Annonce

Annonce

En kvinde arbejder i et gartneri

Døtre, hvis mødre har arbejdet i gartneri, har en lille øget risiko for brystkræft senere i livet. En mulig forklaring kan være de pesticider, som bruges i produktionen. Modelfoto: Colourbox

Døtre til mødre, der har arbejdet i gartnerier, har øget risiko for brystkræft

Mødres arbejde kan have indvirkning på, om deres døtre udvikler brystkræft, viser forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Sammenhængen er særligt tydelig for et bestemt fagområde.

Kvinder, hvis mødre har arbejdet i gartnerier, har øget risiko for brystkræft senere i livet. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, hvor man har set på, hvilken betydning det har for kvinders risiko for brystkræft, om deres forældre har arbejdet i landbruget. 

Ifølge undersøgelsen har disse kvinder en lille øget risiko for brystkræft senere i livet, sammenlignet med kvinder hvis mødre ikke har arbejdet i gartneri. Fædrenes ansættelse i landbrug mv. havde ikke væsentlig betydning for døtrenes risiko for at udvikle brystkræft, og der blev ikke set en generelt øget risiko for kræft blandt børn af ansatte i andre dele af landbruget.

Det kan skyldes, at gartneriarbejde udføres indendørs i et lukket rum, forklarer arbejdsmiljøforsker Julie Elbæk Pedersen, der sammen med seniorforsker Johnni Hansen står bag den nye undersøgelse. .

Forskerne kan ikke på baggrund af den nye undersøgelse se, hvad årsagen er til den øgede kræftrisiko, men en teori er, at det skyldes pesticider:

"Tidligere forskning har vist sammenhæng mellem udsættelse for visse typer bekæmpelsesmidler og øget risiko for brystkræft. Det samme er vist for forsøgsdyr. Det er muligt, at det også er forklaringen her, men vi ved det ikke. Det kan være, at udsættelse for bekæmpelsesmidler i gartnerier er særlig risikabelt, fordi man her befinder sig i et mindre lukket rum og dermed bliver mere udsat, end hvis man f.eks. arbejder udendørs på marken," siger Julie Elbæk Pedersen. 

Mere viden kan give bedre forebyggelse

Den nye undersøgelse er baseret på 5.587 kvinder med brystkræft, der er født i Danmark mellem 1965 og 1994. Mødre og fædres erhvervshistorie blev kortlagt via ATP-registret. 

Undersøgelsen viser, at risikoen for brystkræft blandt døtre af kvindelige gartneriarbejdere er øget med 33 pct., og selv om det kun er en mindre øget risiko for den enkelte kvinde, er resultaterne vigtige, forklarer Julie Elbæk Pedersen: 

"I kommende undersøgelser vil det være relevant at undersøge nærmere, hvad der er årsagen til den øgede kræftrisiko, og om disse påvirkninger stadig findes i landbruget og på gartnerier. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder, og selv om vi kender en række risikofaktorer for sygdommen, er det stadig vigtigt med mere viden, så vi bedre kan forebygge i fremtiden."

Resultaterne er offentliggjort her.

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg