Annonce

Annonce

Køern på græsmark

Thises køer skal i løbet af de kommende tre år vinke farvel til soja og vænne smagsløgene til danske afgrøder som hestebønner, lupiner og ærter og sandsynligvis senere også forædlet græsprotein. Foto: Morten Telling

Thise dropper importeret soja

Senest i 2023 satser Thise Mejeriets landmænd på helt at droppe importeret soja som fodermiddel og erstatte det med danskproduceret foder.

Det er ikke kun de danske forbrugere, som i disse år skal vænne sig til at ændre kosten i en mere klimavenlig retning. Også køerne kan se frem til ændringer i deres foderblandinger, hvor importeret soja er kommet på den sorte klimaliste.

Det budskab er forstået på Thise Mejeri, som håber, at andelshaverne helt har udfaset soja om senest tre år. Dermed kommer Thises andelshavere tættere på opfyldelsen af det økologiske grundprincip om naturlige kredsløb. Udfasningen af soja udgør dermed en væsentlig del af Thises bæredygtighedsstrategi for de kommende år.

Allerede i løbet af 2021 begynder knap halvdelen af mejeriets 75 landmænd med at erstatte importeret soja med dansk produceret foder i form af f.eks. hestebønner, lupiner og ærter og sandsynligvis senere også forædlet græsprotein, oplyser mejeriet i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår det, at erfaringerne med den nye fodringsstrategi bliver samlet sammen og præsenteret for andelshaverne i løbet af sommeren 2021. Derefter skal de træffe den endelige beslutning om et totalt stop af anvendelse af økologisk soja hos alle Thises landmænd.

I øjeblikket indgår der soja i foderplanerne hos de fleste økologiske mælkeproducenter. Og selvom den økologiske soja ikke nødvendigvis kommer fra Brasilien eller Argentina, så er efterspørgslen efter soja fra andre regioner med til at øge efterspørgslen efter den sydamerikanske soja lyder en af begrundelserne for, at Salling-mejeriet nu ønsker at gå foran ved helt at udfase soja.

”Regnskovene, Jordens lunger, er under pres, og sojaproduktionen bærer en stor del af skylden for fældning af regnskov, som igen har store konsekvenser for klimaet. Importeret soja udgør en tredjedel af dansk landbrugs samlede klimaaftryk, så der er behov for handling. Derfor ønsker Thise og landmændene bag mejeriet en meget hurtig udfasning af soja, senest om tre år ” siger Poul Pedersen, adm. direktør på Thise Mejeri.

Coop, som er hovedmodtager af Thise mejeriprodukter, er begejstret for planerne:

”Det er fantastisk glædeligt, at Thise på denne måde begynder en rejse mod sojafri produktion. Selvom man kan købe certificeret soja, er det klart, at rent dansk produceret foder er den bedste garanti, hvis man vil sikre at verdens skove ikke ryddes til sojadyrkning. Dette kan blive begyndelsen på en ny positiv bølge i dansk fødevareproduktion, hvor andre producenter forhåbentlig vil følge Thises eksempel,” siger koncerndirektør Jens Visholm, Coop.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning