Annonce

Annonce

Husholdningsaffald

Forbrugerne har generelt ikke det store problem med at recirkulere husholdningsaffald, men når talen falder på human urin og behandlet spildevandsslam, deles vandene. Foto: Colourbox.com

Den økologiske forbruger og recirkulering

Forskningsprojektet RECONCILE skal teste forbrugernes holdning til at gøde økologiske planter med byslam.

Af Ekstern skribent
08. september 2020, 09:15
Læsetid: 4 minutter

Af Jakob Magid, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet


Recirkulering af næringsstoffer er en del af hovedideen bag økologisk jordbrug. Det er også nødvendigt for det økologiske jordbrug at skaffe næringsstoffer udefra. Spørgsmålet er dog, om den økologiske forbruger vil acceptere recirkulering, når de recirkulerede næringsstoffer kommer fra husholdningen?

Baggrund

Recirkulering af næringsstoffer rimer på økologi. Både fordi de økologiske principper oprindeligt er baserede på ideen om recirkulering, men også på grund af et stigende gødningsbehov.

Det økologiske jordbrug har i øjeblikket et gødningsunderskud, der forventes at vokse, så produktionen kan følge med den voksende efterspørgsel efter økologiske fødevarer. I øjeblikket dækkes gødningsbehovet med gylle fra det konventionelle jordbrug, hvilket dog vurderes at være uholdbart på den længere bane.

Med et øget pres på klodens ressourcer er der kommet et øget fokus på genanvendelse af næringsstoffer fra samfundet i jordbrugsproduktionen. Dette gælder også for det økologiske jordbrug. En oplagt mulighed for recirkulering er at bruge for eksempel human urin, husholdningsaffald eller behandlet spildevandsslam (biogødning) i landbruget.

Ydermere viser forskning, at brugen af disse alternative gødningsformer ikke er forbundet med større risici for forbrugeren end den nuværende brug af konventionel gylle. Brugen af biogødning kan være fordelagtig, da det vil give landmændene en mulighed for at få billig gødning, og rensningsanlæggene vil få en stabil afsætningsmulighed for spildevandsslammet. Brugen af biogødning er allerede tilladt i den konventionelle landbrugsproduktion, men ikke i den økologiske produktion. Dette skyldes EU's nuværende økologiforordning, som lægger mange begrænsninger på recirkulering af næringsstoffer fra det omgivende samfund til økologisk jordbrug.

Landmændene og de økologiske brancheforeninger er også i tvivl om, hvordan den økologiske forbruger vil modtage produkter produceret med denne og andre alternative gødningsformer, og det er baggrunden for vores forskning omkring forbrugere.

Studiet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab og Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, IFRO, har netop startet et forskningsprojekt i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Projektet, der har forkortelsen RECONCILE - https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-5/reconcile/ - består af en jord- og plantevidenskabelig del samt en forbrugerorienteret del.

I sidstnævnte undersøger vi blandt andet, hvordan den økologiske forbruger vil modtage produkter produceret med alternative gødningsformer.

Landbrug & Fødevarer står for en kvalitativ del-undersøgelse, hvor de gennem 20 dybdeinterviews vil indkredse, hvor forbrugerne står henne i forhold til at anvende alternative næringskilder til recirkulation. Dybdeinterviews giver mulighed for at tale specifikt om, hvilke udfordringer og fordele forbrugerne kunne opleve i forbindelse med alternative næringsstofkilder og for bedre at forstå den verden, som forbrugerne oplever.

De forbrugere, der deltager i interviewene, er særligt udvalgte på baggrund af deres kendskab til økologi samt deres forbrug af økologiske varer.

Resultaterne fra interviewene skal give input til udformningen af et større spørgeskema, der udarbejdes af forskere fra IFRO. Formålet med spørgeskemaet er blandt andet at afdække forbrugers holdning til recirkulering og deres opfattelse af økologiske produkter. Endvidere at indkredse forbrugernes viden om de gødningstyper der i øjeblikket bruges i det økologiske landbrug, samt deres holdning til risici og fordele ved at bruge alternative gødningsformer fra husholdningen.

I spørgeskemaet indgår også et eksperiment, hvor målet er at afdække, hvilke elementer af de alternative gødningsformer der er uacceptable. Spørgeskemaet sendes ud til et eksisterende panel af cirka 3500 forbrugere, hvor vi i forvejen kender deres forbrug af økologiske fødevarer. Det er dermed muligt at se, om en potentiel modvilje mod alternative gødningsformer gælder for alle typer af økologiske forbrugere.

Tidsplan og resultater

Projektet er lige igangsat. Vi håber med projektet at kunne levere brugbar viden om, hvordan den økologiske forbruger vil modtage de alternative gødningsformer, og hvordan recirkulering bedst kan formidles til forbrugeren. På sigt kan dette bidrage til at løse problemet med gødningsunderskud i det økologiske jordbrug.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer blev stillet over for et dilemma på Øko-markdag: Skal byernes affald spredes på marken?

Skal økologien udfase konventionel gylle og samtidig vokse, bliver der behov for flere næringsstoffer - men ønsker branchen overhovedet at tage imod næringsrigt affald fra byerne, som samtidig kan indeholde rester af miljøskadelige partikler?

14-06-2024 7 minutter Recirkulering,   Øko-markdag,   Næringsstoffer

Magten over kvægets køn hjælper dyr, økonomien og klimaet

Brugen af kønssorteret sæd er nærmest eksploderet i kvægbesætningerne, og hos VikingGenetics sorterer 25 maskiner nu tyresæd i døgndrift. Sortering efter køn skulle oprindeligt redde især jersey-tyrekalve fra at blive aflivet ved kælvning, men med teknologien er der også fulgt andre fordele for bl.a. bundlinje, biodiversitet og klima.

07-06-2024 8 minutter Kvæg

Fugle og biller kan hjælpe mod skadedyr og øge udbytterne - men herhjemme virker et andet tiltag lige nu bedre

I et nyt metastudie har forskere undersøgt, om fugle og biller kan bruges som et mere bæredygtigt middel mod skadedyr end syntetiske pesticider, og resultaterne er lovende. Der er dog udfordringer, siger rådgiver, som peger på en anden løsning mod skadedyr.

31-05-2024 5 minutter Planteavl,   Udbytte og jordbearbejdning,   Forskning