Annonce

Annonce

Par kigger på kaffe i supermarked

Der er hovedsageligt de loyale økologiske forbrugere, der tænker på klimaet, og som forsøger at tage hensyn til klimaet, når de vælger madvarer. Foto: Moment Studio

Klimavenlige fødevarer vægtes højere af loyale øko-forbrugere

KRONIK: Mens der på tværs af forbrugerne er udbredt interesse for at udskifte oksekødet med kylling, er det især de loyale økologiske forbrugere, der tænker på klimaet og vil øge indtaget af fisk og vegetariske retter, viser ny undersøgelse.

Af: Sigrid Denver, lektor
Jonas Nordström, lektor
Tove Christensen, lektor
alle ved IFRO, Københavns Universitet

Økologiske forbrugere har større ambitioner om at skrue ned for indtaget af oksekød end øvrige forbrugere. Begrundelserne for at spise mindre oksekød er dog overraskende ens blandt alle forbrugere.

Kød, og især oksekød, har et højt klimaaftryk sammenlignet med grøntsager og bælgfrugter. Tidligere undersøgelser viser, at et højt økologiforbrug ofte går hånd i hånd med kostrådene om at spise mere grønt og mindre kød.

Vi ved dog ikke så meget om forbrugernes motiver til at spise mindre oksekød, eller hvad de vælger at erstatte oksekødet med. Vi har derfor spurgt knapt 1.000 repræsentativt udvalgte danske forbrugere om deres holdninger til netop disse emner. Analysen har primært fokuseret på, om de loyale økologiske forbrugere, som i vores analyse omfatter den femtedel af respondenterne, der spiser mest økologisk, adskiller sig fra de øvrige forbrugere.

Langt de fleste i undersøgelsen er opmærksomme på, at deres handlinger påvirker klimaet, men de forbinder ikke nødvendigvis deres klimaaftryk med madforbrug.

Kun hver fjerde respondent forsøger at købe klimavenlige madvarer. Der er hovedsageligt de loyale økologiske forbrugere, der tænker på klimaet, og som forsøger at tage hensyn til klimaet, når de vælger madvarer. Ses der specifikt på oksekød, hævder omkring halvdelen, at de gerne vil spise mindre oksekød. Det er også primært de loyale økologiske forbrugere, der gerne vil spise mindre oksekød.

Resultaterne understreger, at klimaet er på dagsordenen for mange forbrugere, men at der er behov for kraftigere incitamenter, hvis flere skal anspores til at spise mere klimavenligt.

Blandt de respondenter, der gerne vil mindske deres forbrug af oksekød, er bekymringen for klimapåvirkning den hyppigste begrundelse. Klimahensyn er efterfulgt af hensyn til egen sundhed og dyrevelfærd. På fjerdepladsen fremhæver især de loyale økologiske forbrugere hensyn til vilde dyr og planter som årsag til at spise mindre oksekød.

For mange er kylling, vegetariske madvarer og til dels fisk de mest oplagte alternativer, mens færre vil mindske forbruget af oksekød til fordel for grisekød. Mens der på tværs af forbrugerne er udbredt interesse for at udskifte oksekødet med kylling, er det især de loyale økologiske forbrugere, der vil øge indtaget af fisk og vegetariske retter.

Resultaterne understreger, at klimaet er på dagsordenen for mange forbrugere, men at der er behov for kraftigere incitamenter, hvis flere skal anspores til at spise mere klimavenligt. Incitamenter kan være i form af mere let tilgængelig viden om madvarers klimaeffekt samt være flere (og billigere) klimavenlige alternativer.

Vi takker Coop Analyse for hjælp til dataindsamling i deres repræsentative forbrugerpanel. Resultaterne er baseret på en enkelt undersøgelse fra august 2021 og er derfor følsomme over for f.eks. specifikke formuleringer.

Projektet SO-FOOD er en del af Organic RDD 6 - programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere artikler fra samme sektion

Arla siger farvel til Økodag og laver eget event

Arla har i år valgt at forlade samarbejdet om Økodag, og mejerikoncernen laver i stedet for sit eget event, som afvikles parallelt med Økodag, når de økologiske køer kommer på græs 14. april.

29-02-2024 6 minutter Events

Nu bliver det enklere at starte ny fødevarevirksomhed

Fødevarestyrelsen lancerer en ny digital registreringsløsning, som gør det nemmere at starte gårdbutik, cafe og restaurant m.m.

28-02-2024 3 minutter

Danmark satte solidt aftryk på BioFach

Nürnberg-messen cementerede i år sin position som den vigtigste indgang til det europæiske økologimarked for de danske producenter.

23-02-2024 5 minutter Eksport