Annonce

Annonce

Jørgen E. Olesen holder oplæg og står ved en talerstol

Landbruget står for så stor en andel af Danmarks udledning af drivhusgasser, at landets klimamålsætning i høj grad afhænger af, om landbruget lykkes med at sænke sine udledninger. Som det ser ud lige nu, anser professor Jørgen E. Olesen målet for at være urealistisk. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

Det nuværende landbrug bliver ikke klimaneutralt, mener professor

Der er behov for en grundlæggende ændring af dansk landbrug for at nå klimamålene i 2030, mener professor Jørgen E. Olesen.

Det er nødvendigt med en gennemgribende omstilling af dansk landbrug, hvis Danmark skal nå klimamålet i 2030.

Det mener Jørgen E. Olesen, der er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. 

"Det her vil nok i sidste ende kræve en omstilling af en karakter, vi ikke tidligere har set, for vi kan ikke have det nuværende landbrug og tro, at det vil blive klimaneutralt. Man kan ikke tro, at det, der er i vente, bliver let på nogen måde," siger han til AgriWatch om muligheden for, at Danmark sænker sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Han uddyber til Økologisk Nu, at landbruget spiller en væsentlig rolle i Danmarks målsætning, fordi sektorens emissioner fylder så stor en andel af landets samlede udledninger.

Hans kommentar kommer på baggrund af tal fra DCE - National Center for Miljø og Energis nye rapport, der viser, at udledningen fra landbruget er stagneret i 2010'erne i 2018 lå på 11 mio. ton CO2-ækvivalenter (alle drivhusgasser omregnet til CO2's effekt, red.). 

Det er et fald på godt 16 pct. i forhold til 1990, men faktisk en stigning på 1,3 pct. siden 2013, og landbrugets emissioner udgør nu 23 pct. af Danmarks samlede emissioner fraregnet LULUCF (udledning og optag i jord og skov). 

Størstedelen af udledningen stammer fra husdyrproduktionen, påpeger rapportens forfattere.

Kilde: Denmark's National Inventory Report 2020, DCE
Kilde: Denmark's National Inventory Report 2020, DCE

Landbrug & Fødevarers klimadirektør, Niels Peter Nørring, kalder dog udviklingen fra 1990-2018 for "et pænt resultat", fordi fokus har været på næringsstoffer frem for klimaet.

Jørgen E. Olesen anerkender, at udledningen per produceret enhed er faldet, men han mener alligevel, at klimamålsætningen er urealistisk. Han mener også, at Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrugs klimarapport er for optimistisk, når den regner sig frem til, at der er potentiale til en reduktion på 72 pct. i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt erhverv i 2050.

"Det kan godt være, at man kan regne sig frem til det i princippet, men der er langt fra dét og så til virkeligheden," siger Jørgen E. Olesen til Økologisk Nu.

Da Klimarådet fremlagde sin klimarapport om, hvordan Danmark opnår en 70 pct.'s reduktion i sin udledning af drivhusgasser i 2030, sagde rådsmedlem Katherine Richardsen også, at der er behov for en grundlæggende forandring af dansk landbrug.

“Vi bliver nødt til at acceptere, at vi når ikke klimamålsætningen ved bare at dreje på små knapper i det system, som vi kender i dag, men at vores landbrug i 2050 vil være væsentligt, væsentligt anderledes, end det er i dag, og vi er nødt til at sætte det arbejde i gang snarest muligt,” sagde Katherine Richardson, der er leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet.

Flere artikler fra samme sektion

Gruppe lancerer akutpakke for klimaet: Vil have mere økologi og færre husdyr for klimaets skyld

En bred sammenslutning af miljøorganisationer har netop præsenteret en "akutpakke" for klimaet, som skal sikre, at Danmark når sit klimamål for 2025.

24-03-2023 4 minutter Klima,   Politik

Regeringen vil fordoble økologien, men det er svært at se på finanslovsudspillet

Økologisk Landsforening undrer sig over, at der ikke er afsat markedsmidler til økologien i regeringens udspil til en ny finanslov. Regeringen har ellers for nylig gentaget sin ambition om at fordoble økologien.

23-03-2023 2 minutter Politik

Ny hjemmeside for økologi er sat op, så den tager hensyn til klima og etik

En ny vidensplatform for økologisk landbrug er udviklet ud fra både etiske og klimamæssige hensyn. Det har bl.a. betydning for måden, billeder og videoer er indlejret på samt indsamlingen af brugerdata.

16-03-2023 2 minutter