Annonce

Annonce

Opdagelsen af zinks betydning for bælgfrugters kvælstofudnyttelse kan potentielt gøre afgrøderne mere robuste i fremtiden.

Ny forskning: Zink spiller en afgørende rolle for bælgplanter

Forskere fra Aarhus Universitet har opdaget, at zink hjælper bælgplanter med at udnytte kvælstof bedre under forskellige forhold. Det gør planterne mere robuste over for vejrekstremer.

Klimaforandringer, tørke og stigende temperaturer udfordrer landbruget, men en ny opdagelse kan måske være et skridt på vejen mod et mere robust landbrug.

Forskere fra Aarhus Universitet har nemlig opdaget, at zink spiller en central rolle i planters respons på stress. Opdagelsen kan potentielt øge afgrødeudbyttet, især i landbrug domineret af bælgplanter, og reducere de konventionelle landmænds behov for kunstgødning.

I bælgplanter regulerer zink kvælstoffikseringen, hvor planten samarbejder med jordbakterier for at omdanne kvælstof fra luften til en form, som planten kan bruge til vækst. Det viser sig, at zink hjælper planten med at udnytte kvælstoffet under forskellige forhold og dermed hjælper planten med at tilpasse sig forskellige vækstbetingelser, så den bliver mere robust.

Det er proteinet FUN (Fixation Under Nitrate), som registrerer zinkniveauerne og regulerer kvælstoffikseringen.

"Det er helt enestående at opdage zinks rolle som en sekundær signalvej i planter. Det er et vigtigt mikronæringsstof, som aldrig før er blevet betragtet som et signal. Efter at have screenet over 150.000 planter lykkedes det os at identificere zink-sensoren FUN, som kaster lys over denne fascinerende del af plantebiologien," siger Jieshun Lin, adjunkt og hovedforfatter til studiet, i en pressemeddelelse fra universitetet.

Forskerne undersøger nu mekanismerne bag, hvordan zinksignaler skabes og afkodes af FUN, og arbejder på, at opdagelserne vil kunne anvendes på bælgplanter som hestebønne, sojabønne og ærter.

Flere artikler fra samme sektion

Fra 24 meter lang tunnel kan forskerne nu nærstudere planternes rødder

I en 24 meter lang tunnel under jorden kan forskere fra Københavns Universitet fremover få mere viden om, hvordan klimaforandringer med mere regn og tørke påvirker vores afgrøder.

12-07-2024 4 minutter Planteavl,   Forskning,   Klima

Lavbundsjorde til skue: Herregården Nørre Vosborg har officielt færdiggjort lavbundsprojekt på 88 ha eng

Engene omkring den historiske herregård Nørre Vosborg giver et billede af, hvordan store dele af det danske landskab vil se ud i fremtiden, hvis det foreløbige aftaleudkast fra trepartsforhandlingerne om en CO2-afgift føres ud i livet.

10-07-2024 4 minutter Klima

Klimatelt på Landsskuet: Skal marker fyldes med solceller, eller skal vi have atomkraft?

Som følge af det massive fokus på klimaforandringer og CO2-afgifter i landbruget er der rejst et 'klimatelt' til årets Landsskue i Herning. Her kan landmænd blive klogere på, hvordan netop deres bedrifter kan mindske CO2-aftrykket – f.eks. med hjælp fra foderadditiver, pointsystemer – og sågar atomkraft.

05-07-2024 7 minutter Landsskue