Annonce

Annonce

En ny praktikantordning for landbruget træder i kraft 1. juli. Den giver bl.a. udenlandske praktikanter mulighed for at opholde sig i Danmark i 18 måneder frem for de nuværende 12 måneder.

Ny lov om praktikanter vækker glæde i landbruget

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der ændrer forholdene for praktikanter i landbruget.

I denne uge vedtog Folketinget en ny lov, som ændrer praktikantordningen for dansk landbrug. Ændringen betyder bl.a., at udenlandske praktikanter vil kunne opholde sig i Danmark i 18 måneder frem for 12 måneder, og det vækker glæde i Landbrug & Fødevarer (L&F), der sammen med 3F og arbejdsgiverforeningen GLS-A har arbejdet på ændringer i praktikantordningen.

Lone Andersen, viceformand i L&F, mener, at den nye lov både sikrer bedre uddannelsesmuligheder for praktikanterne og gavner erhvervet.

"I landbruget har vi været meget glade for samarbejdet omkring udformningen af den nye lov, og vi har fået en ny praktikantordning, vi tror på kan forbedre uddannelsesmulighederne og dermed give flere unge mennesker lyst til at uddanne sig inden for jordbrug. Det er nemlig afgørende, at både de unge og praktikstederne er så dygtige som muligt, hvis landbrugs- og fødevareerhvervet både herhjemme og i udlandet skal kunne håndtere den grønne omstilling," forklarer Lone Andersen i en pressemeddelelse.

Den nye lov giver også udenlandske praktikanter yderligere mulighed for at klage til det faglige udvalg, og tilsynet med praktikanterne styrkes, idet besøgene fremover foretages af SIRI, L&F, GLS-A og 3F i fællesskab.

Loven sikrer desuden bedre muligheder for, at danske landbrugselever kan komme i praktik, da der stilles krav om, at virksomheder, der gør brug af ordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere danske elever, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser.

Den nye lov træder i kraft 1. juli.

Flere artikler fra samme sektion

Nu bliver det forbudt at sprøjte ved visse drikkevandsboringer

For første gang bliver det ved lov forbudt at bruge sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvor der er risiko for nedsivning. Det giver kommunerne et nyt værktøj mod lodsejere, der ikke frivilligt vil stoppe sprøjtningen.

07-06-2023 4 minutter Pesticider,   Politik

WWF Verdensnaturfonden udsætter 600 sjældne sommerfugle på Sydsjælland

Flere danske sommerfugle er på listen over truede danske arter. Nu får okkergul pletvinge hjælp til at etablere sig på et naturområde på Knudshoved Odde

02-06-2023 3 minutter Biodiversitet

Øko-jord dyrkes nu konventionelt, efter at Naturstyrelsen har overtaget

Når landmænd skal afgive lavbundsjord, kan de bede om at få erstatningsjord, og på Djursland betyder det, at økologiske marker nu drives konventionelt og sprøjtes.

31-05-2023 4 minutter Miljø,   Klima,   Politik