Annonce

Annonce

Bent Rasmussen står med en plante i hånden på en mark

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. Konsulent Bent Rasmussen holdt oplæg om biodiversitet i økologien for de fremmødte i forbindelse med en nyligt afholdt workshop på godset. Foto: Maja Eline Petersen

Økologisk gods på Djursland viser, hvordan naturhensyn i landbruget øger biodiversiteten

Stenalt Gods, der har været drevet økologisk i snart 25 år, tager særlige hensyn til insekterne og fuglene, og det kan ses på dyrelivet.

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Af: Maja Eline Petersen, konsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Linda Michelle Handrup, presseansvarlig, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Stenalt Gods på Djursland har været vært for en workshop for landmænd om biodiversitet på økologiske bedrifter. Dagen bestod af et oplæg om biodiversitet i økologien og landbrugets muligheder for at fremme biodiversitet af konsulent Bent Rasmussen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug efterfulgt af en dialog mellem landmændene om biodiversitet på deres bedrifter og en tur ud at se nogle af markerne på Stenalt Gods.

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. De har 20 forskellige afgrøder i deres sædskifte, og de sørger for at have mange afgrøder, der går i blomst - bl.a. raps, hestebønner, linser og blomstrende efterafgrøder.

Gæsterne blev vist rundt på markerne for at se, hvordan der arbejdes med at højne biodiversiteten fx ved hjælp af vilde urter
Gæsterne blev vist rundt på markerne for at se, hvordan der arbejdes med at højne biodiversiteten fx ved hjælp af vilde urter. Foto: Maja Eline Petersen

Vilde urter under havren

Havren på Stenalt Gods er sået med 20 cm mellem rækkerne. Den er gødet med vinasse og Øgro placeret i rækkerne. Det gør, at de kan så tidligere, når de ikke skal ud med en tung gyllevogn. De nøjes med én radrensning kort efter såning. Det er med til at skåne markens fugle og vildt.

Havren er meget veletableret, men alligevel er der plads til vilde urter - ”ukrudt” - i bunden af afgrøden. De koster ikke udbytte, men er alligevel nok til at udgøre føde for en masse insekter. Insekterne og deres larver er helt afhængige af ukrudtsplanterne som levested, og de er igen forudsætningen for, at sangfugle og resten af agerlandets fødekæde kan trives. De mange bomlærker, gule vipstjerter og landsvaler, der fløj rundt omkring workshoppens deltagere, gav et synligt bevis på, at Stenalts landbrug er godt på vej mod et effektfuldt naturhensyn.

Arrangementet blev holdt i forlængelse af et projektmøde i Organic+, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Arla har nu reduceret produktionen af øko-mælk med 100 mio. kg

Målet er nået for Arlas planlagte reduktion af øko-mælk. 50 mio kg er nået ved, at Arla-leverandører er blevet konventionelle, 40 mio. kg ved at landmænd er stoppet som mælkeproducenter og 10 mio. kg ved skifte til andre mejerier.

22-05-2024 2 minutter Mejeri,   Afsætning

Landmænd og haveejere modarbejder kommuners kamp for biodiversitet langs vejene

Landets tre største kommuner forsøger i disse år at øge biodiversiteten langs tusindvis af kilometer veje ved at ændre praksis for græsslåning. Flere planter og blomster i rabatten giver flere insekter og dermed flere fugle i landskabet. Men kommunerne oplever, at landmænd og haveejere i stigende grad øver selvtægt og modarbejder kommunernes indsats.

21-05-2024 7 minutter Biodiversitet

Friske bælgfrugter smager godt, men markedet møder udfordringer

KRONIK: En udfordring er en lav efterspørgsel på danske bælgfrugter, da konkurrencen er hård, og bælgfrugter – især de tørrede – ikke som sådan er højværdiafgrøder. Vi mangler også kulinarisk erfaring med at bruge friske bælgfrugter i madlavningen.

16-05-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Bælgfrugter