Annonce

Annonce

Opgavet jord

Det er ikke altid nok at kigge på jorden, for at se hvordan den har det. Hvert fjerde-femte år er det nødvendigt med jordbundsanalyser. Arkivfoto

Jordprøver skal være med kulstofanalyse

Det er vigtigt at få taget jordbundsanalyser hver fjerde-femte år, så man har styr på, om reaktionstallet ligger, som det bør for jordbundstypen, og om der er magnesium og de andre plantenæringsstoffer nok i jorden.

Af Ekstern skribent
07. februar 2020, 12:44
Læsetid: 3 minutter

Af Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark


Selv om reaktionstallet er, som det bør være, skal der ind imellem tilføres calcium og magnesium for at sikre, at planterne har nok af disse to grundstoffer. Især bælgplanter har et stort behov for calcium og ikke for lave reaktionstal - hestebønner og lucerne er allermest følsomme.

Carsten Markussen,  ØkologiRådgivning Danmark
Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark. Foto: ØkologiRådgivning Danmark

Fosfor ser vi sjældent mangelsymptomer på i Danmark, men med lav tildeling af husdyrgødning får vi en negativ fosforbalance, det er derfor vigtigt at holde øje med udviklingen i fosfortallet. Der kan nemlig godt gøres noget for at få mere fosfor ind i gødningsplanen, hvis det viser sig hensigtsmæssigt/nødvendigt.

Kalium er et vigtigt plantenæringsstof, som vi af og til ser mangelsymptomer for. Især sandjorde er udsatte da der ikke er stor buffer i en sandjord, og kalium let vaskes ud af en sådan jord. Hvis bliver høstet grovfoder og/eller fjernet halm fra marken gennem mange år, vil der blive et meget lavt kalital. Der kan rettes op på dette ved at tilføre kalium-rig husdyrgødning, have/parkaffald eller anden kompost til arealet. Affaldsprodukter som træaske, vinasse og protamylasse fra kartoffelproduktion er rigtigt gode kalium-kilder, de to sidst nævnte indeholder også en del svovl, som vi ikke analyserer for, men ofte har for lidt af i jorden.

Og så skal vi vænne os til at sætte kryds ud for humus/kulstof når der bestilles jordprøver. Humus- eller kulstofindhold i jorden er interessant, fordi vi som landmænd kan lagre alt det kulstof, der er for meget af i atmosfæren – hvis vi behandler jorden godt, kun frafører det nødvendige og tilfører så meget organisk materiale som vi kan få fat på. Og hvis vi har et godt sædskifte med kløvergræs som kulstof- og kvælstofmotor og med masser af mangfoldige efterafgrøder. Ja så kan vi som økologiske landmænd være en del af løsningen på klimakrisen, formodentligt bliver kulstofbinding i jorden en del af forudsætningen for at få tilskud fra 2022/23, når den nye CAP-ordning træder i kraft, og så er det jo rart at vide på forhånd hvor du ligger.

En jordbundsanalyse af kulstofindhold kan fås for 80-90 kr.

Flere artikler fra samme sektion

Forsøg med plantebehandling af parasitter kan give ægproducenter økonomisk gevinst

NYT FRA ICROFS: Nye regler betyder, at æg fra økologiske høns skal tilbageholdes i en karensperiode efter medicinsk behandling mod parasitter. Derfor er der behov for nye behandlingsmuligheder - og de kan være på vej i et nyt projekt.

22-03-2023 2 minutter Nyt fra Icrofs,   Kronik,   Æg og fjerkræ

Grovfodermangel er dyrt

FAGLIGT TALT: Sørg for at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det.

22-03-2023 4 minutter Fagligt talt,   ØkologiRådgivning Danmark,   Foder

Overskud og fremgang hos ØkologiRådgivning Danmark

Rådgivningsselskabet ØRD havde sidste år en omsætning på 16,6 mio. kr., og kom ud af året med et overskud på 845.000 kr.  

21-03-2023 3 minutter ØkologiRådgivning Danmark