Annonce

Annonce

Risbonde fra Asien forbereder mark til risplantning

I 2022 voksede antallet af økologer med 119.000, og 61 pct. af dem arbejder i asiatiske lande, hvor økologisk ris er en vigtig eksportafgrøde til de store markeder i USA og Europa. Foto: Colourbox

Det økologiske areal er tæt på at runde 100 mio. ha efter historisk vækst

Det økologiske landbrugsareal blev på globalt plan øget med godt 20 mio. ha i 2022, mens antallet af økologer voksede med en lille million til rekordhøje 4,5 mio.

Både antallet af økologer og det samlede økologiske landbrugsareal voksede markant i 2022. På globalt plan dyrker godt 4,5 mio. økologer tæt på 96 mio. ha. landbrugsjordDet fremgår af 2024-udgaven af The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends, som bliver udgivet af det schweiziske forskningscenter FiBL og Ifoam.

Det økologiske areal (inklusiv jord under omlægning) voksede på globalt plan med 20,3 mio. ha. og nåede ifølge FiBL op på 96 mio. ha. Det svarer til en vækst på 26,6 pct.  Dermed bliver to pct. af verdens landbrugsareal dyrket økologisk. Til sammenligning bliver 10,4 pct. af landbrugsarealet i EU dyrket af økologer.

Langt størsteparten af den globale tilvækst stammer fra Australien, som ifølge FiBL havde en tilvækst på over 17 mio. ha. Dermed voksede Australiens økologiske areal på et enkelt år med 49 pct., men langt hovedparten af de nye økologiske arealer består af ekstensivt dyrket landbrugsjord og forskellige former for ekstensive græsningsområder.

Russisk landbrug trak udviklingen den anden vej. Her faldt det økologiske areal med 500.000 ha, og der var også tilbagegang i flere andre europæiske lande, som samlet endte med en lille fremgang.

Lande med det største økologiske landbrugsareal:

1. Australien: 53 mio. ha. (+ 49 pct.)

2. Indien: 4,7 mio. ha. (+ 78 pct.)

3. Argentina: 4,1 mio. ha. (+ 1 pct.)

Efter en tilvækst på 200.000 ha. dyrkede 419.000 økologer i EU i 2022 16,9 mio. ha. Rapporten viser, at økologien går frem i alle verdensdele. Efter Oceaniens 53,2 mio. ha. er Europa med 18,5 mio. ha den verdensdel, som har det næststørste økoareal.

Flere marker kræver flere hænder

I takt med at landbrugsarealet vokser, skal der også bruges flere hænder i mark, stald og plantager, og på globalt plan voksede antallet af økologer i 2022 med knap 919.000. Det svarer til en vækst på 25,6 pct. Det bragte antallet af økologer over 4,5 mio., som er fordelt over hele kloden.

Ni ud af ti økologer driver landbrug udenfor Europa, og hovedparten af dem driver landbrug, som efter dansk målestok er relativt små. Seks ud af ti økologer kommer fra Asien. Godt hver femte dyrker afgrøder på afrikanske marker, mens en ud af ti har adresse i Europa, som er det næstvigtigste marked for økologiske føde- og drikkevarer efter USA.

Lande med flest økologer:

1. Indien: 2.481.000

2. Uganda: 404.000

3. Thailand: 122.000

Af rapporten fremgår det også, at antallet af lande, som har vedtaget nationale økologiregler, er vokset til 75, hvilket lover godt for en fortsat vækst i den økologiske landbrugsproduktion.

Flere artikler fra samme sektion

EU-Kommissionen trækkes i retten for løftebrud på dyrevelfærdsområdet

Et borgerinitiativ, som skulle bringe landbrugets dyr ud af burene så længe ud til at blive hørt af EU-Kommissionen. Nu har en gruppe dyreforkæmpere imidlertid lagt sag an mod kommissionen og anklaget den for at bryde sit løfte om at udfase og forbyde bure i landbruget.

19-04-2024 3 minutter EU,   Dyrevelfærd

Folketinget øremærker flere millioner til økologi

Et politisk flertal har netop fordelt ca. fem mia. kr. til indsatser for natur, klima og havmiljø - heriblandt er flere millioner øremærket økologien.

15-04-2024 3 minutter Politik

Regeringen anerkender, at der mangler viden om, hvordan klimamiddel i foderet påvirker dyrevelfærden

Forskere er uenige om risikoen for dyrevelfærden ved at tilsætte Bovaer i foderet, men der er enighed om, at det faktisk ikke er undersøgt. Regeringen har anerkendt den manglende viden, viser et dokument sendt til EU. Alligevel vil regeringen stadig bruge 700 mio. kr. på Bovaer.

11-04-2024 5 minutter Dyrevelfærd,   Klima,   Politik,   Kvæg