Annonce

Annonce

Havre i marken.

En kombination af efterafgrøder, tidlig såning og placeret startgødning gav størst stigning for havre i forhold til ingen efterafgrøder og nedfældning af gylle før såning. Foto: Colourbox

Næsten et ton korn at hente med kombination af efterafgrøder og startgødning

I de økologiske landsforsøg 2022 har man undersøgt, om det kan svare sig at prioritere tidlig såning af vårsæden frem for at vente på at blive i stand til at nedfælde gylle.

Opskriften på at høste et ton korn ekstra pr. ha i vårsæd er muligvis at finde i resultaterne fra sidste års økologiske landsforsøg, som ligger på landbrugsinfo.dk.

Her kan man blandt andet læse resultater fra fem forsøg med fire gødningsstrategier i vårhvede, vårbyg og havre. I det ”simple” forsøgsled blev 75 kg N i gylle nedfældet før såning – og det var det. Det indebar dog, at såningen måtte udskydes med cirka to uger, før marken var klar til gyllevognen. Udbyttet lød på gennemsnitligt 48,2 hkg pr. ha.

I et andet af leddene havde man en efterafgrøde bestående af olieræddike og vintervikke. Her såede man tidligt, men måtte derfor vente med gyllen. Til gengæld placerede man 20 kg N i Øgro ved såningen og senere blev der tildelt 55 kg N i gylle med slæbeskær. Her var udbyttet 57,5 hkg. pr. ha. Altså næsten ét ton korn mere. Største stigning var for havren.

Forsøgene viste, at såning med startgødning og efterfølgende gødskning med slæbeskær muliggør tidlig såning uden strukturskade. En forventelig lavere kvælstofudnyttelse ved gylletildelingen med slæbeskær i stedet for nedfældning opvejes af den tidligere såning, når den er kombineret med startgødning.

Det afgørende er dog, at strategien rent faktisk muliggør en tidligere såning end ellers. Med samme såtidspunkt uden efterafgrøder var der tendens til større udbytter ved nedfældning af gyllen.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima