Annonce

Annonce

Billedet viser en skov af juletræer

Selvom økologiske juletræer i stigende grad bliver efterspurgt, rykker det endnu ikke for alvor ved produktionen og udbuddet af dem. Foto: Colourbox

Efterspørgslen på øko-juletræer overgår udbuddet, men konventionelle producenter tøver med at omlægge

Den stigende efterspørgsel på sprøjtefrie juletræer er ikke nok til, at producenterne for alvor vil øge udbuddet. Danmarks Naturfredningsforening råder folk til at vælge de økologiske træer af hensyn til miljøet, og Økologisk Juletræsforening opfordrer alle til fortsat at efterspørge øko-træerne.

Kun ca. 2 pct. af de danske juletræer er økologiske, men tallet kunne givetvis være højere, hvis producenterne ville matche efterspørgslen. Lige nu går mange danskere nemlig forgæves i jagten på et øko-juletræ.

Det er især kunder i København, Aarhus og Odense, som efterspørger de sprøjtefri træer, og både dr.dk. og Morgenavisen Jyllands-Posten skriver om en stigende efterspørgsel.

"Problemet er, at efterspørgslen er større end udbuddet af danske økologiske træer," forklarer Claus Jerram Christensen, direktør i brancheforeningen Danske Juletræer, til dr.dk.

Dr.dk. har talt med Poul Friis fra Vamdrup i Jylland, som har en juletræsproduktion, hvoraf en lille del af økologisk. 95 pct. af disse træer sælger han til København, og de resterende bliver solgt på gården.

Selvom salget går godt, har han ingen planer om at øge produktion. Ifølge Claus Jerram Christensen er en del af årsagen til denne tilbageholdenhed det omfattende forarbejde, der følger med en økologisk produktion.

Det er nemlig ikke nok, at træet er usprøjtet og dyrket uden brug af kunstgødning - selve frøet skal også være økologisk og dyrkes økologisk på planteskolen. Der kan altså gå op mod 12 år, før det økologisk juletræ står klart. Samtidig er der større risiko for sygdom og skadedyrsangreb, fordi man kun må bruge nogle naturlige basisstoffer i økologien, frem for de pesticider som konventionelle må bruge.

For økonomisk usikkert

Jyllands-Posten har interviewet Per Bundgaard Larsen, der driver Skovfogedens Juletræer, hvor han dyrker konventionelle træer. Den stigende efterspørgsel på sprøjtefrie træer har fået ham til at indkøbe et mindre parti økologiske juletræer, så han har noget at tilbyde dette kundesegment.

Det er dog stadig i langt overvejende grad pris og udseende, som hans kunder går efter - og der vinder de konventionelle træer. Han peger også på den langvarige proces, der er i at dyrke økologiske juletræer, som en afskrækkende faktor.

Efterspørgslen på de økologiske juletræer er derfor ikke stor nok - endnu - til, at det gør en nævneværdig forskel for hans produktion. Han ville gerne dyrke økologiske juletræer, fortæller han, men det kan ikke betale sig økonomisk.

Økologiske og konventionelle juletræer

  • Ca. 2 pct. af juletræsarealet herhjemme er økologisk.
  • 90 pct. af alle frø til juletræer herhjemme kommer fra en over 100 år gammel naturskov i Kaukasus i Georgien.
  • Hvor de konventionelle træer må gødes med kunstgødning og sprøjtes med syntetiske pesticider, skal de økologiske gødes med naturlige gødningsstoffer og kun få basismidler må bruges mod skadedyr og sygdomme. Som udgangspunkt bruger producenterne naturlige metoder som fx. kløver til at skærme for ukrudtet eller svampe og nyttedyr til at beskytte mod skadedyr.
  • I den konventionelle produktion bruger man et plantebaseret hormon, som hæmmer væksten af topskuddet på træet. Det må man ikke i økologien.

Kilder: Danske Juletræer og Økologisk Juletræsforening via Berlingske

"Skal du have en økologisk produktion, skal du have meget mindre produktionsenheder, før det overhovedet kan lade sig gøre. Mange produktioner, store som små, vil have svært ved at omstille sig til det og risikere at gå konkurs," siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

"Jeg vil gå rigtigt langt for økologien, men jeg vil ikke gå så langt som til at sætte min opsparing og pension over styr."

Han efterlyser både mere fleksibel lovgivning samt flere økonomiske incitamenter til, at producenterne kan dyrke konkurrencedygtige økologiske træer.

Marianne Bols, formand for Økologisk Juletræsforening, er dog helt uenig i, at lovgivningen skal være mere "fleksibel", da det efter hendes vurdering risikerer at svække økologien:

"I Danmark har vi den skrappeste lovgivning indenfor økologisk produktion, det skal vi se som en fordel og ikke en hæmsko. Det handler om forbrugersikkerhed. Vi skal blandt andet konkurrere på, at vores økologiske juletræer har været dyrket uden kemi og kunstgødning fra frø til færdigt træ. Vi ønsker ikke at producere øko-light juletræer, for det ender det med, hvis vi får samme regler, som er gældende for produktion af øko-træer, der dyrkes i andre EU lande," siger hun til Økologisk Nu.

Hun opfordrer samtidig danskerne til fortsat at efterspørge øko-træerne, så producenterne konfronteres med den stigende efterspørgsel, og hun siger, at det stadig er muligt at finde producenter, som har de sprøjtefrie træer til salg.

Flere ton glyphosat

I Danmark bruges der årligt ca. 25 ton glyphosat til at sprøjte juletræer og klippegrønt, og hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) anbefaler man danskerne at gå efter det Ø-mærkede træ af hensyn til miljøet.

"Vi som grøn organisation er interesserede i at få så få pesticider i miljøet som muligt, og derfor anbefaler vi via denne kampagne, at man køber et økologisk juletræ i stedet for," siger Anders Horsten, der er naturpolitisk rådgiver i DN, til Jyllands-Posten.

Han henviser til den kampagneside, som DN har lavet, hvor man anbefaler forbrugerne at købe de økologiske juletræer - og gerne Fair Trees-certificeret. 90 procent af alle frø til juletræer herhjemme kommer fra en over 100 år gammel naturskov i Kaukasus i Georgien, og certificeringen sikrer bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

"Ved at købe et økologisk juletræ sikrer du, at området, som frøene er fra i Georgien, bibeholder en naturlig biologisk balance. Derudover bliver der hos de danske økologiske producenter ofte etableret fuglekasser og blomsterstriber for at tilgodese dyr og miljø, hvor juletræerne vokser op, siger formand for Økologisk Juletræsforening," Marianne Bols til dn.dk.

Ud over fraværet af pesticider og kunstgødning er spildet blandt økologiske juletræer også som udgangspunkt mindre.

"Der kan gå mange konventionelle træer til spilde, fordi opkøberne har store krav til, hvordan de skal se ud. De deles typisk op i første, anden, tredje og fjerde rang, og resten bliver så ikke solgt. Økologiske træer bliver ikke kategoriseret på samme måde, men kun efter højde, og derfor er udnyttelsesgraden på økologiske træer langt højere, og dermed er de også mere miljøvenlige end konventionelle juletræer," siger Marianne Bols.

Ifølge brancheforeningen Danske Juletræer udgør det samlede areal med pyntegrønt i Danmark 35.000 ha. Det dækker over både juletræer og klippegrønt, vi bruger til dekorationer og lignende. I 2019 blev det til 12 mio. juletræer, hvor 10,5 mio. af dem gik til eksport, hvilket svarer til en eksport på 0,8 mia. kr.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning