Annonce

Annonce

Axel Månsson sidder med et salathoved i hænderne

250 udenlandske sæsonarbejdere er altafgørende for produktionen af økologiske frilandsgrøntsager hos Månsson i Brande. Foto: Morten Telling

Landets største frilandsgartner frygter mangel på udenlandsk arbejdskraft

Mange danske landbrug og gartnerier er afhængige af udenlandsk arbejdskraft. 250 østeuropæere hjælper Gartneriet Axel Månsson a/s i vækstsæsonen, og direktør, Axel Månsson, håber, de både kan og tør komme til Danmark trods corona-krise.

Grænserne i Europa er fortsat åbne for varer og for udlændinge, der arbejder i Danmark. Alligevel er spørgsmålet om arbejdskraft det, der bekymrer Axel Månsson allermest lige nu. 

Han driver landets største frilandsgartneri Axel Månsson A/S i Brande med 1.550 hektar, hvoraf økologisk salat, løg og kål udgør hovedparten. Det lader sig kun gøre takket være 250 sæsonarbejdere fra Litauen og Rumænien, og kommer de ikke pga. den aktuelle corona-krisen, vil produktionen ikke kunne opretholdes.

"Det er vores største udfordring lige nu. Der er netop kommet en litauer hertil, hvilket viser, at man kan passere grænserne. Spørgsmålet er, om østeuropæerne i større antal tør komme hertil i den nuværende situation," siger Axel Månsson.

Virksomheden ruster sig i øjeblikket på forskellig vis til at håndtere corona-truslen. Der er lavet en karantæneplan og  bestilt beboelsesvogne, som kan anvendes, hvis sæsonarbejdere bliver syge, mens de er her i landet.

I Landbrug & Fødevarer fylder spørgsmålet om østeuropæisk arbejdskraft også meget. Ifølge områdedirektør for Erhvervspolitik Anders Klöcker, udgør udenlandsk arbejdskraft 11.000 fuldtidsarbejdende eller 20 pct. af arbejdsstyrken.

"Vi hører ikke om problemer med at passere den danske grænse, men lande som Polen og Letland har indført karantæne for folk, der kommer fra f.eks. Danmark, og det kan selvfølgelig give problemer for nogle landmænd, at deres medarbejdere ikke kan vende tilbage efter weekend og ferier. Det, vi gør aktuelt, er at forsøge at anvise veje til alternativ arbejdskraft, f.eks. elever på landbrugsuddannelserne," fortæller Anders Klöcker.

Om 14 dage, er vi nok meget klogere på, hvilke konsekvenser, corona-krisen får for virksomheden.

— Axel Månsson, direktør i frilandsgartneriet Axel Månsson A/S

Det er ikke kun i Danmark, at restriktioner for arbejdskraftens bevægelighed volder bekymring. I Australien er rygsækrejsende en vigtig arbejdskraft i plantager og gartnerier, og producenterne her frygter, at afgrøder vil rådne på træerne, hvis turisterne udebliver, skriver The Guardian.

Hos Månsson i Brande påvirker danskernes nye indkøbsmønstre og en cateringbranche, der nærmest er lukket ned, hverdagen. Løgskrælleriet er stort set standset pga. manglende ordrer. I stedet steg efterspørgslen på løg i detailhandlen enormt fra torsdag til lørdag, hvorefter der igen blev stille.

"Hvad den nye normal bliver, ved vi knap nok endnu, men der er ingen tvivl om, at der nu bliver lavet mere mad hjemme end tidligere, forklarer Axel Månsson, der lige nu planter salater på fuldt tryk til den kommende sæson.

"Vi forsøger at holde gryden i kog. Om 14 dage, er vi nok meget klogere på, hvilke konsekvenser, corona-krisen får for virksomheden."

Flere artikler fra samme sektion

Fynsk fauna skal tilbage til år 1900

Ved Agernæs på Fyn slår Ole Lawaetz Olesens arealer ud på biodiversitetsskalaen med noget af den mest mangfoldige i landet. Alligevel vil han med hjælp fra et biodiversitetstjek og regenerative dyrkningsmetoder forsøge at få de sidste dyr tilbage, som han husker fra sin barndom.

05-12-2023 10 minutter Regenerativt landbrug,   Biodiversitet

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed