Annonce

Annonce

Køer på græs

Fra EU er der defineret en række krav til, hvordan alle store virksomheder – herunder også virksomheder i landbrugssektoren – fremover skal rapportere på bæredygtighed som en del af virksomhedernes årsrapport. Et nyt samarbejde skal sikre, at danske landmænd kan afrapportere i et fælles system. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Samarbejde skal sikre, at landmænd undgår rapporteringskaos

For at lette landbrugets ESG-arbejde er Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation nu i gang med at videreudvikle ESGreenTool Report, så økologer og konventionelle landmænd bruger samme tilgang. Det skal sikre sammenlignelige data og fælles standarder for ESG-rapportering på tværs af hele fødevareværdikæden.

En del af landmændenes arbejde finder ikke kun sted ude i marken, men består også af at dokumentere og afrapportere om deres arbejde til fx styrelser.

Og nye EU-krav betyder, at om få år skal data om miljø, sociale forhold og governance kunne flyde fra landbrug til aftagere og finansielle samarbejdspartnere og indarbejdes i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.

Det er derfor vigtigt, at landmændenes data indarbejdes i det samme system, så der ikke opstår et afrapporteringskaos. Det skal et nyt samarbejde mellem Seges Innovation og Innovationscenter for Økologisk Landbrug sikre. 

Projektstøtte

Arbejdet med standardisering af ESG-rapportering for landmænd er støttet af midler fra to projekter:

  • Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug er projektet ”Den hele bedrift” finansieret af Den Europæiske Union – NextGenerationEU.
  • Hos SEGES Innovation er projektet ”Landbrugsbedriftens bæredygtige udvikling – nye standarder stiller nye krav til værdikæden (108483)” finansieret af Promilleafgiftsfonden.

"Det vil være utroligt ineffektivt, hvis virksomhederne efterspørger data hos de danske landmænd i hver deres system, så landmændene skal rapportere de samme data i forskellige systemer. Det kræver en fælles løsning på tværs af landbruget og fødevarebranchen med et enkelt transparent flow af ESG-data," siger chefkonsulent Helle Lahrmann fra Seges Innovation i en pressemeddelelse. 

Fra EU er der defineret en række krav til, hvordan alle store virksomheder – herunder også virksomheder i landbrugssektoren – fremover skal rapportere på bæredygtighed som en del af virksomhedernes årsrapport. Der kan dog være langt fra EU’s formuleringer til virkeligheden hos en dansk landmand, og ikke mindst kan der være forskel på, hvordan man forstår og oversætter kravene.

Vigtigt at tage højde for helheden

Seges Innovation introducerede i 2023 med ESGreenTool Report et bud på en branchestandard for ESG-afrapportering i landbruget, som tager afsæt i rapportering på målsatte indikatorer. Sammen med Innovationscenter for Økologisk Landbrug (Icoel) har Seges Innovation nu besluttet at samle kræfterne for at videreudvikle en fælles skabelon for ESG-afrapportering i landbruget.

Lige nu bidrager bl.a. lokale landbrugsrådgivere i DLBR-samarbejdet til udformningen af ESGreenTool Report for at sikre, at det er enkelt og overskueligt for enhver type landmand at rapportere på sin bedrifts bæredygtighed.

Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug er det vigtigt, at der tages højde for alle dele af bedriften, så der ikke kun er et snævert fokus på fx klima, men også de miljømæssige og sociale aspekter inddrages - og det lægger ESG-rapporteringen netop op til, forklarer Julie Cherono Schmidt Henriksen, chefkonsulent hos Icoel:

"Målet er helt afgørende, at vi får udviklet en fælles skabelon for ESG-rapportering, der er gældende for hele landbruget på tværs af produktionsformer, så vi ikke får forskellige udgaver, der ikke kan sammenlignes."

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg