Fisk

Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk

KRONIK: Vandkvalitet spiller en stor rolle for fiskenes trivsel og sygdomsudbrud i dambrug. Tidligere har opmærksomheden været rettet mod brug af kemikalier til at kontrollere forekomsten af hud- og gællesnyltere. Der er dog god grund til også at se på mængden af organisk stof i vandet.

05-02-2021 3 minutter Kronik,   Fisk,   Dyrevelfærd

Netværk for akvakultur: De økologiske fisk bør opprioriteres i ny strategiplan

De økologiske producenter kommer bagest i køen til midlerne i ny pulje, som skal sikre grønnere fisk. Det vækker undren i branchen.

08-01-2021 4 minutter Fisk

De økologiske fisk får deres egen forening

Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur samler hele værdikæden fra produktionen i danske dambrug og fjorde til de økologiske fisk og muslinger lander på middagsbordet.

30-10-2020 3 minutter Fisk

Producenter af økologiske fisk og skaldyr kæmper for støtten

Skærpede produktionskrav favoriserer de store, højteknologiske anlæg og levner ikke støttekroner til økologisk akvakultur, advarer Økologisk Landsforening og Akvakons.

18-05-2020 4 minutter Fisk

Der er nu sættefisk nok til alle økologiske dambrug i Danmark

Dambrugsejer Jens Grøn ser et spændende potentiale i omlægning af traditionelle dambrug til økologi, og han er klar til at levere sættefiskene, hvis der kommer nye omlægninger.

04-11-2019 6 minutter Fisk

Rådgiver: I stedet for at lukke dambrug bør de omlægges til økologi

Kommunerne får hvert år økonomisk støtte fra en statslig pulje til at lukker sunde, miljøgodkendte dambrug, som ifølge rådgiver Villy Larsen med fordel kunne omlægges til økologi.

31-10-2019 5 minutter Fisk

Dansk Akvakultur: Økologien er kommet i klemme

Dansk Akvakultur håber, at fødevareminister Mogens Jensen vil imødekomme et ønske om at udarbejde en særskilt bekendtgørelse for økologisk fiskeopdræt.

31-10-2019 3 minutter Fisk

Nyt fiskerimærke er vedtaget, men begejstringen er til at overse

En række organisationer, heriblandt ØL, er blevet enige om et nyt fiskerimærke, men der er ikke ligefrem jubel hos flere af parterne bag.

10-07-2019 4 minutter Fisk,   Bæredygtighed