Annonce

Annonce

Michael Kjerkegaard sidder og lytter

Michael Kjerkegaard er uddannet landmand og driver både naturpleje og kødproduktion i Vejle Ådal. Han har ca. 250 Hereford-kvæg i landbruget Eskelyst ved landsbyen Højen syd for Vejle. Foto: Uffe Bregendahl

Ny forperson i ØL: »For mig handler det især om dyrevelfærd«

Michael Kjerkegaard mærker en krisestemning i landbruget lige nu, og det er derfor nu, at Økologisk Landsforening skal træde i karakter, mener han som foreningens nye forperson.

Michael Kjerkegaard er netop valgt som ny forperson i Økologisk Landsforening, og det midt i en tid hvor landbruget er præget af uenigheder om retningen mod den grønne omstilling og uvished om en klimaafgift. Vi har stillet den nye forperson nogle spørgsmål om sin holdning til økologi, og hvordan han vil bære faklen videre fra sine forgængere Louise Køster og Sten Dissing.

Hvorfor vil du være foreningens forperson?

"Der er rigtig meget debat og krisestemning lige nu i hele landbruget, og hvis man gerne vil påvirke en udvikling, er man nødt til at være der, hvor det betyder noget. Det er netop nu, vi skal træde i karakter, og Økologisk Landsforening har nogle helt vild gode bud på fremtidens landbrug. Ikke kun på klimaområdet, men på rigtig mange andre parametre såsom pesticidfrie fødevarer, øget dyrevelfærd, rent drikkevand og mere natur i marklandskaberne."

Hvad kan du især bidrage med i ØL?

Blå bog

Uddannet landmand og driver både naturpleje og kødproduktion i Vejle Ådal. Har omkring 250 Hereford-kvæg i landbruget Eskelyst ved landsbyen Højen syd for Vejle.

Siden ØL's generalforsamling i marts 2024 ny forperson. Har hidtil været næstforperson i Økologisk Landsforenings Kød- og Naturgræsserudvalg. Tidligere valgt som suppleant og blev i december 2023 medlem af ØL's bestyrelse, hvor han også har været fungerende næstformand.

Formand for foreningen Hopla, der arbejder for at fremme holistisk afgræsning. En driftsform, hvor man vil binde komplekse dynamikker mellem landbrugsdyr, jord, fauna, flora og samfund sammen.for

"Jeg er og har været engageret i mange forskellige foreninger, men jeg vil gerne fremhæve mit tidligere bestyrelsesarbejde i Madværket i Vejle. Det er en slags mini-Økologisk Landsforening, hvor 80 små selvstændige virksomheder, kokke, hoteller, eventmagere og forbrugere skaber synergier og gør hinanden gode. Med krog i det netværk er vi i gang med at løse et stort problem, som er helt aktuelt: Flere store oversvømmelser af Vejle midtby. Vi har engageret landmænd til at konvertere ca. 1.000 hektar kornmarker til græsmarker med naturpleje i Vejle Ådal. Der er mange fordele ved at få vedvarende græs og kvæg på skrænterne, som afgræsses holistisk: Det er godt for naturen, vi opbygger jordens hummuslag, bremser vandets løb ned i åen og sænker udledningerne af kvælstof til Vejle Fjord. Vi prøver også at afsætte de gode udskæringer fra kvæget til restauranterne, mens det øvrige økologiske, lokalt producerede kød går til kommunens institutioner. På den måde får dyreholderne en god pris. Det er en kanon god historie, synes jeg."

Hvad er ånden i det arbejde?

"Den er helt på sømmet af det, jeg gerne vil bygge videre på i Økologisk Landsforening: Lad os arbejde på tværs og finde gode helhedsløsninger for alle. En af mine styrker ligger i at se helheder og forstå, forskellige folks perspektiver. Jeg kan også motivere folk og finde den knap, der kan tænde for deres engagement. Mit håb er, at samarbejder på tværs kan være den løftestang, der får foreningen til at flyve."

Hvor vil du især gerne styrke ØL?

"Vi skal have flere medlemmer - specielt på forbrugersiden. Det er et af de steder, hvor vi virkelig gør en forskel for fremtidens landbrug, når vi hele vejen fra landmand over køkkener og virksomheder til forbrugere har et fælles sprog for, hvor meget vi byder ind, når det kommer til de fælles goder."

Hvad mener du med ”fælles goder”?

"Alt det, økologien leverer på. Det er ikke bare på klimaområdet, men blandt andet også en frugtbar jord, mere marknatur, rent drikkevand, øget dyrevelfærd og fødevarer uden pesticidrester. Alle de goder, der er omdrejningspunkt i Økologisk Landsforenings afgiftsmodel 'Pris på bæredygtighed'. Her er det også centralt, at vi som landmænd får en god betaling for produkter, der leverer på de fælles goder. Jeg sidder selv i repræsentantskabet i forsyningsselskabet Ewii. Der har vi en holdning til, at vi ikke vil fortynde pesticidforurenet vand med rent vand, som andre forsyningsselskaber er tvunget til. Men det bekymrer mig, at det bliver sværere og sværere at undgå."

Hvorfor er du økolog?

"Fordi jeg tror på, at det er den rigtige vej i fremtiden. Det er en følelse af, at man langt hen ad vejen arbejder med naturen – i stedet for mod den. At man tænker i helheder, og man ønsker at efterlade kloden til kommende generationer som et bedre sted at være."

Hvad tænder dig specifikt ved økologien?

"For mig handler det især om dyrevelfærd; at landbrugets dyr skal ud under åben himmel. I gamle dage var en af forårets højtider på alle gårde, at køerne løb ud på græs. Sådan er det ikke længere. Der er længere og længere imellem gårde, hvor man kan opleve køer på græs, da de fleste konventionelle landbrug holder deres køer inde på stald hele året. Tendensen risikerer endda at blive forstærket de kommende år, hvis vi ikke lykkedes med at finde løsninger på klimakrisen, der også bidrager til dyrevelfærd, biodiversitet og drikkevand, frem for at fokusere på klima isoleret set. For os økologer er det naturligt at tænke i helheder, når vi skaber forandringer, og det har altid været et helt naturligt krav og ønske, at vores dyr skal ud i det fri. For mig spiller dyrene en væsentlig rolle i vores landbrug, men det skal være mere balanceret end i dag, hvor kæmpestore besætninger har dyrene på stald og importerer foder i stor stil – ofte fra udlandet. I stedet skal dyrene bruges til at understøtte en stor produktion af grønne og plantebaserede fødevarer."

Flere store virksomheder har meldt sig ud af ØL – hvad tænker du om det?

"Min forgænger Louise Køster trak sig i løbet af vinteren. Det skete, efter at flere store medlemmer som Arla og Friland meldte sig ud, i protest mod at foreningen var medafsender på rapporten 'Fra Foder til Føde II'. Derfor er jeg fuldt bevidst om, at nogle skår skal klinkes nu. Når folk begynder at frygte fremtiden, har man en tendens til at trække sig, og der vil jeg gerne kunne samle folk igen og få skabt et stærkt fællesskab - uanset om man er Øko-ven, personligt medlem, landmand, storkøkken, stor eller lille virksomhed."

Flere artikler fra samme sektion

Plan er nu på plads for 70.000 ha urørt statsskov

Efter gennemgang af 343 høringssvar er forvaltningsplanen nu endelig på plads for 52 statsskove, hvor naturen i fremtiden skal være ”urørt”. Det betyder, at der kommer mere vand og lys i skovbundene – men der bliver også udlagt arealer til afgræsning med kvæg.

09-07-2024 4 minutter Biodiversitet,   Natur

Vi er nødt til at mindske vores kødforbrug, lyder opfordringen nu fra Verdensbanken

Selv hvis udledningerne fra andre sektorer end fødevaresektoren stopper, vil det næppe være nok til at overholde Paris-aftalen, fordi fødevareproduktionen og den animalske produktion ser ud til at vokse massivt de kommende årtier.

05-07-2024 6 minutter Klima,   Bæredygtighed

Glyphosat er nu fundet i mænds sæd og kobles til barnløshed

For første gang har forskere fundet glyphosat i sæden hos mænd. De fandt desuden en stærk sammenhæng mellem forekomsten af glyphosat og oxidativ stress, som skader både celler og dna.

05-07-2024 3 minutter Pesticider,   Forskning,   Udland