Annonce

Annonce

En traktor spreder pesticider på en mark

Miljøstyrelsen har år efter år givet dispensation til brug af ellers forbudte sprøjtegifte. Nu bliver styrelsen sagsøgt for det. Foto: Colourbox

Foreninger sagsøger Miljøstyrelsen for at give gentagne dispensationer til forbudte sprøjtegifte

Sprøjteproduktet Asulox har aldrig opnået godkendelse i EU, men alligevel har Miljøstyrelsen siden 2008 hvert år givet dispensation til brugen. Giften anvendes af landmænd i halvdelen af landets kommuner.

Fire organisationer sagsøger nu Miljøstyrelsen for at give, hvad der ligner systematisk dispensation til forbudte sprøjtegifte.

Bag stævningen står foreningerne Frie Bønder – Levende Land, Landsforeningen Praktisk Økologi, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og Foreningen Gylle.dk. Stævningen er specifikt rettet mod produktet Asulox, der indeholder aktivstoffet asulam, som udgør en potentiel sundhedsrisiko for både mennesker og miljø.

Asulox er aldrig blevet godkendt i EU, men alligevel har Miljøstyrelsen siden 2008 hvert år givet dispensation til brugen. Giften anvendes af landmænd i 47 af landets kommuner, hvor der dyrkes spinatfrø.

”Vi har valgt dette skridt, fordi vi finder det både uacceptabelt og risikabelt, at Miljøstyrelsen helt åbenlyst blæser på EU-lovgivningen og tillader en så aggressiv sprøjtegift, der kan påføre både mennesker og miljø alvorlige skadevirkninger. Vi finder det også stærkt betænkeligt, at miljøminister Magnus Heunicke forholder sig passivt til styrelsens lovbrud, selvom han udmærket godt ved, hvad der foregår,” siger Kjeld Hansen, der er formand for foreningen Gylle.dk.

Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker.

Kartoffelgift får også dispensation

Med stævningen sættes der også spørgsmålstegn ved Miljøstyrelsens gentagne dispensationer til kartoffelgiften Reglone siden totalforbuddet i 2018. Reglone blev sidste år anvendt i 63 af landets kommuner, hvor midlet anvendes til kemisk nedvisning af kartoffelplanter. Sprøjtemidlet er baseret på giftstoffet diquat, som blev totalforbudt i EU i 2019, fordi det kan give nerveskader og bl.a. kædes sammen med sygdommen Parkinsons.

I alt har Miljøstyrelsen modtaget otte ansøgninger i 2024 om dispensation til forbudte sprøjtegifte. Indtil nu er der givet dispensation til de fem, og ingen er blevet afvist. Alle fem har modtaget dispensation i mindst syv år eller længere.

Ifølge EU-reglerne kan de nationale miljømyndigheder give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, men kun hvis der foreligger alvorlig fare, der truer en afgrøde, og som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde. Det understreges i EU-forordningen, at dispensationer er en undtagelse fra reglerne, og at en dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse i nødsituationer.

"Der aftegner sig desværre et mønster af, at danske myndigheder underimplementerer EU's forordninger, når det drejer sig om landbrug og miljø. I tilfældet med dispensationer fra forbud imod påviseligt livsfarlige gifte er det særligt forkasteligt, da det sætter den enkelte landmand i et umuligt dilemma: Enten sætter hun eller han sit og andres helbred på spil, eller også gælder det virksomheden, når andre, mindre standhaftige kolleger får en uretmæssig konkurrencefordel. Med sin kompensationspraksis gavner Miljøstyrelsen ikke landbruget - tværtimod," siger Ole Kjærulff Davidsen, formand for Frie Bønder - Levende Land.

Det juridiske arbejde med stævningen udføres af advokat Nikolaj Nielsen fra firmaet Kontra Advokater. Den vil i nærmeste fremtid blive forelagt miljøminister Magnus Heunicke (S) som øverst ansvarlige for den ulovlige dispensationspraksis. Ministerens svar på stævningen vil afgøre sagens videre forløb ved en dansk domstol.

Økonu.dk arbejder på en kommentar fra Miljøstyrelsen.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler