Annonce

Annonce

Agerhumle i blomst

EU’s egen natur- og miljøorganisation, IPBES, fastslår, at mere end tre fjerdele af de vigtigste globale fødevarer beror på bestøvning. Foto: Julie Rohde, Økologisk Landsforening

EU fremlægger syvårsplan for at redde bierne

Èn ud af ti bi- og sommerfuglearter er truede af udryddelse, men nu sætter EU gang i flere initiativer for at bremse tilbagegangen af insekter i Europa inden 2030.

Én ud af ti bi- og sommerfuglearter er truede af udryddelse, mens det samme gælder for én ud af tre svirrefluearter.

Det vil EU gøre noget ved, og derfor har Europa-Kommissionen netop fremlagt en syvårsplan, der skal fremme insektvenlige tiltag og samtidig overvåge insekterne på tværs af de 27 medlemsstater.

Et af tiltagene er at sprede økologiske korridorer - såkaldte ’Buzz Lines’ - hvor bier og andre insekter kan finde føde og ly, ud i det europæiske landskab. Det skal afhjælpe tilbagegangen af insektarter, der er afgørende for bestøvningen af afgrøder.

"Bestøverne har brug for mere beskyttelse. Udryddelsen af bestøvere vil medføre, at økosystemer falder fra hinanden, og det vil bogstaveligt talt være et mareridtsscenarie," fortalte Virginijus Sinkevicius, der er EU’s miljøkommissær, på et pressemøde om det nye forslag.

Fødevarer er afhængige af bestøvning

EU har blandt andet allerede strammet restriktionerne for brugen af tre neonikotinoid-pesticider, der er særligt skadelige overfor bier. En undersøgelse har dog vist, at de nuværende foranstaltninger endnu ikke har været nok til at vende tilbagegangen af bestøvende insekter.

EU’s egen natur- og miljøorganisation, IPBES, fastslår desuden, at mere end tre fjerdele af de vigtigste globale fødevarer beror på bestøvning, og derfor tager EU nu handling:

"For at bevare vores biodiversitet og vores planet for de kommende generationer er det afgørende at beskytte vores bestøvere. Vores borgere opfordrer løbende til en beslutsom indsats på EU-plan. Vi ved, at overforbruget af og den overdrevne afhængighed af pesticider er en trussel mod vores fødevaresikkerhed, bedrifternes rentabilitet, biodiversiteten og miljøet. Vi vil fortsat arbejde hårdt for at reducere anvendelsen af pesticider og minimere tabet af bestøvere i fremtiden," siger Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, i en pressemeddelelse.

Flere årsager til tilbagegang

De bestøvende insekter har svært ved at overleve og formere sig, da deres levesteder, fødeemner og spredningsmuligheder er begrænsede i det europæiske landskab.

Både intensivt landbrug med brug af pesticider, forurening, sygdomme og klimaforandringer er således trusler mod insekterne og deres forskellige levevis.

EU-Kommissionen anbefaler blandt andet en nedtrapning af brugen af pesticider samt en øget overvågning af de dispensationer og nødtilladelser, der gives til skadelige pesticider.

Og netop et begrænset brug af pesticider er Beate Strandberg, biolog og seniorforsker i plante- og insektøkologi ved Aarhus Universitet, enig i:

”Derudover er der blandt andet behov for forbud mod pesticider samt større arealer reserveret til natur og dermed også til insekterne,” fortæller hun til dr.dk.

Når det nye forslag fra Kommissionen er endeligt godkendt i Europa-Parlamentet og Europa-Rådet, skal hver enkelt medlemsstat finde konkrete foranstaltninger samt udforme og indskrive planen i lokal lovgivning. 

Ny EU-plan

EU's reviderede bestøverinitiativ fastsætter mål for 2030 og tiltag fordelt på tre prioritetsområder: Den vigtigste prioritet er at forbedre bevarelsen af bestøvere og tackle årsagerne til deres tilbagegang. Dette skal ske ved hjælp af:

  • Bedre bevaring af arter og levesteder. Kommissionen vil f.eks. færdiggøre bevaringsplaner for truede bestøverarter. Kommissionen vil identificere bestøvere, der er typiske for naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet, og som medlemsstaterne bør beskytte, og den vil sammen med medlemsstaterne udarbejde en plan for et netværk af økologiske korridorer for bestøvere, nemlig de såkaldte "Buzz Lines".
  • Genopretning af levesteder i landbrugslandskaber — navnlig gennem mere støtte til bestøvervenligt landbrug under den fælles landbrugspolitik.
  • **Afhjælpning af konsekvenserne af brugen af pesticider for bestøvere **— f.eks. gennem retlige krav om gennemførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere eller gennem yderligere testmetoder til bestemmelse af pesticiders toksicitet for bestøvere, herunder ikke-dødelige og kroniske virkninger. Da overdreven brug af pesticider er en vigtig årsag til tabet af bestøvere, vil det være afgørende at reducere risikoen ved og anvendelsen af pesticider i henhold til Kommissionens forslag om bæredygtig anvendelse af pesticider.
  • Bedre levesteder for bestøvere i byområder.
  • Håndtering af de trusler for bestøvere, der skyldes klimaændringer, invasive ikkehjemmehørende arter og andre trusler såsom biocider eller lysforurening.

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland