Annonce

Annonce

Deltagerne ved generalforsamlingen i Dansk Økojord lytter til formandens beretning

Ca. 65 af de 930 aktionærer i Dansk Økojord A/S deltog i generalforsamlingen, hvor selskabet for første gang besluttede at udbetale udbytte til aktionærerne, men mange ønskede, at pengene bliver i selskabet. Foto: Jakob Brandt

Økojord A/S udbetaler for første gang udbytte til aktionærerne

Efter et år med et historisk flot resultat på 3,1 mio. kr. rundede selskabet, der står for opkøb af landbrugsejedomme for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond en ny milepæl ved for første gang at levere på tre bundlinjer og udbetale et mindre udbytte til aktionærerne.

Går man udelukkende efter det størst mulige økonomiske afkast, er der uden tvivl bedre steder at placere sine spareskillinger end at købe aktier i Dansk Økojord A/S, som på generalforsamlingen onsdag aften vedtog at udbetale en halv mio. kr. af årets overskud som udbytte til aktionærerne.

Men aktionærerne i Dansk Økojord kigger mere efter den grønne bundlinje, som bl.a. handler om bæredygtighed og økologi. Som formand for Dansk Økojord lagde den tidligere direktør for Merkur Andelskasse, Lars Pehrson, i sin beretning vægt på, at årets økonomiske resultater efter hans vurdering vidner om, at forretningsmodellen bag Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og datterselskabet Dansk Økojord A/S i mere end én forstand nu har vist, at den bygger på et bæredygtigt koncept.

”2023 var et skelsættende år, hvor Dansk Økojord formåede at hente underskuddet fra selskabets etableringsfase, og det er en milepæl, at vi nu efter kun seks års drift kan levere på de tre bundlinjer: miljø, socialt og økonomisk,” sagde Lars Pehrson under generalforsamlingen.

Vi tror meget på, at vores fremtidige satsning på multifunktionel arealanvendelse med fokus på bl.a. drikkevandsbeskyttelse, kan være en del af den løftestang med fortsat flere grønne bundlinjer, som kloden jo kalder på, og mange almindelige danskere gerne vil støtte.

— Direktør Kim Qvist, Dansk Økojord

Den blev afholdt på Godsbanen i Aarhus, hvor aktionærerne bakkede op om den nuværende kurs og godkendte en årsrapport, hvoraf det fremgår, at selskabet kom ud af 2023 med et resultat på 3,1 mio. kr. og har en solid egenkapital på 42 mio. kr.

”Det er med stolthed, at vi i bestyrelsen kan fremlægge et sådant resultat, trods svære år i markedet, hvor især stigende jordpriser har gjort det vanskeligere at få økonomi i nye jordkøb. Vi har med dedikerede aktionærer bevist vores berettigelse som en alternativ ejerform i dansk landbrug. En ejerform, som også tager de nødvendige hensyn til biodiversitet, klima, dyrevelfærd og drikkevandsbeskyttelse,” siger Lars Pehrson efter generalforsamlingen.

Formanden hæfter sig især ved, at Dansk Økojord fungerer som et modsvar til den ”bevidstløse strukturudvikling” i dansk landbrug, hvor bedrifterne år for år bliver større og større.

”Vi er med til at skabe mere liv på landet og give unge landmænd mulighed for at få adgang til jorden,” sagde formanden, og pointerede, at selv om markant voksende  jordpriser og stigende renter var en udfordring i 2023, så kom alle de nuværende 12 forpagtere godt ud af året.  

Når vores projekter bliver mere kendte, og folk kan se at konceptet virker, tror jeg at det kan skabe en positiv spiral.

— Formand Lars Pehrson, Dansk Økojord

Aktionærerne får udbetalt ca. 12 kr. pr aktie. Det svarer til et afkast på ca. én procent og selv om flere aktionærer påpegede, at det ikke er noget prangende beløb, hæftede mange af dem sig ved den positive signalværdi, som udbyttebetalingen sender til potentielle investorer, da det viser at Dansk Økojord ikke bare er et filantropisk projekt.

Flere gav i den forbindelse udtryk for, at de var glade for, at økonomien bag Dansk Økojord nu er så stærk, at der er penge til at udbetale udbytter, men at de personligt hellere så, at pengene blev i selskabet. Det vil gøre det muligt at opkøbe  mere landbrugsjord og udleje den til unge forpagtere, som omlægger driften til økologi, og det ønske får de formentlig snart opfyldt via en nystiftet almennyttig forening.

Et nyt medlem i familien

Flere aktionærer tilkendegav, at de går mere op i den grønne bundlinje end størrelsen på et eventuelt økonomisk udbytte, og opbakningen til den nuværende kurs glæder Kim Qvist:

”Det giver os et sikkert mandat til at skabe den forandring, som samfundet og naturen har behov for,” sagde direktøren, som med tilfredshed noterede, at hovedparten af aktionærer blev på Godsbanen efter afslutningen på generalforsamlingen.

Her var de med til at stifte Foreningen Økojord, som ifølge direktøren bliver ”et nyt medlem af familien”, som skal være med til at skabe tættere bånd mellem aktionærerne og forpagterne.

”Foreningen skal være med til at arrangere besøg ude hos forpagterne, så aktionærerne kan se, hvordan der bliver arbejdet med den grønne omstilling, og de får samtidig mulighed for at donere deres udbytte til foreningen, så pengene bliver i et lukket kredsløb, hvor de arbejder for sagen,” sagde Kim Qvist.

Ca. to mio. kr. af årets resultat stammer fra ekstraordinære indtægter i forbindelse med salget af en sønderjysk landbrugsejendom på knap 100 ha. Den er blevet overtaget af en nu forhenværende forpagter, som i forvejen ejede jord i området.

”Det er egentlig ikke vores ambition at sælge jord, men hvis vores forpagtere ønsker det og betaler markedsprisen, er det muligt,” sagde Kim Qvist.

Både han og formanden ser spændende perspektiver i sidste års beslutning om at ændre formålsparagraffen for Dansk Økojord, så selskabet kan fokuserer mere på arbejdet med økologisk multifunktionel arealanvendelse. Det kan efter deres mening gøre det nemmere at rejse ny aktiekapital fra private investorer og virksomheder, som vil være med til at forme fremtidens landbrug.

Sammen med Danva har Dansk Økojord beregnet, at der er behov for at tage 200.000 ha konventionel landbrugsjord ud af drift i landets vandindvindingsområder, hvis vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Hvis staten går ind med en form for garantistillelse, håber de, at det kan det blive nøglen til større investeringer.

”Vi tror meget på, at vores fremtidige satsning på multifunktionel arealanvendelse med fokus på bl.a. drikkevandsbeskyttelse, kan være en del af den løftestang med fortsat flere grønne bundlinjer, som kloden jo kalder på, og mange almindelige danskere gerne vil støtte,” sagde Kim Qvist.

Han har allerede gennem længere tid har været i dialog med politikere, vandindvindingsselskaber, kommuner og flere andre aktører, som har interesser i rent drikkevand og etablering af flere klimaskove.

Stadig for lille til de største

Men træerne vokser ikke ind i himmelen.

”Som tidligere bankmand er jeg nødt til at sige, at vi på nuværende tidspunkt er for små, til at pensionskasserne vil investere i os,” forklarede Lars Pehrson, som mener, at det giver mere mening at sigte mod nogle lidt mindre investorer.

På generalforsamlingen præsenterede Dansk Økojord et nyt aktieprospekt på 40-45 sider. Det gælder frem til maj 2029, og da selskabet på seks år har solgt aktier for 42 mio. kr., mener Kim Qvist, at det nu, da jordbrugsfonden er blevet mere kendt, vil være realistisk at rejse yderligere 52 mio. kr. i løbet af de kommende fem år.

Formanden er optimist:

”Når vores projekter bliver mere kendte, og folk kan se at konceptet virker, tror jeg at det kan skabe en positiv spiral,” sagde Lars Pehrson efter en generalforsamling, hvor der var genvalg til hele bestyrelsen.

Hovedtal fra Dansk Økojord A/S

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond blev stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening.

Via datterselskabet Dansk Økojord A/S opkøber fonden landbrugsjord, som omlægges til økologi og forpagtes til yngre økologer. Ved årsskiftet var der skøde på 13 landbrugsejendomme med et samlet areal på ca. 900 ha.
Den mindste bedrift er på 2,7 ha, mens den største er på 210 ha

  • Resultat 2023: 3,1 mio. Kr.
  • Omsætning 2023: 4,7 mio. kr.
  • Egenkapital: 41,4 mio. kr.
  • Aktiver: 115 mio. kr.
  • Antal aktionærer: 930
  • Antal ha: ca. 900
  • Antal projekter: 13
  • Udbytte: 500.000 kr.
  • Udbytte pr. aktie 12,07 kr. før skat

Kilde: Dansk Økojord

Flere artikler fra samme sektion

»For os er økologi en helt naturlig selvfølge«

Den økologiske madvirksomhed Rødder stod bag en langbordsmiddag for 175 gæster til årets Heartland Festival. Det var tredje år i træk, at Rødder var med på festivalen, og det er festivalens fokus på bæredygtige råvarer, der trækker.

19-06-2024 4 minutter Bæredygtighed,   Events

Festivalchef: Ordentlige mennesker og forretninger har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi

Flere og flere festivaler lægger vægt på bæredygtighed. Det er både fornuftigt og god business, fortæller Heartland Festivals madansvarlige. Men de grønne bedrifter kan være svære at dokumentere.

19-06-2024 8 minutter Bæredygtighed,   Events

Politikere vil undersøge, om økologiske plantedrikke kan beriges med vitaminer

Plantebranchen vil arbejde for, at økologiske plantedrikke kan blive en del af skolemælksordningen, og at de i fremtiden må beriges med vitaminer og mineraler i modsætning til nu. Et nyt forlig åbner døren for muligheden.

17-06-2024 6 minutter Plantebaserede fødevarer