Skovlandbrug

Danmark mangler en plan for træerne i landbruget

At plante træer er godt for klimaet og biodiversiteten. Men er træer altid ønskværdige i landskabet? Ifølge en professor mangler Danmark en større plan for træplantningen, og en naturekspert har da også set træplantning, som har været uhensigtsmæssig.

24-05-2022 6 minutter Skovlandbrug,   Biodiversitet

Marsvin guffer ukrudtet i sig på biodynamisk gård

En australsk landmand fik en særpræget idé midt om natten, og eksperimentet har vist sig at lette hans arbejde.

24-02-2022 6 minutter Skovlandbrug,   Biodynamisk produktion,   Udland

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Træer kan modvirke oversvømmede marker

Flere træer kan gøre markerne mere robuste over for skybrud og andre følger af klimaforandringerne.

23-09-2021 4 minutter Skovlandbrug,   Klima

Kan træer huske og dele erfaringer? Det vil forskere nu undersøge

Er træer i stand til at huske tidligere stresspåvirkninger og overføre det til deres efterkommere, er det vigtig viden i vores kamp for klimatilpasning.

09-09-2021 3 minutter Forskning,   Klima,   Skovlandbrug

Træer er et middel mod oversvømmede marker

Flere træer kan gøre markerne mere robuste over for skybrud og andre følger af klimaforandringerne.

30-08-2021 4 minutter Skovlandbrug

Skovlandbrug kan sikre mad til 1,3 mia. mennesker

Bedre modstand mod tørke, tiltrængt skygge til dyrene, højere biodiversitet og lavere risiko for erosion er nogle af de fordele, som forskning har fundet ved skovlandbrug.

07-07-2021 4 minutter Forskning,   Biodiversitet,   Klima,   Skovlandbrug

Med træer på marken vil Bjarne Larsen kombinere naturtiltag med fødevareproduktion på samme areal

Bjarne Larsen driver 180 ha økologisk planteavl på Forum Østergaard mellem Esbjerg og Varde. For snart to år siden etablerede han skovlandbrug på 15 hektar.

30-06-2021 7 minutter Biodiversitet,   Skovlandbrug

»Vi laver plads til natur et sted, hvor der ikke før har været plads«

Efter at landbruget i årtier har fældet træerne for at få en effektiv markdrift, er træerne så småt ved at vende tilbage i landbruget. Meget tyder på, at de har en lang række fordele både for landmanden og økosystemerne, men skovlandbrug rejser også en række spørgsmål.

30-06-2021 9 minutter Biodiversitet,   Skovlandbrug

Britiske bønder bruger 12 år på at hjælpe forskere med at se nærmere på træerne

Syv landbrug medvirker i et flerårigt forsøg, der vil dokumentere effekterne af at forene husdyrproduktionen med skovlandbrug. Tesen er, at det både forbedrer jordens frugtbarhed, dyrevelfærden, klimaet og indtjeningen.

18-05-2021 4 minutter Skovlandbrug,   Forskning

Forrige Side 1 af 3 Næste