Annonce

Annonce

Der bliver høstet græs på marken

Kløvergræs bruges i dag primært til kvægfoder, men fremover kan grise og høns også få gavn af det, hvis det sendes gennem et raffinaderi, inden det ender på køernes foderbord. Foto: Karen Munk Nielsen

500.000 hektar dansk græs kan erstatte soja-import

Danske græsmarker kan i fremtiden levere det foderprotein, som landbruget i dag importerer i form af soja fra primært Sydamerika. Det vil være godt for miljøet både her og der.

En ny teknologi, der udvinder protein af kløvergræs, har potentiale til at gøre dansk landbrug selvforsynende med proteinfoder. Det fremgår af et nyt notat fra Aarhus Universitet til Landbrugsstyrelsen.

Dansk landbrug importerer i dag soja fra et areal på ca. 760.000 hektar i primært Sydamerika. Importen møder stigende kritik pga. risiko for afskovning og klimabelastning ved produktion og transport. En dansk produktion af græsprotein vil kunne bringe importen betydeligt ned. 

Forskerne beregner, at der med den nuværende effektivitet i dyrkning og raffineringsproces skal bruges omkring én mio. hektar græs til formålet. Teknikken er imidlertid ny, og hvis såvel sorter som teknikker udvikles yderligere, kan proteinudbyttet pr. hektar øges. I et sådant scenarie vil der kun være brug for 500.000 hektar græs, viser beregningerne. Græsarealet er i dag på 300.000 hektar.

"Øget dyrkning af græs i stedet for enårige afgrøder som korn og majs vil reducere en lang række miljøproblemer i landbruget. Øget selvforsyning med protein vil derfor ikke kun være til fordel for miljøet i Sydamerika men i høj grad også i Danmark," siger seniorforsker og centerleder Uffe Jørgensen i en omtale af notatet på Aarhus Universitets hjemmeside.

Græsset vil stadig kunne anvendes som kvægfoder efter raffinering.

Flere artikler fra samme sektion

Økologiens store lokomotiv bremser op

Det økologiske areal faldt i 2023, og det ses i den animalske produktion, hvor bl.a. mælkeproduktionen, som ellers har været økologiens store motor, faldt. Hos Arla arbejder man fortsat på at reducere øko-produktionen.

13-04-2024 5 minutter Statistikker,   Mejeri

Arlas nedjustering af økologien sætter stop for generationsskifte og laver indhug i det økologiske areal

Arlas beslutning om at reducere produktionen af økologisk mælk med 100 mio. kg om året gør nu indhug i det samlede økologiske areal og betyder samtidig stop for generationsskifter med økologiske bedrifter, som Arla-økolog Laust Krejberg netop står over for. I år lukker han måske køerne på græs for sidste gang

13-04-2024 10 minutter Statistikker,   Mejeri

Kød fra malkekvæg har lavere klimaaftryk end fra kødkvæg

Nye undersøgelser konkluderer, at CO2e-aftrykket per kg oksekød kan reduceres væsentligt, hvis ammekøer udskiftes med kvæg fra malkebesætninger. Klimabelastningen for oksekød produceret i kombination med mælkeproduktionen er halvt så stor som belastningen fra kød produceret af ammekvæg.

08-04-2024 10 minutter Klima