Annonce

Annonce

Et luftfoto af landbrugsarealer

Økologisk Landsforening foreslår en revidering af kriterierne bag de nye regler, som omkategoriserer boliger fra at være landbrug til ejerbolig og omvendt. Foto: Colourbox

ØL: De nye skatteregler bør justeres

Regeringen er nødt til at forholde sig til den uro, der er opstået med de nye ejendomsvurderinger. Det skriver Økologisk Landsforening i et brev til flere ministre.

Kriterierne for de nye ejendomsvurderinger og konsekvenserne har skabt så meget uro blandt boligejerne, at regeringen bør trække reglerne tilbage og revurdere dem.

Det skriver Økologisk Landsforening (ØL) i et brev til fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V), skatteminister Jeppe Bruus (S) og minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).

»Den situation, der er opstået, efter 15.000 ejendomme har fået meddelelse om, at de skifter status til ejerbolig, er vi nødt til at reagere på, idet vi anser det for meget vigtigt, at I forholder jer til den uro, der er opstået,« skriver foreningen og hæfter sig ved, at landbrugsejendomme under 10 ha sidste år udgjorde knap 37 pct. af de landbrugsejendomme, der indsender fællesskema til Landbrugsstyrelsen.

Frygter affolkning

ØL frygter, at de nye regler vil øge intensiveringen af landbruget, udhule økonomien for de små bedrifter og dermed medvirke til, at landdistrikterne bliver yderligere affolket.

»Vi mener ikke, det er i samfundets interesse at skubbe på yderligere intensivering af landbruget, og det er det, der sker med det nye styresignal,« skriver ØL.

Foreningen foreslår derfor, at man i stedet laver en entydig definition af villahaver, således at ejendomme, der lægges ud med haveanlæg, græsplæner, store bede og kunstige damme, beskattes som villaer. Ejendomme, der indeholder jordbrugsaktivitet i form af dyrkning, om det er til eget forbrug eller afsætning i lille eller større skala, græsning med dyr og små dyrehold med landbrugsdyr, bør beskattes som landbrugsjord i overensstemmelse med den notering i Landbrugsloven, som jorden fortsat har med det ændrede styresignal.

»Vi har meget svært ved at se, at der er en samfundsmæssig interesse i at betragte 10 ha græsset af fem kreaturer som en villahave, og det er forbeholdt de få at finansiere dette, hvis ejendomme skal beskattes med samme grundskyld og ejendomsværdiskat som et parcelhus,« skriver ØL.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland