Annonce

Annonce

Det er formentlig især flere af landets småproducenter af økologisk korn, som risikerer at komme i klemme efter DLG's beslutning om at leverandører uden kontrakt får afregnet til konventionelle priser. Arkivfoto: Jakob Brandt

DLG har ikke plads til mere økologisk korn

Økologer uden kontrakt må i øjeblikket nøjes med konventionel afregning, hvis de sælger korn til DLG, som trods en markant udvidelse af lagerkapaciteten mangler lagerplads til økologisk korn.

Udsigten til en overraskende stor dansk høst af økologisk korn kombineret med mangel på lagerplads fik i sidste uge DLG til at smække ladeporten i for opkøb af økologisk korn fra landmænd, som ikke allerede havde sikret sig en kontrakt.

"Vi kan stadig godt aftage deres korn, men da vi ikke har mere plads i den økologiske bunke, ryger kornet i den konventionelle bunke, og det er ærgerligt, at vi må afregne kornet til konventionelle priser, når det er mere værd," siger Steffen Blume, økologichef hos DLG.

Han forklarer, at situationen er et resultat af en cocktail, som bl.a. består af lidt for mange nye omlæggere, årets høje udbytter og nogle lidt for optimistiske konsulenters vurdering af omlægningsbehovet.

DLG har ikke tal på, hvor mange økologer der kommer i klemme på den front, men det vækker bekymring i branchen, når landets største grovvareselskab tager et så drastisk skridt.

Ukendt antal står uden kontrakt

Meldingen om DLG's beslutning fik straks Poul Kristensen, planteavlskonsulent i ØRD, til at ringe rundt til nogle af de planteavlere, som han rådgiver, og de havde heldigvis styr på aftalerne.

"Vi ved reelt ikke, hvor mange der ikke har en aftale, så måske er det bare en storm i et glas vand," siger han.

Poul Kristensen synes dog, at det er problematisk, at et andelsselskab som DLG, der er ejet af landmændene, ikke er rustet til at afregne alle de økologiske andelshaveres høst til økologiske priser. Lidt hurtig hovedregning fra hans side viser, at især de mange rugproducenter i år risikerer at mister stort set hele deres dækningsbidrag, hvis kornet bliver afregnet til konventionelle priser.

Han peger dog samtidig på, at økologerne allerede i efteråret burde være advaret om, at det er en god ide at sikre sig en kontrakt, hvis de havde fulgt med i debatten om omlægningskorn.

Omlægningskorn presser markedet

Plantespecialist Troels Melvang fra Vestjysk Andel har de seneste dage oplever flere økologer, som ringer for at forhøre sig om muligheden for at afsætte korn, og han oplyser, at Vestjysk Andel stadig afregner til økologiske priser.

"Men der er ingen tvivl om, at det økologiske marked er overmættet," siger han.

Han peger i den forbindelse på, at omlægningskorn fra de mange nyomlæggere forværrer situationen, da det er tilladt at bruge 30 pct. omlægningskorn i foderblandingerne til kvæg.

"Det er billige varer, som er med til at skubbe det økologiske korn ud, og jeg tror, at vi har en overmætningssituation, som vil kunne mærkes flere år frem," lyder vurderingen fra Troels Melvang.

DLG har øget lagerkapaciteten med 50 pct.

Danske mejerier og Danish Crown har gennem mange år sikret sig en god kontrol over tilgangen af råvarer fra deres andelshavere, men ifølge Steffen Blume har DLG ikke planer om at forsøge at styre produktionen via såkaldt 'stop and go-aftaler med planteavlerne.

Han forklarer derimod, at selskabet har forsøgt at tage højde for de øgede kornmængder ved at forøge lagerkapaciteten, men at man er kommet i bekneb med plads på trods af, at selskabet har sikret sig tre nye kornlagre i Jylland og på Sjælland.

"Det har samlet øget lagerkapaciteten til økologisk korn med 50 pct. i forhold til sidste år, hvor lagerkapaciteten end ikke blev udnyttet fuld ud," pointerer han og fortsætter:

"Vi har desuden indsendt ansøgninger til Landbrugsstyrelsen for at få godkendt yderligere lagerplads, som jeg håber, kan være klar til at tage i brug i løbet af et par uger."

Vinduet stod åbent i lang tid

Steffen Blume betegner den nuværende situationen som et flaskehalsproblem.

"Vinduet, hvor økologerne kunne lave en prisaftale med DLG, stod åbent længe, og i takt med at kornpriserne begyndte at falde tror jeg, at de fleste større kornproducenter nåede at dækket sig af," siger Steffen Blume.

Han håber, at de øvrige økologer har mulighed for selv at opbevare det meste af kornet, og hvis det fugtige vejr bliver ved med at forsinke høstarbejdet i de kommende dage, forventer han, at en del økologer må lade kornet stå så længe på marken, at de igen kan få afregnet til økologiske priser, når DLG efter planen får adgang til mere lagerplads.

Både han og Poul Kristensen forventer, at det primært er en gruppe mindre producenter, som bliver ramt, og som ansat i et andelsselskab ærgrer det naturligvis Steffen Blume, at DLG i øjeblikket ikke kan aftage alt kornet. Han tør ikke spå om, hvor mange landmænd som risikerer at brænde inde med deres korn, men han tror kun, at det er et fåtal, som kommer i klemme.

"Vi har høstet ca. en tredjedel af den forventede høst, og jeg er ret sikker på, at markedet vil rette sig op efter høst," siger Steffen Blume.

Lidt for optimistiske konsulenter

Som høsten tegner i øjeblikket, forventer han ikke, at årets høst vil skabe en større kornpukkel, der vil påvirke de økologiske kornpriser i flere år frem, men han opfordrer landets økologiske planterådgivere og Økologisk Landsforening til at være lidt mere forsigtige, når de beskriver behovet for omlægning til økologi.

Selv om de økologiske kornarealer i år er vokset markant, kan det fugtige høstvej stadig føre til, at der bliver mangel på økologisk konsumkorn og maltbyg med den rigtige kvalitet. Arkivfoto: Claus Østergaard

"Der har nok været en tendens til, at nogle har været lidt for optimistiske, og det kan give et forkert billede, når Økologisk Landsforening inddrager kornimporten i sin analyse af behovet for at øge den hjemlige produktion af økologisk korn," siger økologichefen.

Tror stadig tallene holder

I Økologisk Landsforening forklarer Henrik Hindborg, markedschef for detail, at prognosen for omlægningsbehovet, som han har været med til at lave, rækker yderligere et år frem, og han forventer stadig, at beregningerne holder, når vi når til 2020.

"Man skal huske, at når vi fremskriver behovet for omlægning, sker det på basis af udbytter fra en høst med normale udbytter, og så har vi faktisk afstemt vores tal med virksomheder fra branchen, bl.a. DLG," siger Henrik Hindborg.

Selv om DLG var med til at 'godkende' tallene for omlægningsbehovet fra ØL, peger Steffen Blume på, at de er forbundet med en vis usikkerhed, da både brød- og bryggeribranchen stiller særlige krav til kvaliteten af henholdsvis brødkorn og maltbyg, og at det ikke altid er muligt for de danske økologer at ramme den ønskede kvalitet. Derfor er det ofte nødvendigt at importere korn til human konsum, hvilket øger risikoen for en dansk overproduktion af foderkorn.

Troels Melvang er enig i, at der er en risiko for, at rådgivningsselskaberne i kampen om kunderne har en tendens til, at de maler et lidt for rosenrødt billede af markedspotentialet, og han oplyser, at det danske korn, som ikke allerede er i hus, formentlig er ved at være så mærket af regnen, at det allerede nu kniber med at høste korn i konsumkvalitet.

DLG vil sælge rug til udlandet

Det rokker dog ikke ved, at der ifølge grovareselskaberne denne sommer især er udsigt til en stor overproduktion af økologisk rug på de danske marker. Det er den kornsort, som de fleste nyomlæggere typisk bliver rådet til at så, da den er nem at dyrke.

Udsigten til at ende med store lagre af økologisk rug har fået DLG til at rette blikket mod potentielle kunder i udlandet.

"Vi arbejder i øjeblikket på at finde afsætning for økologisk rug i udlandet," siger Steffen Blume.

Flere artikler fra samme sektion

Øko-markdag vender tilbage for både planteavlere og husdyrproducenter

I juni bliver der for anden gang afholdt Øko-markdag, og selvom det er en markdag, lover arrangørerne, at der også er masser af ny viden og spændende demonstrationer for husdyrproducenter.

29-05-2024 3 minutter Events

Samarbejde skal sikre, at landmænd undgår rapporteringskaos

For at lette landbrugets ESG-arbejde er Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation nu i gang med at videreudvikle ESGreenTool Report, så økologer og konventionelle landmænd bruger samme tilgang. Det skal sikre sammenlignelige data og fælles standarder for ESG-rapportering på tværs af hele fødevareværdikæden.

29-05-2024 3 minutter Klima,   Miljø,   Arbejdsmiljø

Pas på dine drøvtyggere – bluetongue-virus nærmer sig Danmark

Bluetongue er ikke klassificeret som fx fugleinfluenza og afrikansk svinepest. Dermed udbetaler myndighederne hverken erstatning for driftstab eller aflivede dyr, hvis sygdommen slår ned i danske besætninger med får, kvæg eller geder.

28-05-2024 2 minutter Kødproduktion,   Kvæg