Annonce

Annonce

En kokasse i græsset

Billerne har et problem: De mangler lort at leve i, for store græssende dyr er en mangelvare i landskabet. Foto: Colourbox

Der mangler lort i landskabet

Pressemeddelelse

Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer. Blandt andet i enge og overdrev, hvor gødningsbiller i stigende grad mangler levesteder. Flere arter er truede, nogle er allerede forsvundet.

De er blanke og grøn-sorte, og umiddelbart ser man dem ikke, men roder man lidt i en frisk kokasse, skulle den gerne myldre af dem – gødningsbillerne.

Men billerne har et problem: De mangler lort at leve i, for store græssende dyr er en mangelvare i landskabet. De fleste køer går i stalde året rundt. Kun økologisk kvæg kommer med sikkerhed på græs og giver dermed et afgørende bidrag til de naturlige kredsløb i enge og på overdrev. 

I Vejle Ådal græsser Michael Kjerkegaards økologiske kvæg. De plejer landskabet for Vejle Kommune, og de skaber med deres klovaftryk, fødevalg og kokasser mikromiljøer, hvor alskens liv og småkravl trives – også gødningsbillerne.

Gødningsbiller

  • Forekomsten af gødningsbiller er bestemt af landskabet, lysmængden og af, at der er møg tilstede.

  • Mange arter er rødlistede

  • Et dansk studie fra 2016 har undersøgt, om gødningsbiller foretrækker krondyrlort eller kolort. Der er en svag men ikke signifikant tendens til, at kolort er mest attraktiv.

Bo Levesen, der er biolog i Vejle Kommune, vender begejstret bunden i vejret på en af studenes mange kokasser.

”Den her lort er dejlig frisk. Det kan man se på, at en masse nye beboere er på vej ned for at bo i den. Der er faktisk hele fem arter af de her møgdyr, som man kan kalde dem, i denne nye, dejlige lort. Det er tegn på, at de dyr, der går her, ikke får medicin. De lægger bare nogle rigtig gode øko-lorte," siger Bo Levesen.

Michael Kjerkegaards 200 køer og ungdyr græsser ikke kun i engene om sommeren. De er her også om vinteren, og det er der en særlig vigtig pointe i for gødningsbillerne. De har nemlig brug for frisk lort året rundt.

Kvæg på græs

  • Økologi sikrer dyr på græs

  • Økologiske køer og ungdyr skal på græs fra 15. april til 1. november

  • 80 pct. af konventionelle malkekøer kommer aldrig på græs (Seges 2018)

"Det er naturligt for dyrene at gå ude hele året, og vi er så heldige at arealerne ligger, så de kan gå i ly i skoven. Desuden flytter vi dyrene hver dag, så de ikke træder bakkerne op," fortæller Michael Kjerkegaard.

Han har registreret, at der allerede i februar er masser af fluer og biller i kokasserne.

Gødningsbillerne betragtes af biologer som nøglearter for biodiversiteten i det åbne græsland.

”De hører til nedbryderne – altså de arter, som omsætter og splitter ekskrementer og døde plantedele i stumper og stykker, så næringsstoffer og energi igen kan indgå i naturens store kredsløb. Økologernes udegående dyr spiller en altafgørende rolle her”, siger Bent Rasmussen, naturkonsulent i Økologisk Landsforening.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Bionedbrydelig plastikpose er stadig i jorden efter to år

I et forsøg blev to plastikposer for to år siden gravet ned i jorden. Den ene pose er bionedbrydelig, men var stadig at finde i jorden, da poserne blev gravet op på årets Øko-Markdag.

18-06-2024 4 minutter Øko-markdag,   Events,   Miljø

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg