Annonce

Annonce

Havre i marken.

En kombination af efterafgrøder, tidlig såning og placeret startgødning gav størst stigning for havre i forhold til ingen efterafgrøder og nedfældning af gylle før såning. Foto: Colourbox

Næsten et ton korn at hente med kombination af efterafgrøder og startgødning

I de økologiske landsforsøg 2022 har man undersøgt, om det kan svare sig at prioritere tidlig såning af vårsæden frem for at vente på at blive i stand til at nedfælde gylle.

Opskriften på at høste et ton korn ekstra pr. ha i vårsæd er muligvis at finde i resultaterne fra sidste års økologiske landsforsøg, som ligger på landbrugsinfo.dk.

Her kan man blandt andet læse resultater fra fem forsøg med fire gødningsstrategier i vårhvede, vårbyg og havre. I det ”simple” forsøgsled blev 75 kg N i gylle nedfældet før såning – og det var det. Det indebar dog, at såningen måtte udskydes med cirka to uger, før marken var klar til gyllevognen. Udbyttet lød på gennemsnitligt 48,2 hkg pr. ha.

I et andet af leddene havde man en efterafgrøde bestående af olieræddike og vintervikke. Her såede man tidligt, men måtte derfor vente med gyllen. Til gengæld placerede man 20 kg N i Øgro ved såningen og senere blev der tildelt 55 kg N i gylle med slæbeskær. Her var udbyttet 57,5 hkg. pr. ha. Altså næsten ét ton korn mere. Største stigning var for havren.

Forsøgene viste, at såning med startgødning og efterfølgende gødskning med slæbeskær muliggør tidlig såning uden strukturskade. En forventelig lavere kvælstofudnyttelse ved gylletildelingen med slæbeskær i stedet for nedfældning opvejes af den tidligere såning, når den er kombineret med startgødning.

Det afgørende er dog, at strategien rent faktisk muliggør en tidligere såning end ellers. Med samme såtidspunkt uden efterafgrøder var der tendens til større udbytter ved nedfældning af gyllen.

Flere artikler fra samme sektion

Arla har nu reduceret produktionen af øko-mælk med 100 mio. kg

Målet er nået for Arlas planlagte reduktion af øko-mælk. 50 mio kg er nået ved, at Arla-leverandører er blevet konventionelle, 40 mio. kg ved at landmænd er stoppet som mælkeproducenter og 10 mio. kg ved skifte til andre mejerier.

22-05-2024 2 minutter Mejeri,   Afsætning

Landmænd og haveejere modarbejder kommuners kamp for biodiversitet langs vejene

Landets tre største kommuner forsøger i disse år at øge biodiversiteten langs tusindvis af kilometer veje ved at ændre praksis for græsslåning. Flere planter og blomster i rabatten giver flere insekter og dermed flere fugle i landskabet. Men kommunerne oplever, at landmænd og haveejere i stigende grad øver selvtægt og modarbejder kommunernes indsats.

21-05-2024 7 minutter Biodiversitet

Friske bælgfrugter smager godt, men markedet møder udfordringer

KRONIK: En udfordring er en lav efterspørgsel på danske bælgfrugter, da konkurrencen er hård, og bælgfrugter – især de tørrede – ikke som sådan er højværdiafgrøder. Vi mangler også kulinarisk erfaring med at bruge friske bælgfrugter i madlavningen.

16-05-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Bælgfrugter