på træplantning og skovbevarelse i form af et certifikat for den samlede kompensation herfra. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der med det omtalte certifikat, er fremlagt dokumentation for, at kompensationen dækker det samlede udslip fra Arla ØKO produktserien som oplyst i livscyklusanalyserapporten fra 2019."

Arla er tilfreds med afgørelsen

Arlas csr- og marketingdirektør, Hanne Søndergaard glæder sig over afgørelsen, og til dagbladet politikken siger hun:

»Det vigtigste for os er stadig arbejdet med at reducere vores egne udledninger. Det er der, vi lægger 95 procent af vores energi. Kompensation med klimaprojekter er et supplement, som vi i det her projekt har benyttet for at give de økologiske forbrugere fordelen af hele vores reduktionsagenda hurtigere«.

Afgørelsen medfører ingen ændringer i selskabets markedsføring, men da anprisninger vedrørende klimamæssige forhold er et forholdsvist nyt område inden for fødevaremærkning, oplyser Fødevarestyrelsen, at styrelsens tilgang i sin vurdering af klimamærkning og dokumentation kan ændre sig i takt med, at der kommer ny viden og opgørelsesmetoder og beregningsmodeller.

Flere artikler fra samme sektion

Irma forsømte at imødekomme den prisbevidste forbruger

Discountbutikkernes succes skyldes ikke, at danskerne vil have det hele til det halve, men at de er gået op i markedet og har fået et større og langt mere interessant udvalg end tidligere, lyder analysen fra Flemming Birch. 

03-02-2023 3 minutter Detailhandel

Antallet af økologiske spisemærker vokser hver eneste dag

Gennem de seneste fem år er der i gennemsnit hver eneste dag mere end et professionelt køkken, som har modtaget Det Økologiske Spisemærke, og i år gennemfører Økologisk Landsforening flere projekter, som skal øge kendskabet til den gratis mærkningsordning.

02-02-2023 5 minutter Det Økologiske Spisemærke

Danske producenter af økologiske fødevarer går på jagt efter ny vækst i udlandet

I dagene fra 14.-17. februar deltager 31 danske virksomheder på verdens største økologiske fødevaremesse i Nürnberg, hvor de skal forsøge at sætte yderligere skub i eksporten.

02-02-2023 4 minutter Eksport