Annonce

Annonce

sommerfugl Okkergul pletvinge

Udsætning af 600 sommerfugle af arten okkergul pletvinge skal være med til at redde den truede bestand af sommerfugle, og senere på året udsætter WWF Verdensnaturfonden flere eksemplarer af andre truede arter. Foto: Jonas Lysholdt

WWF Verdensnaturfonden udsætter 600 sjældne sommerfugle på Sydsjælland

Flere danske sommerfugle er på listen over truede danske arter. Nu får okkergul pletvinge hjælp til at etablere sig på et naturområde på Knudshoved Odde

Der er kun få procent rigtig vild natur tilbage i Danmark. Samtidig er mange dyr og planter – især de mest truede og sårbare arter – i tilbagegang. Danmarks intensive landbrug er en af de væsentligste årsager til, at den vilde natur er under pres.

Ikke færre end 1.844 danske arter er truede, og selv om de danske økologer giver en hånd til naturen ved bl.a. at undlade at sprøjte med kunstige pesticider, vurderer WWF Verdensnaturfonden, at det er nødvendigt med mere direkte hjælp til naturen.

Der er kun få procent rigtig vild natur i Danmark. Halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Det er alarmerende. Derfor er det enormt vigtigt, at vi investerer i den danske natur, så vi kan genoprette naturen og beskytte både arterne og deres levesteder.

— Anne-Kristine Sverdrup, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden

En af de arter, der er i kraftig tilbagegang, er okkergul pletvinge. Den smukke sommerfugl var tidligere udbredt over store dele af landet, men er i dag næsten helt forsvundet på Sjælland. For at få flere pletvinger i luften udsætter WWF Verdensnaturfonden hele 600 eksemplarer af netop okkergul pletvinge. Det sker, efter længere tids arbejde med at opdrætte sommerfuglene og samtidig genskabt og genoprette et 10 ha stort naturområde på Knudshoved Odde, som tidligere var hjemsted for en natur med stor biodiversitet.

”Det er fantastisk, at vi nu er så langt med projektet og med at genskabe naturen, at vi kan sætte sommerfuglene ud i naturen. Vi har genskabt et stort blomsterrigt, varieret naturområde, som passer godt til truede og sårbare arter. Det giver den nødvendige infrastruktur, så vi kan få robuste, selvreproducerende bestande af sårbare og truede sommerfugle her på Knudshoved Odde,” siger Anne-Kristine Sverdrup, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse.

Flere truede arter får hjælp

Okkergul pletvinge betegnes som ”sårbar” ifølge den danske Rødliste, som er en oversigt over uddøde, truede og sårbare i Danmark.

I næste måned udsætter WWF Verdensnaturfonden yderligere to sommerfuglearter, hvoraf den ene, markperlemorsommerfuglen, betragtes som særligt truet. WWF Verdensnaturfonden udsætter også to stærkt truede biller, grøn og sort pragttorbist, som ligeledes er forsvundet fra naturområdet, som ejes af Rosenfeldt Gods.

Ifølge Anne-Kristine Sverdrup har Danmarks natur akut behov for hjælp, hvis vi skal lykkes med at redde de mest truede arter.

”Der er kun få procent rigtig vild natur i Danmark. Halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Det er alarmerende. Derfor er det enormt vigtigt, at vi investerer i den danske natur, så vi kan genoprette naturen og beskytte både arterne og deres levesteder. Vi tror nemlig på, at en bedre og sundere dansk natur med højere biodiversitet vil kunne give os alle bedre naturoplevelser,” siger hun.

Mere vild natur gavner biodiversiteten

  • Sommerfugleprojektet ”Det Gamle Land” på Knudshoved Odde er et af flere store danske naturprojekter, som WWF Verdensnaturfonden igangsatte i 2022. Via naturprojekterne organisationen sammen med en række danske fonde naturområder, etablerer levesteder og giver en håndsrækning til en række fredede, truede og sårbare danske dyrearter.

  • Blandt projekterne er Knudshoved Odde på Sydsjælland, som indtil for 200 år siden var et stort, sammenhængende landskab med et stort antal ikoniske dyre- og plantearter.

Målsætninger er:

  • at etablere ti hektar skovområde med ekstraordinær naturværdi

  • at etablere cirka otte hektar skovlysning

  • at opdrætte og genudsætte tre forsvundne sommerfuglearter over tre år for at skabe livskraftige bestande ved projektets afslutning i 2024

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen vil tillade glyphosat i mindst 10 år endnu

Venstre håber, at tilladelsen til at bruge glyphosat bliver forlænget, mens SF og Enhedslisten er imod. EU-agenturet Efsa vurderer, at der ikke er uacceptable risici ved glyphosat, men erkender en risiko for pattedyr og manglende viden på en række områder.

20-09-2023 3 minutter Pesticider,   EU,   Miljø

Efter endnu en forulykket grisetransport vil Dyrenes Beskyttelse nu have handling

Seks forulykkede grisetransporter i år får nu Dyrenes Beskyttelse til at efterlyse en kortlægning og analyse af ulykkerne tungt lastede dyretransporter. Organisationen spekulerer i, om lastbilerne er for høje.

19-09-2023 3 minutter Dyrevelfærd

Minister tager til Bruxelles for at få ryddet op i regeljunglen

Fødevareminister Jacob Jensen har sat sig for at forenkle reglerne for landbruget og fødevarevirksomheder. Mandag rejste han til Bruxelles for at tage emnet op i EU.

18-09-2023 3 minutter Politik,   EU