Annonce

Annonce

Kirsten Back-Holck sidder med Helle Borup Friberg på scenen til GF 2023

Kirsten Back-Holck t.v. og Helle Borup Friberg kunne glæde sig over, at foreningen i en krisetid kom ud af 2022 med et overskud på 966.000 kr., som dog primært er et resultat af besparelser. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Omsætningen i Økologisk Landsforening falder, men aftrykket på økologien vokser

Selv om omsætningen i Økologisk Landsforening sidste år ikke levede op til budgettet, kom foreningen ud af det seneste regnskabsår med et resultat, som var en lille mio. kr. bedre end forventet, og det er ikke den eneste parameter, hvor bundlinjen er bedre end tidligere.

Trods en stram økonomi, kom Økologisk Landsforening ud af 2022 med et resultat på 966.000 kr. På foreningens generalforsamling udtrykte ØL-direktør Helle Borup Friberg glæde over det positive resultat. Hun noterede også med tilfredshed, at regnestykket 1+1=3 giver mening, når man måler på det aftryk, som ØL i det forgangne år har formået at sætte på økologien via samarbejdet med foreningens associerede selskaber.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi lander et resultat, som er bedre end budgetteret. Det betyder, at vi har skabt en større økonomisk soliditet. Det giver foreningen ro på bagsmækken, men det ændrer ikke ved, at driften endnu ikke er tilstrækkelig bæredygtig,” lød Helle Borup Fribergs overordnede kommentar til årsregnskabet.

Set udefra lignede regnskabstallene brikker til en pæn succeshistorie, da IT- og økonomichef Kirsten Back-Holck fredag eftermiddag præsenterer regnskabstallene i konferencesalen på ’Posthuset’ i Horsens under foreningens generalforsamling.

Egenkapitalen vokser 

Foreningens samlede omsætning faldt i 2022 med 1,9 mio. kr. til 47,3 mio. kr., mens egenkapitalen voksede til 6,9 mio. kr., og et resultat på en lille mio. kr. lyder umiddelbart flot efter et år med krig og høj inflation, hvor foreningen havde budgetteret med at gå i nul.

Soliditetsgraden er samtidig øget til 52 pct., men når Kirsten Back-Holck alligevel ikke er helt tilfreds med tallene, skyldes det, at den positive bundlinje dækker over et år, hvor den samlede omsætning er lavere end forventet.

Det er selvfølgelig positivt, at vi formåede at inddæmme årets manglende indtjening ved at realisere engangsbesparelser for ca. to mio.kr., men det koster tid og ressourcer at finde nye medarbejdere og integrere dem i organisationen.

— Kirsten Back-Holck, IT- og økonomichef i Økologisk Landsforening

I den forbindelse er det en bet, at det stadig kniber med at få gang i foreningens nye kommercielle ben. Det omfatter bl.a. salg af konsulentydelser og etablering af flere partnerskaber med detailhandlen. Disse aktiviteter skal skabe flere frie midler til Økologisk Landsforening, hvor tilskud fra landbrugets fonde sidste år bidrog med 67 pct. af omsætningen, og ifølge Helle Borup Friberg har foreningen et godt billede af, hvilke håndtag ØL kan trække i for at skabe en endnu stærkere økonomi i de kommende år, hvor medlemsrekruttering og -fastholdelse bliver nøgleord.

Stort gennemtræk af medarbejdere

”Resultatet på en mio. kr. er naturligvis positivt, men når vi ender med et overskud, skyldes det i høj grad besparelser på løn, efter et år, hvor der har været en del gennemtræk i medarbejderstaben,” sagde Kirsten Back-Holck.

Ifølge årsrapporten for 2022 blev antallet af medarbejdere sidste år reduceret med otte fuldtidsstillinger. Det skyldes dog primært, at foreningen i løbet af 2021 vinkede farvel til 17-18 medarbejdere, som blev indlemmet i det nyetablerede Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvilket der var taget højde for i budgettet.

Så det var primært sparet løn i forbindelse med perioder med ubesatte stillinger blandt de tilbageblevne medarbejdere, der gav de væsentligste bidrag til en samlet besparelse i personaleudgifterne på 1,5 mio. kr., men ifølge Kirsten Back-Holck er det hverken ønskeligt eller omkostningsfrit at vinke farvel til en håndfuld nøglemedarbejdere, som af forskellige årsager søgte nye græsgange i løbet af 2022.

”Det er selvfølgelig positivt, at vi formåede at inddæmme årets manglende indtjening ved at realisere engangsbesparelser for ca. to mio. kr., men det koster tid og ressourcer at finde nye medarbejdere og integrere dem i organisationen,” sagde Kirsten Back-Holck til Økologisk Nu.

Samtidig erkender ØL-ledelsen, at det trækker store veksler på de øvrige ansatte, når der er huller i bemandingen, da det tvinger alle i ØL til at løbe lidt stærkere, så på længere sigt er det ikke en farbar vej at spare sig til sorte tal i regnskabet.

Men mådehold bliver også en dyd i indeværende år. Det stod klart efter en gennemgang af budgettet for indeværende år, som ifølge Kirsten Back-Holck igen bliver af den stramme type.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at skabe værdi for økologerne og de økologiske virksomheder. Det skal vi bl.a. gøre ved at vise dem, at de skal være medlemmer i Økologisk Landsforening, hvis de vil have medindflydelse på udviklingen af økologien.

— Helle Borup Friberg, adm. direktør for Økologisk Landsforening

Som en grøn ngo arbejder Økologisk Landsforening med flere bundlinjer, og Helle Borup Friberg glæder sig over, at foreningen trods en stram økonomi samlet formår at sætte et større aftryk på økologien end foreningen tidligere kunne gøre alene. Det er muligt i kraft af de tætte samarbejder med foreningens associerede selskaber.

De består af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL), som foreningen etablerede i samarbejde med Landbrug & Fødevarer i 2021, samt rådgivningsvirksomheden ØkologiRådgivning Danmark (ØRD), som ØL driver i samarbejde med SAGRO.

Disse samarbejder betyder, at mange af de projektaktiviteter og den rådgivning, som foreningen tidligere selv stod for, i dag bliver lavet i regi af ICOEL og ØRD.

Sidstnævnte bidragede desuden positivt til regnskabet med 162.000 kr. fra selskabets overskud i 2021, mens ICOEL på rekordtid har udviklet sig til ØL’s største enkeltkunde via salgsydelser fra foreningens kommunikationsafdeling. Det luner ikke kun på bundlinjen. Det betyder også, at foreningen er i stand til at fastholde flere kompetencer i huset, og det er alt sammen med til at styrke arbejdet med at sprede budskaberne om fordelene ved økologisk landbrug.

”Det er vigtigt, at vi bliver ved med at skabe værdi for økologerne og de økologiske virksomheder. Det skal vi bl.a. gøre ved at vise dem, at de skal være medlemmer i Økologisk Landsforening, hvis de vil have medindflydelse på udviklingen af økologien,” sagde Helle Borup Friberg, som nu har brugt fem år på at styrke foreningens økonomiske fundament.

ØL er stærkere rustet til fremtiden

I foråret 2018 søsatte hun som nyansat direktør sammen med den daværende bestyrelse en økonomisk handlingsplan. Den skulle navigere foreningens udfordrede økonomi ind i mere sikre farvande efter nogle år i økonomisk stormvejr, og ifølge Kirsten Back-Holck viser langtidseffekten sig nu i form af en virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere har mere fokus på bundlinjen. Det har efter hendes vurdering bragt foreningens økonomi ind på mere sikker grund.

”Sammen med summen af alle de aktiviteter, som foreningen har lavet de seneste år, betyder det, at organisationen nu er et helt andet sted, hvor alle medarbejdere er meget omkostningsbevidste,” sagde Kirsten Back-Holck, som af samme grund er meget tryg ved den udvikling som Økologisk Landsforening er inde i.

”Det er superpositivt, at vi igen kan polstre egenkapitalen, så vi står stærkere rustet til fremtiden," sagde hun med adresse til lån, som skal betales tilbage i de kommende år.

Flere artikler fra samme sektion

Den var på vej i papirkurven, men nu er EU's store naturlov alligevel vedtaget

Flertallet bag EU's naturgenopretningslov var egentlig sikret, men i løbet af foråret smuldrede det pludselig. Nu lykkedes det så alligevel at få vedtaget loven, men det kan ende med at koste Østrigs miljøminister dyrt.

17-06-2024 3 minutter Natur,   EU

Verdens lande er kun ved at opfylde 16 pct. af FN's bæredygtige mål, og for nogle går det tilbage

Verdens nationer er gode til at aftale målsætninger for bæredygtig udvikling - det halter imidlertid med at opfylde dem. I kun 16 pct. af tilfældene er verdenssamfundet ved at nå FN's verdensmål inden deadline.

17-06-2024 6 minutter Bæredygtighed,   Biodiversitet,   Klima,   Natur

Økologisk Landsforening roser politisk aftale: Vil gøre livet nemmere for de små

Et enigt folketing har indgået en ny fødevare- og veterinæraftale. Økologisk Landsforening kalder aftalen for "en god nyhed for økologien" på flere områder.

11-06-2024 3 minutter Politik,   Økologiregler