Annonce

Annonce

Ifølge en ny rapport kan man konkludere, at medicinrester overført fra biogødning fra spildevand ikke giver anledning til bekymring.

Rapport: Ingen grund til bekymring over medicinrester i slam fra byer

Danske forskere anser det for usandsynligt, at overførsel af medicinrester fra husdyrgødning til afgrøder er et problem for menneskers sundhed, og de vurderer med sikkerhed, at medicinrester i biogødning ikke bør føre til bekymring.

Jakob Magid har forsket i recirkulering i mange år, og med afsæt i en ny dansk forskningsrapport, mener han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er ubegrundet.

»Der er tilstrækkelig viden til at konkludere, at medicinrester overført fra biogødning fra spildevand ikke giver anledning til bekymring,« hedder det i hans vurdering af forskningsrapporten.

Ifølge Jakob Magid, der er lektor og forsker ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, hævdes det ofte, at spildevandsslam er fyldt med medicin og kvindelige kønshormoner. 

»Dette er ikke korrekt. Da mange af disse stoffer er vandopløselige, vil de for en stor del blive udvasket fra slamfraktionen og forblive i vandet der udledes til vandmiljøet,« siger han.

Der er derimod klare beviser på, at hyppigheden af antibiotikaresistensgener i jorder er øget siden omkring 1940, hvor man begyndte at bruge antibiotika. Der er dog ikke foretaget systematiske studier af den relative betydning, som forskellige kilder bidrager med, og ifølge Jakob Magid er der behov for mere forskning på området.

»Selvom der endnu er tale om spredt viden, er der ingen tvivl om, at både husdyrgødning og biogødning fra slam udgør kilder til opbygning af resistens,« vurderer han.

Alligevel vurderer han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er overdrevet.

»Hvad angår antibiotikaresistens er det under danske forhold sandsynligt, at spredning fra gødning via jord til mennesker udgør en langt mindre risiko end f.eks. internationale rejser,« forklarer Jakob Magid med henvisning til et dansk studie af medicinindholdet i toiletterne på internationale fly, som landede i Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning