Annonce

Annonce

En laborant sidder i et laboratorie og laver prøver

Et ny projekt vil udvikle tre forskellige testværktøjer, der skal kunne måle PFAS i fødevarer. Værktøjerne skal være brugervenlige nok til, at man kan anvende dem uden en specialiseret uddannelse. Foto: Colourbox

Projekt vil udvikle simple metoder til at teste mad og vand for PFAS

De nuværende analysemetoder af PFAS-forurening kræver specialiseret personale og giver ikke svar hurtigt nok. Derfor skal nye værktøjer udvikles, som giver svar med det samme og ingen særlig uddannelse kræver.

PFAS-stoffer - de såkaldte evighedskemikalier - har fået stigende fokus, efter det er blevet fundet i vores fødevarer og blod, og derfor skal nutidens analysemetoder for PFAS-indhold forbedres. Metoderne er nemlig for langsommelige.

Derfor har GUDP givet tilsagn om projekttilskud op 12 mio. kr. til projektet PFAS Detect, der skal udvikle nye analyseværktøjer til brug i fødevareindustrien. Værktøjerne skal kunne bruges uden hjælp fra specialiseret personale, betjeningen skal være brugervenlig, og prøvesvaret skal komme med det samme.

"Problemet med de analysemetoder, vi har i dag, er, at man ikke kan få svar på en prøve med det samme. Når man har taget en prøve på fødevaren, skal den sendes ind til et laboratorie, der har specialiseret personale og udstyr til rådighed. Den proces strækker sig typisk over to uger. Sælger man friske fødevarer, er det ikke holdbart. Dertil er det dyrt at teste PFAS-niveauet i fødevarer," siger Jacob Højgaard, der er chef for forskning og udvikling hos Pisco ApS og projektleder for PFAS Detect, i en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen.

Værktøjer skal henvende sig til flere

Målet er at få udviklet tre analyseværktøjer, som henvender sig til forskellige aktører i fødevaresektoren. Det første måleinstrument skal være det billigste, relativt simpelt og blot kunne påvise, hvis PFAS-niveauet er over en vis tærskelværdi. Det kan altså ikke angive, hvor højt niveauet er. Jacob Højgaard kalder det "PFAS-quick-testen".

Det andet måleinstrument, kaldet PFAS-laboratorie-testen, skal være mere avanceret, da det skal kunne måle PFAS-værdien med samme høje præcision som i et traditionelt laboratorium og vil kræve lidt mere instruktion at kunne bruge.

Det tredje instrument, PFAS-håndholdt-testen, skal være en videreudvikling af det andet og mere avancerede måleinstrument. Det vil dog ikke være nær så præcist, men til gengæld vil det være nemmere at anvende.

Betegnelsen PFAS dækker over 12.000 forskellige kemiske stoffer, som alle er kemiske forbindelser med organisk bundet fluor. Stofferne er meget svære at nedbryde i miljøet og ophobes derfor gennem fødekæden. Flere PFAS-stoffer er koblet sammen med en øget risiko for bl.a. kræft, svækkelse af immunsystemet, effekter på leveren og fertiliteten, lavere fødselsvægt og hormonforstyrrelser.

Fakta om måleinstrumenterne

PFAS-quick-testen: Til hurtig screening af mange fødevarer (ja/nej). Eksempelvis kød fra køer der har græsset på et potentielt PFAS-kontamineret område, eller en jæger der vil have testet vildt-kødet.

PFAS-laboratorie-testen: Til screening af fødevareproduktion. Eksempelvis et slagteri der kontrollerer fødevareprodukter, statslige stikprøvekontroller eller en foderproducent, der vil screene foderingredienser.

PFAS-håndholdt-testen: Til screening af PFAS i ”felten”. Til situationen hvor det er nødvendigt med et svar med det samme, men hvor et ja/nej svar for PFAS-kontaminering ikke er nok. Eksempelvis i fødevareproduktion, hvor man f.eks. har brug for kontinuerlig måling af det vand som anvendes.

Flere artikler fra samme sektion

Samtlige partier har stemt for at forbyde pesticider i bestemte områder

Ingen partier stemte imod lovforslaget om at forbyde pesticider i områder, hvor drikkevandet er i særlig risiko for at blive forurenet.

21-05-2024 3 minutter Miljø,   Drikkevand,   Pesticider

»Det er nødvendigt for mennesket at genoprette sine bånd til naturen«

To dage om ugen er skoledagen markant anderledes for 21 børn i Chile: De køres til en lille landbrugsskole for at lære om agro-økologi og selvforsyning, og flere lignende initiativer spirer nu frem i landet. Det er noget, myndighederne har bemærket.

16-05-2024 8 minutter Udland,   Uddannelse

For første gang påviser forskere en sammenhæng mellem PFAS i drikkevand og hjertekarsygdomme

Data fra en italiensk region, hvor nogle borgere drak PFAS-forurenet vand og andre ikke gjorde, viser en tydelig sammenhæng mellem PFAS og øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme.

15-05-2024 5 minutter PFAS,   Miljø,   Forskning