Annonce

Annonce

Økologiske løsninger er kendetegnet af en holistisk tilgang. Det er ikke en enkelt faktor, der er årsag og løsning på problemet, men flere faktorer og flere handlinger. Udfordringen er at sætte ord og handling på den gode løsning, skriver Erik Kristensen. Foto: Karen Munk Nielsen

Jeg vendte om, da tvivlen begyndte at nage

FAGLIGT TALT: Planterne hos en landmand mistrivedes, så jeg tog en jordprøve og kom derefter med et forslag til forbedring. Men på vej hjem nagede tvivlen mig. Var det en god løsning, jeg havde foreslået? Var det en økologisk løsning?

Marktur. Jeg tager støvlerne på, og vi vandrer sammen til åstedet. Planterne står med oprette rødlige stængler og mistrives. Jeg plukker et par blade og kan konstatere, at det er fosformangel.

Jeg tager en jordprøve og foreslår at tildele noget fosfor i form af kød- og benmel eller struvit. En udgift for landmanden, men også en indtægt i form af forventet højere udbytte og sundere planter. Jeg skriver en konsulenterklæring og pakker støvlerne ned i bagagerummet. End of story.

Men på vej hjem i bilen nager tvivlen mig. Var det en god løsning? Var det en økologisk løsning?

Traditionelle løsninger er kendetegnet ved at gøde planterne, mens økologiske holder sig til at gøde jorden.

I jord er fosfor meget lidt bevægelig og hårdt bundet. Ville den gode løsning være at stimulere planternes rodtæthed og fremme mykorrhizasvampen? Netop svampene har jo evnen til at frigive og transportere hårdt bundne næringsstoffer via deres hyfer og gøre dem biotilgængelige. Og biotilgængelighed er et nøgleord i økologisk dyrkning.

Det handler ikke om, hvor meget fosfor jorden indeholder, men om hvor meget fosfor der recirkuleres i jordens organiske pulje. Det handler om, hvilke planter der succesfuldt interagerer og via fælles rodmasse får frigivet og fordelt en større andel af fosfor. Det handler om jordens levende biomasse, og hvilken mangfoldighed der kendetegner denne.

Jeg vender bilen og får trykket lidt for hårdt på el-pedalen - nu skal der handles. Kompost med et højt indhold af VAM-sporer spredt i et tyndt lag, kombineret med såning af en bælgplante mellem rækkerne udgør nu min second opinion.

En udgift for landmanden, men også en indtægt i form af forventet højere udbytte og sundere jord.

Hvad er det, jorden mangler for at kunne levere den fosfor, planterne har behov for, er det egentlige spørgsmål. At tildele mere fosfor er næppe en holdbar løsning i et større miljøfølsomt perspektiv. Men at fremme det liv i jorden, som kan klare denne opgave synes at være tættere på økologiens principper.

Økologiske løsninger er kendetegnet af en holistisk tilgang. Det er ikke en enkelt faktor, der er årsag og løsning på problemet, men flere faktorer og flere handlinger. Udfordringen er at sætte ord og handling på den gode løsning.

Flere artikler fra samme sektion

Kvæg overgræsser naturarealer til skade for biodiversiteten

Nye resultater viser, at at landbrugsdyrene græsser nogle naturområder for hårdt, hvilket går ud over dyre- og plantelivet. En ny beregningsmodel skal forbedre planlægningen for afgræsning på de enkelte arealer.

24-11-2023 5 minutter Biodiversitet,   Afgræsning,   Forskning

De storindustrielle landbrug bærer en del af skylden for, at folk flytter væk, mener sociolog

Vil vi skabe liv på landet igen, skal landbruget væk fra et ensidigt økonomifokus og i højere grad pleje det sociale samvær og naturen, mener sociolog: "Hvis der ingen livskvalitet er på landet, hvorfor skal man så være der?"

23-11-2023 5 minutter Økologikongres 2023,   Bæredygtighed

10 års klimakamp i Mammen

Solceller, lavbundsjord og færre malkekvæg i besætningen er hovedingredienserne i den opskrift, der skal nedbringe klimaaftrykket hos økolog Jørgen Sønderby i Mammen. Men selv om han de seneste 10 år har arbejdet målrettet mod at begrænse CO2-udslip, bliver kampen kun hårdere og hårdere.

17-11-2023 9 minutter Klima