Annonce

Annonce

Kartofler ligger i en bunke på jorden

Pesticider med aktivstoffet cyazofamid brugt i den konventionelle kartoffelproduktion viser sig nu i grundvandet i form af nedbrydningsproduktet DMSA. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen finder pesticidrester fra konventionel kartoffeldyrkning i grundvandet

Miljøstyrelsen har i prøver fra sidste år fundet stoffet DMSA i grundvandet. DTU kan ikke udelukke, at midlet skader arveanlægget og har nævnt, at der ikke findes data til en egentlig risikovurdering for sundhed.

Det er ikke kun fortidens synder, man finder i grundvandet, når det ledes efter pesticidrester. Helt nye grundvandsundersøgelser fra Miljøstyrelsen viser nemlig rester af et pesticid, som var tilladt indtil sidste år.

Det drejer sig om stoffet DMSA, som er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet cyazofamid. Det har været anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler frem til sidste år, hvor pesticidprodukter med cyazofamid netop blev tilbagekaldt på grund af den uacceptable risiko for udvaskning til grundvand. Miljøstyrelsen tilbagekaldte godkendelsen d. 31. januar, men landmændene havde lov til at fortsætte brugen frem til 1. maj. Midler med aktivstoffet har i forvejen været brugt i årevis, da det har været tilladt siden 2003.

Der er foretaget analyser på grundvandsprøver fra 247 indtag i grundvandsboringer i perioden 29. august 2023 til 14. december, hvor DMSA er fundet i otte af indtagene, svarende til 3,2 pct. af indtagene. Den højest påviste koncentration er 0,49 µg/L. Fundene ligger i Midt- og Sydjylland.

Fund overskrider grænseværdien

Alle fund er overskridelser af den gældende grænseværdi, som for DMSA ligger på 0,01 µg/L - det svarer også til detektionsgrænsen, hvilket betyder, at det ikke er muligt at påvise DMSA i koncentrationer under 0,01 µg/L. Den højeste koncentration, man fandt, var på 0,49 µg/L.

Grænseværdien er skærpet i forhold til den generelle grænseværdi for pesticider på 0,10 µg/L og er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip, da DTU i en sundhedsvurdering for stoffet ikke kan udelukke, at DMSA kan give skader på arveanlæg, og der desuden ikke findes data til en egentlig risikovurdering for sundhed.

Forskere advarede myndighederne i januar sidste år om, at nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA blev fundet i grundvandet.

I den forbindelse udtrykte Danmarks Naturfredningsforening kritik af godkendelsessystemet.

”Vi bliver nødt til at erkende, at godkendelsessystemet ikke er sikkert, og at vi slet ikke ved nok om de pesticider, som er godkendte i dag. Det er simpelthen ikke godt nok,” sagde foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, til altinget.dk.

Flere artikler fra samme sektion

Du kan stadig nå at deltage i konkurrencen om Kantineprisen 2024

Kun kantinekøkkener med en økologiprocent på mindst 60 pct. kan deltage i dysten om Kantineprisen 2024, som finder en vinder på havnen i Gudhjem.

18-04-2024 2 minutter Events,   Professionelle køkkener,   Foodservice

Madland Festival kalder til samling, samtaler, hyldest og fejring

Det madpolitiske samlingspunkt og fællesskab Madland inviterer for femte år i træk til Madland Festival under sloganet: ”Gentænk madsystemet”.

17-04-2024 2 minutter Events

Økologisk Landsforening kæmper for, at æg ikke længere skal stå på køl - Danske Æg kæmper imod

Økologisk Landsforening ønsker et opgør med kravet om, at æg skal på køl, men hos Danske Æg vil man fastholde det.

15-04-2024 8 minutter Æg og fjerkræ,   Forbrug,   Detailhandel