Annonce

Annonce

Et luftfoto af landbrugsarealer

Økologisk Landsforening foreslår en revidering af kriterierne bag de nye regler, som omkategoriserer boliger fra at være landbrug til ejerbolig og omvendt. Foto: Colourbox

ØL: De nye skatteregler bør justeres

Regeringen er nødt til at forholde sig til den uro, der er opstået med de nye ejendomsvurderinger. Det skriver Økologisk Landsforening i et brev til flere ministre.

Kriterierne for de nye ejendomsvurderinger og konsekvenserne har skabt så meget uro blandt boligejerne, at regeringen bør trække reglerne tilbage og revurdere dem.

Det skriver Økologisk Landsforening (ØL) i et brev til fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V), skatteminister Jeppe Bruus (S) og minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).

»Den situation, der er opstået, efter 15.000 ejendomme har fået meddelelse om, at de skifter status til ejerbolig, er vi nødt til at reagere på, idet vi anser det for meget vigtigt, at I forholder jer til den uro, der er opstået,« skriver foreningen og hæfter sig ved, at landbrugsejendomme under 10 ha sidste år udgjorde knap 37 pct. af de landbrugsejendomme, der indsender fællesskema til Landbrugsstyrelsen.

Frygter affolkning

ØL frygter, at de nye regler vil øge intensiveringen af landbruget, udhule økonomien for de små bedrifter og dermed medvirke til, at landdistrikterne bliver yderligere affolket.

»Vi mener ikke, det er i samfundets interesse at skubbe på yderligere intensivering af landbruget, og det er det, der sker med det nye styresignal,« skriver ØL.

Foreningen foreslår derfor, at man i stedet laver en entydig definition af villahaver, således at ejendomme, der lægges ud med haveanlæg, græsplæner, store bede og kunstige damme, beskattes som villaer. Ejendomme, der indeholder jordbrugsaktivitet i form af dyrkning, om det er til eget forbrug eller afsætning i lille eller større skala, græsning med dyr og små dyrehold med landbrugsdyr, bør beskattes som landbrugsjord i overensstemmelse med den notering i Landbrugsloven, som jorden fortsat har med det ændrede styresignal.

»Vi har meget svært ved at se, at der er en samfundsmæssig interesse i at betragte 10 ha græsset af fem kreaturer som en villahave, og det er forbeholdt de få at finansiere dette, hvis ejendomme skal beskattes med samme grundskyld og ejendomsværdiskat som et parcelhus,« skriver ØL.

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet