Annonce

Annonce

Bent Rasmussen står med en plante i hånden på en mark

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. Konsulent Bent Rasmussen holdt oplæg om biodiversitet i økologien for de fremmødte i forbindelse med en nyligt afholdt workshop på godset. Foto: Maja Eline Petersen

Økologisk gods på Djursland viser, hvordan naturhensyn i landbruget øger biodiversiteten

Stenalt Gods, der har været drevet økologisk i snart 25 år, tager særlige hensyn til insekterne og fuglene, og det kan ses på dyrelivet.

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Af: Maja Eline Petersen, konsulent, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Linda Michelle Handrup, presseansvarlig, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Stenalt Gods på Djursland har været vært for en workshop for landmænd om biodiversitet på økologiske bedrifter. Dagen bestod af et oplæg om biodiversitet i økologien og landbrugets muligheder for at fremme biodiversitet af konsulent Bent Rasmussen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug efterfulgt af en dialog mellem landmændene om biodiversitet på deres bedrifter og en tur ud at se nogle af markerne på Stenalt Gods.

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. De har 20 forskellige afgrøder i deres sædskifte, og de sørger for at have mange afgrøder, der går i blomst - bl.a. raps, hestebønner, linser og blomstrende efterafgrøder.

Gæsterne blev vist rundt på markerne for at se, hvordan der arbejdes med at højne biodiversiteten fx ved hjælp af vilde urter
Gæsterne blev vist rundt på markerne for at se, hvordan der arbejdes med at højne biodiversiteten fx ved hjælp af vilde urter. Foto: Maja Eline Petersen

Vilde urter under havren

Havren på Stenalt Gods er sået med 20 cm mellem rækkerne. Den er gødet med vinasse og Øgro placeret i rækkerne. Det gør, at de kan så tidligere, når de ikke skal ud med en tung gyllevogn. De nøjes med én radrensning kort efter såning. Det er med til at skåne markens fugle og vildt.

Havren er meget veletableret, men alligevel er der plads til vilde urter - ”ukrudt” - i bunden af afgrøden. De koster ikke udbytte, men er alligevel nok til at udgøre føde for en masse insekter. Insekterne og deres larver er helt afhængige af ukrudtsplanterne som levested, og de er igen forudsætningen for, at sangfugle og resten af agerlandets fødekæde kan trives. De mange bomlærker, gule vipstjerter og landsvaler, der fløj rundt omkring workshoppens deltagere, gav et synligt bevis på, at Stenalts landbrug er godt på vej mod et effektfuldt naturhensyn.

Arrangementet blev holdt i forlængelse af et projektmøde i Organic+, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark