Annonce

Annonce

Grise står tæt i en lastbil

Seks grisetransporter er forulykket på de danske veje i år. Dyrenes Beskyttelse efterlyser nu en kortlægning af årsagerne, se de bedre kan undgås. Her ses grise i en britisk lastbil. Foto: Nom d'util/Wikimedia Commons

Efter endnu en forulykket grisetransport vil Dyrenes Beskyttelse nu have handling

Seks forulykkede grisetransporter i år får nu Dyrenes Beskyttelse til at efterlyse en kortlægning og analyse af ulykkerne tungt lastede dyretransporter. Organisationen spekulerer i, om lastbilerne er for høje.

Mandag morgen endte livet på dramatisk vis for flere grise på den jyske motorvej E45 nær Aarhus. Lastbilen, som transporterede dem mod slagteriet, brød i brand, og derfor måtte motorvejen afspærres og grisene lukkes ud.

Da flere af grisene var kommet til skade eller var til fare for sig selv og trafikanterne, blev en del af dem aflivet på stedet.

Ifølge Dyrenes Beskyttelses opgørelse var det den sjette ulykke med grisetransporter i år, og det får dyreværnsorganisationen til at efterlyse en kortlægning af årsagerne til ulykkerne.

"Vi skal gøre mere for at forebygge de ulykker, som har store dyrevelfærdsmæssige og menneskelige konsekvenser. Derfor bør både branchen og myndighederne sætte fokus på de mange ulykker med grisetransportbiler og systematisk indsamle data om hændelserne," siger Ditte Erichsen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse og uddannet master i vurdering af husdyrvelfærd.

Dyrenes Beskyttelse påpeger, at når lastbiler fyldt med grise i flere etager vælter, er det ikke kun farligt for chaufføren og medtrafikanterne, men det medfører også store lidelser for dyrene.

Udover at dyrene bliver slynget rundt mellem hinanden og kan pådrage sig svære kvæstelser, vil lastbilens låger og inventar ofte være beskadiget i en grad, så det er umuligt at redde dyrene ud gennem de sædvanlige åbninger. Lastbilen må derfor skæres op med specialudstyr, og grisene må trækkes ud enkeltvis, hvilket kan tage flere timer.

"Disse ulykker fører til død og lidelser hos grise. Kvæstede grise kan ligge længe og vente på at blive nødaflivet, og selv for de grise, der ikke umiddelbart er kommet alvorligt fysisk til skade, vil der være timer fyldt med angst, stress og smerte," siger Ditte Erichsen.

Ingen ulykkesstatistik

Dyrenes Beskyttelse har henvendt sig til Rigspolitiet for at få data om grisetransporter involveret i solouheld, men der føres ikke løbende ulykkesstatistik over dyrearten under transport eller de nærmere omstændigheder for ulykkerne.

Af et svar et svar til Folketinget fra daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) fremgår det dog, at politikredsene i en periode fra september 2017 indberettede uheld med dyretransport, med henblik på at Rigspolitiet kunne indsamle oplysninger om uheldene.

Dyrenes Beskyttelse mistænker, at transport af dyr i flere lag kan være en medvirkende årsag til mange af ulykkerne.

"Grise transporteres i mange lag på lastbilerne, og det er derfor indlysende, at netop disse transporter udføres med relativt meget vægt øverst, hvilket ændrer lastbilens tyngdepunkt. Dette må formodes at gøre det svært at rette op på lastbilen, hvis den kommer ud i en skarp kurve eller kommer til at køre skævt med flere hjul ude i rabatten," siger Ditte Erichsen.

Seks ulykker med grisetransporter i år

9. januar: En svinetransport vælter på en mindre vej mellem Nørre Aaby og Kauslunde på Fyn. 108 grise dør: https://fyens.dk/middelfart/erfaren-chauffoer-vaeltede-med-grisetransport-paa-vej-til-slovakiet-det-er-forfaerdeligt-at-det-kan-ske

23. januar: Ved Sønder Harritslev i Hjørring Kommune kommer en lastbil ud i rabatten og vælter. 66 søer af 212 døde: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/grisetransporter-vaeltet-66-grise-doede-paa-stedet

13 marts: Lastbil vælter om på siden i vejkanten tæt på Billund Lufthavn. Der er cirka 100 grise på transporten, hvoraf et ukendt antal omkommer: https://jv.dk/billund/hovedvejen-spaerret-da-100-grise-slap-loes-grisetransport-vaeltet-ved-billund-lufthavn

3. april: Lastbil med 600 smågrise vælter på E45 ved Aarhus: https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/grisetransport-vaeltet-600-dyr-skal-flyttes

27. april: Lastbil med 35 søer væltet på hovedet og bryder i brand: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/35-grise-fanget-grisetransport-vaeltet-og-brudt-i-brand

18. september: En grisetransport vælter på E45 omkring Aarhus. Der er tilkaldt flere skytter, da alle grisene skal aflives. https://www.dr.dk/nyheder/indland/op-mod-100-grise-aflivet-paa-e45-efter-ulykke-med-svinetransport

Flere artikler fra samme sektion

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet

Længe ventet rapport er klar og foreslår tre modeller for en CO2e-afgift i landbruget

Svarer-rapporten om en klimaafgift i landbruget er nu klar med tre mulige modeller. Den højeste afgiftsmodel for landbruget er samtidig den billigste for samfundet - omvendt er den billigste for landbruget dyrest for samfundet.

21-02-2024 7 minutter Klima,   Politik

Danske landmænd er klar til at blokere vejene og protestere mod en CO2-afgift

Både Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen varsler protester, hvis de politiske beslutninger oven på Svarer-gruppens rapport om en CO2-afgift er utilfredsstillende.

14-02-2024 3 minutter Politik