Annonce

Annonce

Drikkevand fra vandhane

I forbindelse med en massescreening, som Miljøstyrelsen udførte af grundvandet i 2020, fandt man TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer svarende til 89 pct. af boringerne. Foto: Colourbox

Eksperter mistænker, at pesticider i dansk landbrug danner PFAS-stoffer i jorden

Restproduktet TFA, som er et PFAS-stof, er fundet i grundvandet. Det kan stamme fra pesticider, men myndighederne ved det ikke. Det skal nu undersøges nærmere.

Fødevareministeren har netop sat Miljøstyrelsen i gang med at undersøge, om der er PFAS-stoffer i pesticider brugt i Danmark, og mistanken er særligt rettet mod nedbrydningsproduktet TFS, som er en PFAS-forbindelse.

"Jeg vil da tro, at nogle af de pesticider, vi undersøger, kan danne TFA. Det forventer vi helt sikkert," siger Christian Nyrop Alberts, der er miljøgeokemiker ved GEUS, som skal undersøge sagen nærmere for Miljøstyrelsen, til Jyllands-Posten.

Kai Bester, der er professor på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet finder det "sandsynligt", at pesticiderne bliver til TFA (trifluoreddikesyre) og kalder det "et overset problem".

I forbindelse med en massescreening, som Miljøstyrelsen udførte af grundvandet i 2020, fandt man TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer svarende til 89 pct. af boringerne. Der er desuden gjort fund i enkelte drikkevandsforsyninger.

I 212 tilfælde var fundene over kravværdien for pesticidstoffer på 0,1 mikrogram/liter (μg/l), svarende til 86 pct. af de undersøgte indtag. Den højeste koncentration målt i massescreening var 2,4 μg/l. Grænseværdien er 0,1 μg/l, hvis TFA kommer fra pesticider, men kan være en anden, hvis TFA stammer fra andre stoffer.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede dog, at de aktuelle fund i drikkevandet ikke udgjorde en sundhedsrisiko.

Studie skal afklare koblingen til pesticider

Massescreeningen sagde ikke noget om den primære kilde til forureningen. TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra både pesticider, fluorerede kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladevand og jorden, hvorefter det kan sive ned til grundvandet. Miljøstyrelsen vurderede dengang, at det "sandsynligvis" ikke var sprøjtemidler fra Danmark, som var kilden.

På baggrund af fundene i massescreeningen skrev Miljøstyrelsen i en orientering i 2021, at otte pesticider, som på det tidspunkt var godkendt i Danmark, havde samme kemiske struktur som to pesticider, der af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Efsa, vurderes at være moderstoffer til TFA. Fem øvrige stoffer med samme struktur har tidligere været godkendt herhjemme.

GEUS, der bidrager til VAP-forsøgene, hvor pesticiders effekt på grundvandet undersøges, er pt. i gang med et forskningsprojekt, hvor man undersøger dannelsen af TFA fra pesticider, der er godkendt i Danmark. Forsøgene i projektet er udelukkende kontrollerede laboratorieforsøg.

Flere artikler fra samme sektion

Nu er Danmarks naturkonto i minus

Blot tre måneder inde i året har danskerne brugt, hvad der svarer til et års naturressourcer. Det ville kræve over fire jordkloder, hvis hele verden levede, som vi gør i Danmark.

28-03-2023 8 minutter Cirkulær økonomi,   Biodiversitet,   Bæredygtighed

Kæmpe naturprojekt skal skabe bedre rammer for biodiversiteten langs Kongeåen

En investering på 100 mio. kr. skal bringe Kongeåens slyngninger tilbage og forvandle 644 ha lavbundjord til et storslået naturområde i Esbjerg Kommune.

28-03-2023 5 minutter Natur

Gruppe lancerer akutpakke for klimaet: Vil have mere økologi og færre husdyr for klimaets skyld

En bred sammenslutning af miljøorganisationer har netop præsenteret en "akutpakke" for klimaet, som skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025.

24-03-2023 4 minutter Klima,   Politik