Annonce

Annonce

En kunde handler økologiske frostvarer i en butik

Økologisk Landsforening foreslår, at momsen på økologi sættes ned, så forbrugerne ikke står og skal vælge mellem økologi og et billigere, men mindre bæredygtigt alternativ. Foto: Morten Telling

Momsen på økologi skal ned, så markedet kan trække den grønne omstilling

DEBAT: Økologiske fødevarer er dyrere at producere og dyrere at købe for forbrugerne end ikke-økologiske fødevarer, fordi økologiske varer er produceret uden kemiske overspringshandlinger. Den merpris giver staten en større indtægt fra moms på salg af økologi end på konventionelle produkter. Det er galt, hvis økologien skal vokse.

Dette debatindlæg er oprindeligt bragt i Dagbladet Information d. 11/10.

Af Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening

Økologi er en hjørnesten i den grønne omstilling af dansk landbrug. Med en dyrkningsform og en værdikæde fra jord til bord, er økologien det bedste bud på et bæredygtigt landbrug som bidrager på flere vigtige forhold på samme tid. Det er klima, agerlandsnatur, et bedre vandmiljø, dyrevelfærd og rent drikkevand. Derfor er økologi selvfølgelig med i både landbrugets klimaaftale og sprøjtemiddelstrategien, som er vedtaget af et bredt flertal i folketinget.

Skiftende regeringer har sagt, at omstillingen til økologi skal være markedsdrevet. Det er en god tilgang, men der er én afgørende barriere for den markedsdrevne omstilling. Det er manglende sammenfald mellem pris og produktets belastning på vores planet.

Økologiske fødevarer er dyrere at producere og dyrere at købe for forbrugerne end ikke-økologiske fødevarer, fordi økologiske varer er produceret naturligt og uden kemiske overspringshandlinger. Den merpris giver staten en større indtægt fra moms på salg af økologi end på konventionelle produkter. Det siger sig selv, det er galt, hvis økologien skal vokse.

Økologisk Landsforening foreslår derfor, at momsen på økologi sættes ned, så staten tjener det samme på økologi og ikke-økologi, og sådan at forbrugerne ikke står og skal vælge mellem økologi og et billigere, men mindre bæredygtigt alternativ.

Økologi giver liv og rene fødevarer

Siden 1995, hvor Danmark fik sin første statslige aktionsplan for økologi, er der udgivet yderligere fire aktions- og strategipapirer på økologi. De har alle haft til formål at udbrede økologien til gavn for en bæredygtig anvendelse af vores areal, og hver og en har været værdifuld.

Ingen af strategipapirerne har dog taget fat om den helt afgørende barriere, som er prisforskellen. Det kan politikerne ikke blive ved med at udsætte, hvis de er tro mod deres egne politiske målsætninger for økologi og dermed vil skabe en bæredygtig fremtid for det danske landbrug:

  • Økologi betyder mindre kvælstofudvaskning. Vi står med et truet havmiljø, der er ved at bukke under på grund af stor næringsstofudvaskning med landbruget som hovedkilde.

  • Stadigt flere dyrearter bliver rødlistede, fordi de mangler føde og plads. Økologi indeholder 30 % flere vilde plante- og dyrearter på og omkring de dyrkede marker, og populationerne er 50 % større. Økologi sikrer altså mere plads til hverdagsnatur og livsgrundlag til bestøvere og nyttedyr, der skal øge udbytterne i marken på en bæredygtig måde.

  • WHO forudser voksende problemer med antibiotikaresistens. I dag dør ca. 700.000 mennesker om året på grund af infektioner, der ikke kan behandles. WHO forudser, at det tal er steget til 10 millioner i 2050. Økologi betyder op til 20 gange lavere forbrug af antibiotika i griseproduktionen.

  • Globalt har landbrugsproduktion nedbragt indholdet af kulstof i jorden. Det betyder mindre frugtbare jorde, der er følsomme overfor tørke og tung nedbør. Økologi giver mere organisk indhold i jorden, hvilket er vigtigt for at opretholde en rig mikroflora. Mikrofloraen er med til at lagre kulstof i jorden og stille næringsstoffer til rådighed for planterne, uden at vi skal bruge eksternt energiinput.

  • Der er målt pesticidforekomster i drikkevandsboringer i 94 af 98 kommuner. I 72 kommuner er der i opgørelser fra perioden fra 2016 til 2020 fundet et højere pesticidindhold i vandet end tilladt. Økologisk drift er den sikreste måde at undgå risiko for forurening med pesticider i grundvandet fra fødevareproduktion. Det er ligeledes det bedste værn mod sprøjtemiddelrester i vores mad.

Følger anbefaling fra EU-kommissionen

Når Økologisk Landsforening foreslår lavere moms på økologi, lægger vi os i slipstrømmen af EU-kommissionen, der har anbefalet en reduceret økologimoms for at nå målet om, at 25 % af EUs landbrugsareal drives økologisk i 2030.

Tager politikerne ikke initiativ til at rette op på den markedsfejl, vi står med, hvor de mest bæredygtige produkter er de dyreste, og hvor staten tjener mest på at sælge de mest bæredygtige produkter, så forbliver økologi nok desværre en lille niche, og vi vil stå tilbage med et mindre bæredygtigt landbrug.

Der skal derfor lyde en meget stærk opfordring til alle partierne på Christiansborg. Tiden er inde til at tage fat om nældens rod og forløse den værdi, som vi finder i økologien, og som er årsagen til at økologi er skrevet ind i de grønne aftaler, der skal sikre et mere bæredygtigt landbrug. Sæt momsen ned på økologi, så markedet kan trække den grønne omstilling på marken såvel som i indkøbskurven. Lad os skabe forandringen nu.

Flere artikler fra samme sektion

Danmarks "grønne" tænketank Concito har skiftet farve

Den grønne tænketank Concito er nu blevet til Danmarks sorte tænketank, når den argumenterer for, at pesticider er nødvendige også i fremtidens landbrug. Men muldlaget i jorden udpines, hver gang der sprøjtes imod svampe, uønskede planter og insekter.

19-04-2024 5 minutter Debat,   Pesticider,   Klima

Vi skal finde de gamle dyder frem igen

LEDER: Der er efterhånden en bred enighed i samfundet om, at vi skal spise en langt mere plantebaseret kost. Vi, der har været længe i gamet, kan jo huske tilbage på en barndom, hvor kødet var en luksusvare.

05-04-2024 4 minutter Leder,   Økologisk Landsforening

Æg skal ud af køledisken

POLITISK KLUMME: Økologisk Landsforening er ikke imod et kølekrav, hvis det er nødvendigt for fødevaresikkerheden, men omvendt vil vi gerne udfordre alle ressourcespild i vores fødevarekæde.

04-04-2024 5 minutter Klumme,   Politik,   Æg og fjerkræ,   Detailhandel