Annonce

Annonce

Drikkevand fra vandhane

Puljerne i drikkevandsfonden kan søges efter først-til-mølle-princippet, og begge puljer forventes at lukke for ansøgninger den 14. oktober 2022. Foto: Colourbox

Millionpuljer til beskyttelse af drikkevandet kan ansøges nu

Drikkevandsfonden åbner torsdag for ansøgere, der ønsker at søge støtte til beskyttelse af grundvandet.

Kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan fra torsdag søge penge til at beskytte drikkevandet bedre. Den ene pulje går til at sløjfe såkaldte spøgelsesbrønde, mens den anden pulje skal bruges til at opkøbe jord, hvor der for eksempel kan plantes skov.

"Vores drikkevand er en livsvigtig, men også sårbar naturressource. Der skal ikke være tvivl om, at vi har en politisk opgave i at sikre, at vi også i fremtiden har noget af verdens reneste drikkevand, så de næste generationer får glæde af det," siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Den største af de to puljer kan benyttes af kommuner og vandselskaber, hvorfra pengene blandt andet kan bruges til at opkøbe jord, rejse skov samt til etablering af lysåben natur. Der kan også gives tilskud til at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler.

Først til mølle

Den anden pulje kan udover kommuner og vandselskaber også ansøges af private brøndejere, der har en spøgelsesbrønd, der ikke er lukket ansvarligt. Ved at sørge for korrekt aflukning af brøndene, kan risikoen for grundvandsforurenelse mindskes.

"Vi skal ikke have åbne ubenyttede brønde og boringer til at stå rundt om i landet. De kan desværre være en kilde til forurening af vores drikkevand. Nu giver vi en økonomisk håndsrækning, så der kan skrues op for tempoet med at lukke dem forsvarligt i hele landet," siger miljøminister Lea Wermelin.

Det er en betingelse for begge puljer, at projektområderne eller boringerne ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser.

Puljerne kan søges efter først-til-mølle-princippet, og begge puljer forventes at lukke for ansøgninger den 14. oktober 2022. Ansøgerne forventes at få besked om, at de får penge til deres projekter senest den 31. december 2022.

De to puljer er en del af Finanslov 2022. Her er der afsat 170 mio. kr. til drikkevandsfonden.

Flere artikler fra samme sektion

Fødevareindustrien er hårdest ramt af stigende energipriser

Ny opgørelse viser, at føde- og drikkevareindustrien er hårdest ramt af de stigende energipriser, og den kan forvente en ekstra regning på samlet 6,7 mia. kr. Det påvirker produktionen i alle led.

20-09-2022 3 minutter Økonomi

Vordingborg vinder titlen som Danmarks Vildeste Kommune

Efter halvandet års kamp for en vildere natur i landets 98 kommuner løb Vordingborg med titlen som Danmarks vildeste kommune og prisen på én mio. kr.

19-09-2022 3 minutter Natur,   Biodiversitet

Forskere i Aarhus skal finde værdien af naturbaserede løsninger

Økonomiske gevinster og finansieringsmodeller for naturbaserede løsninger skal dokumenteres i et nyt EU-studie, så endnu flere naturprojekter kan sættes i gang.

12-09-2022 2 minutter Natur,   Forskning