Annonce

Annonce

Køer på græs

Den mest optimale balance mellem de langkædede fedtsyrer omega 3 og 6 opnås, når køerne fodres med 100 pct. græs, enten frisk via afgræsning, opfodret på stald eller givet som ensilage. Foto: Karen Munk Nielsen

Køer på græs laver sundere mælk

Køer, der fodres med græs, producerer mælk med en sundere fedtsyresammensætning og en højere koncentration af essentielle vitaminer, viser et nyt dansk studie.

Der er forskel på mælken i køleskabet, alt efter hvad koen er blevet fodret med. Er den græsfodret, vil mælken have en sundere fedtsyresammensætning og en højere koncentration af essentielle vitaminer, end hvis koen lever konventionelt med en lav andel af græs i foderet.

Det skriver forskere fra Aarhus Universitet i Magasinet Kvæg på baggrund af et flerårigt studie. De har undersøgt, hvordan græs i foderet påvirker mælkens sammensætning og kan se en signifikant forskel i mælkens fedtsyresammensætning: Den mest optimale balance mellem de langkædede fedtsyrer omega 3 og 6 opnås, når køerne fodres med 100 pct. græs, enten frisk via afgræsning, opfodret på stald eller givet som ensilage. Den næstbedste balance ses, når græs udgør en "høj andel" af fodringen, dernæst følger økologisk mælk, hvor græs udgør en vis andel, og sidst finder man konventionel mælk, hvor græs udgør den laveste andel af fodringen.

Græsfodringen giver samtidig mælken en højere koncentration af essentielle vitaminer: Mælk baseret på 100 pct. græsfodring har et vitamin E-indhold på 1,4 µ g/ ml mælk, hvilket er signifikant højere end de andre mælketyper (høj græsandel, økologisk og konventionel), der ligger på hhv. 1,0, 1, 0 og 0,9 µ g/ ml mælk. Effekten reduceres, når der tages højde for mælkens fedtindhold, samt i vinterperioden hvor alle køer er inde, men er tydelig i sommerperioden.

Der er også et højere indhold af E- og B2-vitamin, jo mere græs, der fodres med, mens niveauet af A-vitamin er nogenlunde ens på tværs af produktionerne - med undtagelse af sommermånederne, hvor der ses en stigning i vitaminindholdet ved 100 pct. græsfodring. Ens for alle dataprøver er, at den konventionelle mælk ligger lavest, når det kommer til vitaminindholdet.

"Resultaterne fra projektet viser en gradvis ændring i mælkens komponenter, i takt med at andelen af græs øges. Køer fodret med 100 pct. græs giver en mælk, der overordnet set har en sundere profil," skriver forskerne i Magasinet Kvæg.

De gør dog opmærksom på, at data fremlagt i artiklen endnu ikke er fagfællebedømt. Desuden tager de forbehold for effekten af besætningernes race-sammensætning, der kan have indflydelse på vitaminindholdet.

Projektet er en del af et større projekt i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Thise og Seges.

Flere artikler fra samme sektion

Drægtige søer tester pileensilage til gavn for foderforsyning

KRONIK: De første spæde erfaringer i det økologiske forskningsprojekt 'Outfit' viser, at drægtige søer gerne æder pileensilage og tilsyneladende foretrækker pil ensileret i ren form frem for pil blandet med kløvergræs.

07-06-2023 5 minutter Grise,   Nyt fra Icrofs

'Mel' fra Grønland kan øge udbytterne og hjælpe klimaet

Det såkaldte gletsjermel, der ligger spredt i Grønland, indeholder vigtige næringsstoffer og kan samtidig lagre store mængder CO2.

06-06-2023 4 minutter Forskning,   Næringsstoffer,   Klima

Maj var usædvanligt tør, og der er ikke udsigt til regn foreløbig

Der er faldet så lidt regn i maj, at måneden risikerer at komme i top 10 over de tørreste maj måneder nogensinde målt - og der er ikke udsigt til regn foreløbig.

31-05-2023 2 minutter Klima