Annonce

Annonce

Per Rasmussen giver hånd til en kvinde i Uganda

Per Rasmussen, international konsulent i Økologisk Landsforenings ulandssekretariat, sammenligner Ugandas nye rammelov for økologi med det danske gennembrud for økologien, da verdens første økologilov blev vedtaget i 1987 på Christiansborg. Arkivfoto: Peter Nordholm Andersen

Ugandas første økologilov nogensinde har dansk aftryk

Økologien i Uganda har med sin første rammelov for økologisk landbrug fået et gennembrud, der er sket med inspiration og mangeårig støtte fra Økologisk Landsforening. Loven åbner for midler til en national øko-mærkning og rådgivning.

Uganda har nu fået en rammelov, der i dén grad kan bane vej for det økologiske landbrug i det tropiske land nær ækvator i Østafrika. En lov, som er blevet til med støtte fra Økologisk Landsforening.

The National Organic Agriculture Policy (NOAP) åbner blandt andet for at bruge statslige midler til rådgivning i at bruge de økologiske metoder hos de smålandbrug, Uganda har millioner af.

 NOAP åbner også op for at øge ikke mindst eksporten af øko-varer til USA og Europa samt at bruge økologien til at give småbønder mere mad på bordet og at løfte landbefolkningen ud af fattigdom.

Da Ugandas landbrugsminister præsenterede rammeloven den 29. september, var det kulminationen på næsten 15 års politisk arbejde fra landets økologiorganisationer.

"Jeg er meget glad – og det er vi mange, der er i den økologiske bevægelse. Vi er begejstrede over, at vi nu har fået en rammelov, så vi aktivt kan arbejde med at udvikle markedet for økologi og at bruge økologien til at bekæmpe fattigdom," siger James Mutebi, der er markedsekspert i Caritas Kampala - en NGO med rødder i den katolske kirke, som i mange år har udbredt økologiske metoder for at løfte landbofamilierne på smålandbrugene i Uganda ud af håbløs fattigdom.

Fælles øko-projekter siden 2008

Caritas Kampala er en af de organisationer, der siden 2019 har været med i et såkaldt program-samarbejde med Økologisk Landsforening. Før det har der været et mangeårigt samarbejde mellem de to organisationer.

Økologisk Landsforening har med dansk udviklingsbistand bevilget af Civilsamfund i Udvikling (Cisu) siden 2008 gennemført en lang stribe af projekter i Uganda og andre østafrikanske lande. Fokus var at udbrede de økologiske metoder via samarbejde i landbrugsgrupper – og i de senere år at åbne op for at få øko-varerne ind på det lokale marked og på eksportmarkedet.

Vi er meget taknemmelige. Økologisk Landsforening har støttet arbejdet med rammeloven helt fra begyndelsen både finansielt og moralsk.

— James Mutebi, markedsekspert i Caritas Kampala, Uganda

I projekter gennemført fra 2013-2017 var der afsat midler til egentlig fortalervirksomhed, og den sigtede på at udvikle en national økologipolitik. Det politiske fokus er fortsat ind i det nuværende programsamarbejde mellem Økologisk Landsforening og en stribe økologiorganisationer i Østafrika, der løber frem til 2023, og som også er støttet af Cisu.

Det er baggrunden for, at Økologisk Landsforening er nævnt i forordet til rammeloven som en af de udenlandske NGO'er, der har bidraget til det langstrakte lovarbejde.

Finansiel og moralsk støtte fra Danmark

James Mutebi er meget glad for samarbejdet med Økologisk Landsforening, der netop er høstet flotte frugter af.

"Vi er meget taknemmelige. Økologisk Landsforening har støttet arbejdet med rammeloven helt fra begyndelsen både finansielt og moralsk. Der har været mange tilbageskridt under skiftende landbrugsministre, men vi har lært fra Danmark, hvordan I har fået en økologipolitik igennem – og hvad I har gået igennem for at få den til at virke," siger James Mutebi.

Han forventer, at NOAP vil "sikre en bedre organisering på alle planer".

Nøglepunkter i Ugandas økologilov

Inden for fem år er der blandt målene i rammeloven nævnt:

§  Øge produktiviteten og værdien af økologisk landbrug med over 50 procent

§  Reducere nedbrydning af økosystemerne ved at øge investeringerne i økologisk landbrug

§  At økologisk landbrugs bidrag til BNP når over 50 procent af landbrugets BNP

§  Reduktion af småskalabønder, der lever under den absolutte fattigdomsgrænse, til mindre end 27 procent

§  Stigning i offentlige investeringer i økologisk landbrug

§  Udvikling af en national certificeringsordning

For ham er det et springende punkt, at der er lagt op til, at der kommer en national økologicertificering, som er godkendt af ministeriet. I dag står et certificeringsorgan - UgoCert - for certificeringen med henblik på eksportmarkederne. Mens det er dyrt at blive certificeret af UgoCert, lægger NOAP op til, at den nationale ordning skal være mere omkostningseffektiv, så langt flere bønder kan få et certifikat på deres produkt.

For James Mutebi er det også centralt, at rammeloven har et mål om, at de økologiske produkter skal udgøre halvdelen af landbrugets bidrag til bruttonationalproduktet i løbet af fem år.

Minder om dansk økologi-gennembrud

Per Rasmussen er international konsulent i Økologisk Landsforenings ulandssekretariat. Han sammenligner den nye rammelov med det gennembrud for økologien, da verdens første økologilov blev vedtaget i 1987 på Christiansborg. En rammelov, som kræfterne bag den senere Økologisk Landsforening gav væsentlige indspark til, og som blandt andet førte til det statskontrollerede Ø-mærke.

"Fra da af var økologisk landbrug en del af den politiske dagsorden i Danmark, og adgangen til støtte og udviklingsmidler blev udvidet kraftigt. Så den lov er første skridt mod at styrke forskning, rådgivning og udvikling af økologisk jordbrug," slår Per Rasmussen fast.

Økologisk Landsforenings internationale konsulent understreger også, at rammeloven er en officiel godkendelse af økologien, som er vigtig.

"I Uganda har konventionelt landbrug stået stærkt – den officielle politik har hidtil været, at kunstgødning og syntetiske pesticider har været vejen frem", siger Per Rasmussen.

Krav fra EU og USA fremmer øko-eksporten

Ligesom James Mutebi hæfter Per Rasmussen sig ved målet om, at den økologiske sektor skal stå for halvdelen af hele landbrugets indtægt i løbet af fem år. I rammeloven er der ganske vist ikke nævnt, hvad andelen er i dag, men der er lang vej op til de halvtreds procent, vurderer Per Rasmussen.

"Dog er der klart faldende indtægter fra eksporten af konventionelle landbrugsprodukter. Både EU og USA stiller krav til ikke mindst rester af pesticider i produkterne, og derfor er der mange, som ser de certificerede, økologiske varer som en lettere adgang til eksportmarkederne. Og både i EU og USA vokser markedet for økologi jo dag for dag," understreger Per Rasmussen

Han oplyser, at Uganda arealmæssigt er Afrikas næststørste på økologi med mere end 200.000 hektar certificeret og en vigtig eksportør af kaffe, kakao, tørret frugt og urter.

Dertil kommer de mange smålandbrug, der ikke er certificerede, men hvor man arbejder med øko-metoderne og dermed får mere mad på bordet end ved de traditionelle metoder, der ofte udpiner jorden.

Netop det, at de økologiske metoder med brug af naturlige ressourcer frem for kunstgødning og pesticider og med en lavere påvirkning af Ugandas sårbare natur, har været en væsentlig drivkraft i de projekter, Økologisk Landsforening har været med inde over. Det er også en tankegang, der har sat fodspor i den nye rammelov.

Adgang til øko-såsæd styrkes

Ugandas nye økologilov adresserer også nogle af de kæmpestore udfordringer, den økologiske sektor i tropelandet står over for. Et konkret eksempel er adgangen til økologisk såsæd. Af rammelovens tekst fremgår det, at 95 procent af såsæden stammer fra smålandbrugene selv, og at resten importeres fra bl.a. Kenya, Tanzania og Indien. Det fremgår også, at der er en stor barriere for, at flere landbrug kan gå ind i økologien. Det er ganske enkelt svært at skaffe økologisk såsæd.

Ifølge Per Rasmussen er kvaliteten af den såsæd, man så kan skaffe, ofte meget ringe.

"Hvis man overhovedet kan skaffe den økologiske såsæd, er spireprocenten måske helt nede mellem 25 og 50 procent. Det vil derfor være fantastisk at få løftet kvaliteten, siger Per Rasmussen og referer til, at der i loven er et konkret mål om sikre bevarelse af lokal såsæd og plantematerialer.

Landbrugsminister: Økologi er en mere miljøvenlig vej

I forordet til Ugandas nye rammelov for økologisk landbrug og markedsudvikling udtaler landbrugsminister Vincent Bamulangaki Ssempijja:

"Mens vores strategier for sektorudvikling leverer input og tjenester mod højere produktivitet, der sikrer selvforsyning og eksportfremme, er der et stigende ønske om at udnytte den komparative fordel, der tilbydes af Ugandas fysiografi og miljøforhold. Økologisk landbrug er en sådan en mulighed, hvor Uganda har unikke styrker".

"Dette politiske dokument kommer på det mest passende tidspunkt, hvor Uganda forbereder sin tredje nationale udviklingsplan (2019/20 - 2024/25), og den tredje strategiske plan for landbrugssektoren. Politikken, der stammer fra dette dokument, vil hjælpe ministeriet med at prioritere og integrere økologisk landbrug i de to nationale planer".

"Jeg appellerer til alle ugandere om at tilslutte sig denne økologiske landbrugspolitik og deltage aktivt i gennemførelsen. Det vil hjælpe Uganda med at blive et land med miljøvenlige fødevareproduktionssystemer".

Per Rasmussen påpeger, at det også er centralt for den fortsatte fortalervirksomhed i programsamarbejdet at finde midler til at fremme økologisk landbrug i budgetterne ude i landets distrikter. Det er administrative enheder, der minder om vores regioner, men med større selvbestemmelse, ikke mindst hvad angår landbrugsrådgivningen.

"Mens NOAP er en afgørende løftestang for national og international støtte til at udvikle økologisektoren i Uganda, så er det altså også vigtigt at få allokeret midler ude i distrikterne.

Dagen fejret med drikkevarer

For James Mutebi i Caritas Kampala og mange andre NGO'ere, der arbejder for at udbrede de økologiske metoder, er man fuldt ud bevidste om, at den nye lov kun er første skridt på vejen:

"Vores nye lov er jo en slags baby-politik i forhold til den politik, I har haft i årtier i Danmark. Men vi kan lære fra hinanden – og jeg er meget taknemmelig for, at I fra dansk side vil dele de politiske erfaringer, I har. Dem har vi brug for i det videre arbejde".

Sammen med sine kollegaer markerede James Mutebi præsentationen af NOAP på Caritas' kontor i Ugandas hovedstad Kampala. Selve pressebegivenheden i ministeriet var på grund af corona-situationen begrænset til i alt 50 personer.

"Vi fejrede loven ved, at vi købte drikkevarer til alle på kontoret. Det er helt usædvanligt for os at gøre sådan noget," forklarer James Mutebi og fortæller, at alle på kontoret var meget glade over det gode resultat og den helt særlige dag.

Flere artikler fra samme sektion

Danske Regioner råber op: Forureningen af vores drikkevand har nået et kritisk punkt

Forureningen af drikkevandet med pesticider og andre giftstoffer er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, advarer Danske Regioner, som også peger på, at vi bruger mere drikkevand, end der dannes.

27-02-2024 3 minutter Drikkevand,   Miljø,   Pesticider

Kødproducent stiller op som forperson i Økologisk Landsforening

Der bliver ikke kampvalg om posten som forperson i Økologisk Landsforening, da blot en enkelt kandidat har meldt sig inden deadline. Louise Køster trak sig fra posten tidligere på måneden.

26-02-2024 4 minutter Økologisk Landsforening

Vores fødevaresystem er så ubæredygtigt, at det efterlader os med en ubetalt regning på 70 billioner kr.

Nutidens landbrug koster mere, end det skaber i værdi og bidrager både til klimaforandringer og overvægt. Men der er en anden vej, som gør landbruget til både en klimagevinst og en bedre forretning, viser en rapport om det globale fødevaresystem. Spørgsmålet er, om politikerne tør tage tyren ved hornene.

21-02-2024 11 minutter Bæredygtighed,   Klima,   Biodiversitet