Annonce

Annonce

Den økologiske svineproducent Bertel Hestbjerg landede et godt resultat i 2020, hvor der var bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på det hjemlige marked efter et par udfordrende år for de økologiske svineproducenter.

Et godt år for Danmarks største producent af økologiske svin

Faldende foderpriser og en forbedrede afregningspriser var medvirkede årsager til, at Hestbjerg Økologi ApS kom ud af 2020 med et plus på 12,8 mio. kr.

Bertel Hestbjerg, som i 2016 lancerede Poppelgrisen sammen med Coop, kan se tilbage på et supergodt 2020. Årsregnskabet bag landets største produktion af økologiske grise viser, at bruttoomsætningen blev fordoblet, og der landede 12,8 mio. kr. på bundlinjen efter skat. Det er 12,4 mio. kr. bedre end året før.

"Udviklingen i aktiviteter har været som forventet med samme produktionsniveau som tidligere år. Afregningspriserne har været stigende og foderpriserne faldende, hvilket har medført en fornuftig udvikling i årets resultat", hedder det i regnskabet bag de syv vestjyske svineejendomme, hvor Hestbjerg Økologi ApS beskæftiger 28 heltidsansatte medarbejdere.

Bruttofortjenesten steg fra 16,5 mio. kr. i 2019 til 32,1 mio. kr. i 2020. Det svarer til næsten en fordobling, mens egenkapitalen er vokset til 70 mio. kr.

"Det er dejligt, at vi kom op af hullet fra 2018 og 2019 og havde et år, hvor der var bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter en periode, hvor der desværre blev luget lidt ud i antallet af økologiske svineproducenter," siger Bertel Hestbjerg, som i den forbindelse noterer, at det samlede antal af økologiske slagtesvin i Danmark lå på nogenlunde samme niveau som året før.

Satser på øget dyrevelfærd og bæredygtighed

Bertel Hestbjerg er især kendt som manden bag Poppelgrisen, hvor der er bygget ekstra velfærdsmæssige forbedringer på reglerne for økologisk svineproduktion, som selskabet beskriver således:

"Vi bestræber os på at skabe det bedste griseliv, hvor grisen kan gøre det, der er naturligt for en gris. Vores særlige indsats med 10 ugers fravænning, bælter med skov på faremarkerne, grovfoder med iblandet frasorterede økologiske rodfrugter og wellnessafdeling med kompost/lyngflis til slagtegrisene samt rolig og ordentlig omgang med dyrene er med til at sikre god dyrevelfærd."

Med FN's 17 Verdensmål som vigtige pejlemærker arbejder Hestbjerg Økologi desuden målrettet på at nedbringe miljø- og klimapåvirkning, og for at få sat tal på graden af bæredygtighed indgik selskabet i foråret 2020 et samarbejde med Århus Universitet/Seges og Økologisk Landsforening.

Alle søer blev udskiftet

2020 blev også året, hvor samtlige søer hos Hestbjerg Økologi blev udskiftet med nye grise fra Topigs Norsvin, og ifølge årsrapporten ligner det en god investering:

"De første resultater er meget lovende. Omgængelige søer, der føder det antal pattegrise, de selv har mulighed for at passe, stærke og robuste pattegrise, god trivsel og lav dødelighed", skriver Bertel Hestbjerg i ledelsesberetningen.

Heraf fremgår det også, at Hestbjerg Økologi sidste år introducerede det nye brand 'Bertels Gris', som er målrettet foodservice-sektoren, og at Hestbjerg Økologi fastholder sit fokus på, at produkterne adskiller sig positivt på en række parametre som klimaaftryk, generel bæredygtighed og udvikling af nye produkter.

Flere artikler fra samme sektion

Sådan kan du lave næste års markplan med 4 pct. brak

FAGLIGT TALT: Der er stor forskel på, hvordan man på bedrifterne ønsker at udtage omdriftsareal for at leve op til det kommende krav om 4 pct. natur.

28-09-2022 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl,   ØkologiRådgivning Danmark

Rødderne under jorden påvirker frugtbarheden

Med paraplyen i hånden og fødderne solidt plantet i gummistøvlerne var 22 landmænd sammen med Økologisk Landsforening og Innovationscenter for Økologisk Landbrug i marken for at se på efterafgrøders betydning for klimaet.

28-09-2022 6 minutter Efterafgrøder,   Klima,   Jordfrugtbarhed

Samdyrkning kan være løsningen på den største udfordring med linser

Samdyrkning af linser og havre viser gode takter i årets forsøgsparceller. Havren lader til at lægge en god dæmper på ukrudt og linsers lejetendens.

22-09-2022 5 minutter Bælgfrugter,   Plantebaserede fødevarer