Annonce

Annonce

Linser og havre i forsøgsparcel

Linser vokser langsomt og har en dårlig konkurrenceevne mod ukrudt. Landmand Jakob Gammelgaard er især nervøs for at få en stor opformering og et højere ukrudtstryk efter linserne. Foto: Malthe Karstensen

Samdyrkning kan være løsningen på den største udfordring med linser

Samdyrkning af linser og havre viser gode takter i årets forsøgsparceller. Havren lader til at lægge en god dæmper på ukrudt og linsers lejetendens.

Økologisk svineproducent Jakob Gammelgaard ved Bording har for første gang i år forsøgt sig ud i den svære kunst at dyrke linser under danske himmelstrøg. Han er ikke i tvivl om, hvad den største udfordring har været.

”Jeg vil skyde på, at vi har høstet mere ukrudt end linser. Afgrøden fylder næsten ingenting, så den er dårlig i konkurrencen mod ukrudt,” siger han.

Linser er nemlig en spinkel afgrøde og har tilmed en langsom vækst efter etableringen. Jakob Gammelgaard mener heller ikke vejrforholdene har været i linsedyrkningens favør på hans ejendom i denne sæson.

”Vi pløjede en forholdsvis ren mark med forfrugt havre og såede linser på rækker. Vi har striglet tre gange og radrenset tre gange, men væksten var meget langsom i starten, og den stod de første to-tre måneder som en lille gulerodsplante. Hvis året havde været mere normalt med mere vand og med et lidt varmere forår, så tror jeg, at væksten havde været hurtigere,” siger han.

Ukrudtet har dog hjulpet på én ting ifølge Jakob Gammelgaard. Linserne har kunnet støtte sig til det, så afgrøden ikke lagde sig hen ad jorden og blev svær at høste. Men der findes måske en løsning på både ukrudts- og lejesædsproblemerne i linser.

Havre hjælper linserne

Linser, der har støttet sig til havre, blev i år næsten 15 cm højere, end linser i renbestand. Her i en forsøgsparcel hos Nordic Seed ved Odder
Linser, der har støttet sig til havre, blev i år næsten 15 cm højere, end linser i renbestand. Her i en forsøgsparcel hos Nordic Seed ved Odder. Foto: Jesper Fog-Petersen

I år har der bl.a. været forsøgsparceller med økologisk dyrkede linser i Holeby på Lolland. Her var også parceller, hvor linser og havre blev dyrket sammen.

”Det er tydeligt, at der er en meget bedre ukrudtskonkurrence, når der er havre med. Det kan godt være, at man mister lidt udbytte i linserne, men det opvejes af udbyttet i havren og af den ukrudtsdækning, man får,” siger konsulent Jesper Fog-Petersen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug og tilføjer:

”Vi anbefaler generelt kun linsedyrkning i meget rene marker, da ukrudt ofte er meget tabsgivende i linserne, men samdyrkning med havre kan afhjælpe problemet.”

Han har flere gange igennem sæsonen lagt vejen forbi forsøgsparcellerne for at lave forskellige registreringer. I dyrkningssæsonen var der meget store forskelle at se mellem linser i renbestand og linser dyrket sammen med havre.

Afgrøden dækkede således 10,34 pct. af jordoverfladen, når linser blev dyrket alene, mens afgrøden til sammenligning dækkede 24,25 pct. af jordoverfladen, når det var linser og havre sammen.

Det kan vise sig at have en stor betydning, for det beskedne plantedække i en linse i renbestand er mere end en udfordring for selve linse-afgrøden.

”Jeg er mest nervøs for opformeringen af ukrudt. Det er især ukrudtstrykket i det efterfølgende år, jeg er bekymret for med den ukrudtsdækning, der er i linser,” siger Jakob Gammelgaard.

Høsttidspunkt bekymrer

Samdyrkning med havre er dog ikke nødvendigvis svaret på alle udfordringer med linsedyrkningen, mener Jakob Gammelgaard.

”Jeg ville være bekymret for, at havren bliver moden lang tid før linserne, især i et år som i år, hvor havren skød afsted. Så ender linserne måske med at blive en dæksæd i stedet for,” siger han.

På tørre lokaliteter har linserne været modne i midten af august i år ifølge Jesper Fog-Petersen og har derfor modnet nogenlunde samtidig med havren.

”Mit råd er, at man skal have meget lidt havre med. Man skal maks. så 10 pct. af normal udsædsmængde. Man har nok en tendens til at synes, at det er for lidt, men bare rolig, havren når at buske sig godt, fordi linsen er lille og langsom i væksten. Man skal huske, at det er linsen, der er hovedafgrøden – det er den, man får den bedste pris for – og havren er bare støttepædagog og ukrudtsdæmper,” siger Jesper Fog-Petersen og tilføjer:

”Hvis man kan holde marken ren og har lokaliteten varmemæssigt, så synes jeg faktisk, at linser er en forbavsende nem afgrøde. Det er lidt mere op ad bakke med kikærter, som man kan være sikker på ikke er høstklar før hen i september.”

Adskilles efter høst

En af årsagerne til, at det netop er havre, der kan samdyrkes med linser, er kornartens glutenfrie egenskaber. Da linser dyrkes til konsum og ikke indeholder gluten, er det vigtigt, at den høstede vare kan holdes glutenfri.

Det er muligt at adskille havren og linserne efter høst, men ligesom der endnu ikke er meget erfaring herhjemme med dyrkningen af linser, er det også en proces, man skal lære.

”Det kan lade sig gøre, men vi skal lige lære indstillingerne på maskinerne, og det kan være, at man først skal finde nogen, der har en maskine, som kan det. Det er en ekstra omkostning, så man skal jo mindst have det ekstra korn med, så det kan betale for adskillelsen,” siger Jesper Fog-Petersen.

Udbytterne fra årets forsøg er endnu ikke korrigerede for rensesvind og vand eller opgjort i henholdsvis havre og linser, men de foreløbige resultater viser samlede høstudbytter på gennemsnitligt ca. 37 hkg pr. ha, hvor linser og havre er samdyrket.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima