Annonce

Annonce

Landbrug og gylletank set fra luften

Når ammoniak fordamper, forurener det luften og er med til at skabe algeopblomstringer i vandområder og tab af biodiversitet. Derfor gavner det miljøet og naturen, når gylletanke dækkes til. Foto: Colourbox

Flere landmænd vil dække gylletankene til, og det er godt for miljøet

Markant flere har i år søgt om tilskud til overdækning af deres gylletanke i forhold til sidste år. Og det gavner både miljøet og biodiversiteten.

Omkring dobbelt så mange landbrugere har i år søgt om tilskud hos Landbrugsstyrelsen til overdækning af deres gylletanke i forhold til sidste år.

Det er gode nyheder for miljøet, da overdækning reducerer gylletankenes ammoniakudslip op til 50 pct.

Interessen blandt danske landbrugere i at overdække deres gylletanke og mindske forureningen fra dem er steget markant inden for det seneste år. Det viser tallene for årets ansøgere til Landbrugsstyrelsens tilskudsordning for teltoverdækning af gylletanke.

Da ansøgningsrunden lukkede d. 31. januar, havde Landbrugsstyrelsen således modtaget hele 946 ansøgninger fra danske landbrugere. Det er næsten en fordobling af tallet for sidste år, hvor blot 553 landmænd havde søgt om tilskudsordningen. Den betydelige stigning af ansøgere vækker stor glæde hos Landbrugsstyrelsen, som nu kan se frem til at støtte endnu flere landbrugere i at minimere ammoniakudslippet fra deres gylletanke.

”Ved at overdække gylletankene mindskes udslippet af ammoniak. Derfor er vi glade for, at vi har fået så mange ansøgninger,” udtaler Mette Hyldebrandt-Larsen, som er enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Hun tilføjer, at landbrugernes stigende interesse i at begrænse gylletankenes ammoniakudslip er rigtig godt nyt for miljøet, da fordampning af ammoniak forurener luften og kan føre til tab af biodiversitet.

”Når ammoniak fordamper, forurener det luften og er med til at skabe algeopblomstringer i vandområder og tab af biodiversitet”, forklarer hun.

Flere kan søge om tilskud til overdækning

Den øgede interesse for overdækning af gylletanke skyldes, at flere landbrugere i år har kunnet søge om tilskud hos Landbrugsstyrelsen end hidtil.

Blandt andet er det nu muligt for landbrugere med en egeninvestering ned til 100.000 kr. i overdækning af gylletanken at søge om Landbrugsstyrelsens tilskudsmidler. Tidligere skulle den enkelte landmands investering derimod udgøre mindst 300.000 kr., før det var muligt at søge om et tilskud.

Endelig er det nu også muligt for planteavlere at få del i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning. Dermed er tilskuddet ikke længere kun forbeholdt landbrug med dyrehold, hvilket har været tilfældet i de foregående ansøgningsrunder.

Flere artikler fra samme sektion

Arla har nu reduceret produktionen af øko-mælk med 100 mio. kg

Målet er nået for Arlas planlagte reduktion af øko-mælk. 50 mio kg er nået ved, at Arla-leverandører er blevet konventionelle, 40 mio. kg ved at landmænd er stoppet som mælkeproducenter og 10 mio. kg ved skifte til andre mejerier.

22-05-2024 2 minutter Mejeri,   Afsætning

Landmænd og haveejere modarbejder kommuners kamp for biodiversitet langs vejene

Landets tre største kommuner forsøger i disse år at øge biodiversiteten langs tusindvis af kilometer veje ved at ændre praksis for græsslåning. Flere planter og blomster i rabatten giver flere insekter og dermed flere fugle i landskabet. Men kommunerne oplever, at landmænd og haveejere i stigende grad øver selvtægt og modarbejder kommunernes indsats.

21-05-2024 7 minutter Biodiversitet

Friske bælgfrugter smager godt, men markedet møder udfordringer

KRONIK: En udfordring er en lav efterspørgsel på danske bælgfrugter, da konkurrencen er hård, og bælgfrugter – især de tørrede – ikke som sådan er højværdiafgrøder. Vi mangler også kulinarisk erfaring med at bruge friske bælgfrugter i madlavningen.

16-05-2024 4 minutter Nyt fra Icrofs,   Bælgfrugter