Annonce

Annonce

Afgræssende kreatur på naturpleje-areal

Landmænd vil gerne give forbrugerne mulighed for at vælge kød fra kvæg, der udelukkende er fodret med græs. Foto: Marendine Krainert Ladegaard

Kvægproducenter vil synliggøre, at koen er uundværlig i økosystemet

Projekt skal fremhæve, at køer på græs er en vigtig del af økosystemet og samtidig hjælpe producenter med at udarbejde forslag til et græskødskoncept, så forbrugerne får øjnene op for det.

Der er mange naturplejere, som i dag producerer græsbaseret oksekød, hvor kvæget udelukkende har levet af græs. Alligevel findes der ikke et koncept for græskød i Danmark i modsætning til i udlandet. Det forsøger Innovationscenter for Økologisk Landbrug at hjælpe producenterne med at lave om på i projektet ’Den uundværlige ø-ko: Græsbaseret kødproduktion’.

Derfor var producenter sammen med madprofessionelle inviteret til workshop på landbrugsmuseet Gl. Estrup for at komme nærmere nogle mulige kriterier for et sådant koncept. For selvom naturkvæg, der kun får græs, taler ind i en dagsorden om bæredygtighed, kan forbrugerne ikke særskilt vælge græskød i køledisken.

Græskødskoncept

”Forbrugerne skal have mulighed for at støtte en udvikling, der virkelig er behov for. Vi gør noget for at holde naturarealerne lysåbne, så insekter, sommerfugle og fugle får bedre levevilkår. Hele biotopen holdes simpelthen i live med kvæg på græs,” siger Michael Kjerkegaard, der er naturplejer og næstformand for Økologisk Landsforenings kødudvalg.

Han erkender dog, at der er mere arbejde i at producere oksekød på naturens vilkår, og at det økonomisk også kan være svært at konkurrere med oksekød fra kreaturer på stald.

På den baggrund giver det mening, hvis man som producent bliver honoreret for sin naturplejende indsats og samtidig kan synliggøre den overfor forbrugerne. Økologikonsulent Iben Alber Christiansen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug håber, at projektet kan være med til at åbne øjnene hos forbrugerne og afsætningsleddet for netop det.

”Landmanden er nøglefiguren, så det er vigtigt, at landmændene kan forene sig og blive enige om kriterierne, så er der større sandsynlighed for, at det lykkes. Det er det, projektet skal hjælpe med,” siger hun.

Stort potentiale

I en spørgeskemaundersøgelse har 81 ud af 112 kødkvægsproducenter svaret, at de er interesserede i at levere til et græskøds-koncept, hvis det kommer. Derudover vil det mange steder blive oplagt at holde græsfodrede kvæg med den for tiden stigende efterspørgsel på mindre, men bedre, kød fra kvæg, der har opfyldt mere end ét formål ifølge Iben Alber Christiansen.

Hovedparten af tyrekalve og krydsningskalve fra den økologiske mælkeproduktion ender desuden med at blive opdrættet hos konventionelle, og flere af disse vil kunne holdes i økologien, hvis et græskødskoncept udbredes.

”Vi har erfaringer med ko-kalv systemer, hvor det her taler ind i og kan blive en del af løsningen på at beholde dyrene i økologien,” siger Iben Alber Christiansen.

Projektet fortsætter i 2022, hvor der blandt andet er planlagt en studietur for interesserede landmænd til England, hvor græskødskonceptet allerede findes.

Flere artikler fra samme sektion

Velfærdskontrol viser atter regelbrud: Køer får ikke opfyldt suttebehov og opstaldes enkeltvist

Fødevarestyrelsens kontrol af 308 kvægbesætninger viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne i 24 pct. af besætningerne. Styrelsen kalder resultatet "bekymrende".

23-09-2023 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Økologer skal forbedre håndteringen af skadedyr og sygdomme i hestebønner

Der er fordele for både landmanden og jordfrugtbarheden ved at dyrke hestebønner. Men hvis man vil opnå samme mængde hestebønner i økologisk landbrug som i konventionelt, skal økologerne forbedre måden at håndtere skadedyr og sygdomme på.

21-09-2023 3 minutter Bælgfrugter,   Forskning

Flere øko-kyllinger har gangproblemer, efter at branchen har øget tilvæksten

Der er sket et fald i andelen af økologiske slagtekyllinger, der kan gå helt ubesværet. Forskere vurderer, at det kan skyldes en ny race, der vokser hurtigere.

19-09-2023 9 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ,   Forskning