Annonce

Annonce

Bygmark

Planter udsender løbende flygtige kemiske stoffer, som naboplanterne kan aflytte og tilpasse sig efter. Foto: Claus Østergaard

Planter aflytter hinanden

Planters indbyrdes kommunikation har betydning for hvordan, de modstår skader og angreb, hvor hurtigt de vokser, og hvor effektivt de udnytter næring og andre ressourcer. Nogle planter er bedre til at lytte end andre, viser svensk forskning.

Planter udsender konstant kemiske stoffer, og planter i nærheden kan opsnappe og afkode information fra disse stoffer. Hidtil har forskere fokuseret på hvordan, planterne taler sammen, når de bliver angrebet af sygdom eller insekter, men nu har den svenske forsker Iris Dahlin dokumenteret, at kommunikationen mellem planter foregår løbende og også har betydning i ’fredstid’.

”Man kan sige, at planterne aflytter hinanden. Plantekommunikation er en almindelig tilstand, mere end at det er en reaktion ved angreb. Planterne tilpasser sig efter naboerne, så der bliver mindre konkurrence og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne,” forklarer Iris Dahlin i en nyhed fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

Planterne opsnapper information om, hvordan naboerne vokser, og tilpasser sig efter det. I svenske forsøg med byg var nogle sorter bedre til det end andre.

Kan hjælpe forædlingen

Denne viden om planternes kommunikation betyder ifølge Dahlin, at man vil kunne sammensætte sortsblandinger, der er endnu bedre tilpasset mark og miljø, og at forædlere i fremtiden vil kunne tage hensyn til planternes kommunikation i udvælgelsen af sorter.

Forsøgene er foretaget i laboratoriet, hvor planterne blev dyrket enkeltvis i bur. De blev udsat for andre sorters kemiske stoffer, og efter fem dage var nogle sortskombinationer f.eks. mindre attraktive for bladlus, end når de blev dyrket uden at påvirke hinanden. Samme resultat kunne ses i markforsøg.

Samdyrkning og sortsblandinger er et felt, som er særligt interessant for økologisk jordbrug, hvor alt, der styrker afgrødens vækst og modstandskraft, er velkommen. Nogle sortsblandinger giver betydeligt merudbytte, mens andre præsterer moderat. Måske skyldes det bl.a. sorternes forskellige evne til at lytte.

Flere artikler fra samme sektion

Sådan kan du lave næste års markplan med 4 pct. brak

FAGLIGT TALT: Der er stor forskel på, hvordan man på bedrifterne ønsker at udtage omdriftsareal for at leve op til det kommende krav om 4 pct. natur.

28-09-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Rødderne under jorden påvirker frugtbarheden

Med paraplyen i hånden og fødderne solidt plantet i gummistøvlerne var 22 landmænd sammen med Økologisk Landsforening og Innovationscenter for Økologisk Landbrug i marken for at se på efterafgrøders betydning for klimaet.

28-09-2022 6 minutter Efterafgrøder,   Klima,   Jordfrugtbarhed

Samdyrkning kan være løsningen på den største udfordring med linser

Samdyrkning af linser og havre viser gode takter i årets forsøgsparceller. Havren lader til at lægge en god dæmper på ukrudt og linsers lejetendens.

22-09-2022 5 minutter Bælgfrugter,   Plantebaserede fødevarer