Annonce

Annonce

I jagten på nye investorer opruster Kim Qvist og Dansk Økojord med deltidsansættelser af Pernille Engelshardt (i midten), som får ansvar for IT og kommunikation og Liselotte Johansen, som bliver økonomiansvarlig.

Jordbrugsfond er på jagt efter nye investorer

Generalforsamlingen i Dansk Økojord A/S viser, at der er behov for at sætte yderligere skub i aktiesalget, hvis Danmarks Økologiske Jordbrugsfond skal fortsætte med at opkøbe jord i samme takt som hidtil.

På fire år har Danmarks Økologiske Jordbrugsfond via datterselskabet Dansk Økojord A/S samlet investeret 101,7 mio.kr. i 11 landbrugsejendomme, og da ledelsen forventer at investere yderligere 25 mio. kr. i to-tre ejendomme i 2022, bliver det nødvendigt at sætte yderligere skub i aktiesalget, hvis opkøbene skal fortsætte i samme tempo i de kommende år.

Det stod klart, da fonden og Dansk Økojord i aftes holdt generalforsamling i Centralværkstedet i Aarhus, hvor et halvt hundrede af selskabets 800 aktionærer deltog. De kunne glæde sig over et overskud efter skat på 380.000 kr., og selv om der heller ikke i år bliver udbetalt udbytte til aktionærerne, lød der masser af verbale roser til Kim Qvist, der som direktør for Dansk Økojord A/S gennem fire år har arbejdet som en energisk enmandshær i jagten på at finde velegnede landbrug til Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Alene sidste år investerede Dansk Økojord A/S 43,9 mio. kr. i landbrugsejendomme, der alle siden er udlejet til yngre forpagtere, som forpligter sig til at omlægge dem til økologisk drift. I år forventer selskabet at få tilført yderligere 2-3 mio. kr. i aktiekapital. Det vil gøre det muligt at bringe den samlede ejendomsportefølje op på ca. 125 mio. kr. fremgår det af ledelsesberetningen i årsregnskabet for Dansk Økojord.

Fonden er for lille til de store

”Vores største udfordring bliver at få overbevist professionelle investorer i fonde og pensionskasser om, at de skal kigge i vores retning,” siger direktøren, som også håber at flere virksomheder og internationale investorer kan se et potentiale i at investere i omlægningen af dansk landbrugsjord.

Hidtil har Dansk Økojord dog fået en klar melding om, at fonden på grund af sin lille størrelse ikke på nuværende tidspunkt er attraktiv for de store institutionelle investorer, og derfor arbejder Kim Qvist på forskellige modeller om lokale samarbejder, som kan være med til at rejse ny kapital.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

  • Fonden blev stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening den 3. februar 2017
  • Fonden driver datterselskabet Dansk Økojord A/S, som opkøber konventionelle landbrug og forpagter jorden til landmænd med krav om, at produktionen bliver omlagt til økologisk produktion.
  • Forpagterne skal desuden efterleve en række krav til eksempelvis klimahandlingsplaner og natur-og vildtplejeplaner.
  • Fonden råder over 871 ha. fordelt på 11 ejendomme
  • Aktionærer: ca. 800
  • Gennemsnitlig investering: 32.000 kr.

"Jeg bruger meget af min tid på at banke på døre," siger direktøren som både har kontakt til store fonde, vandindvindingsselskaber og flere andre, som kan have interesse i at støtte et landbrug uden brug af pesticider, og han håber allerede i indeværende år at kunne løfte sløret for konkrete aftaler, som kan bidrage til yderligere omlægning.

En bliver til tre

På generalforsamlingen var Kim Qvist med egne ord til den årlige ”eksamen”, og at dømme efter stemningen blandt de fremmødet aktionærer bestod direktøren, som med kort varsel fik ansvaret for formandsberetningen, da formand Lars-Christian Brask først ankom til den sidste del af generalforsamlingen efter et mindre ildebefindende.

"Vi er tæt på at komme i mål med en fuld portefølje," sagde Kim Qvist, som også hæftede sig ved, at selskabet via en omsætning på 5,5 mio. kr. har fået en stærkere økonomi, der har gjort det muligt at ansætte to personer med tilsammen 20 timer om ugen. De udgør et sekretariat, som får ansvar for it, kommunikation og økonomi.

Der bliver det formentlig god brug for de nye kræfter i de kommende års arbejde med at sprede kendskabet til fonden og øge aktiekapitalen og forhåbentlig få en større, semiprofessionel investor med på holdet, som kan være med til at sikre penge flere fremtidige jordopkøb. Men konkurrencen om de grønne kroner er blevet hårdere.

"Nyhedens interesse har lagt sig. Alle taler om den grønne dagsorden, så vi skal vænne os til, at vi er blevet en del af mængden," siger Kim Qvist, som i øjeblikket har kig på to-tre landbrugsejendomme, som han gerne vil have skøder på.

Krigen i Ukraine bremser aktiesalget

"Hvis de køb bliver realiseret, kommer de fremtidige aktiesalg helt til at afgøre, hvor mange penge vi får til at købe nye ejendomme for,” siger Kim Qvist til Økologisk Nu, og han erkender, at det kan blive en udfordring, at holde kadencen, da aktiesalget næsten er gået i stå i kølvandet på Ruslands invasion i Ukraine.

”Vi har aldrig solgt så få aktier i vores samlede eksistens som fra 24. februar og til dato. Det skyldes naturligvis den herskende uro. I en tid med stigende renter og inflation overvejer folk en ekstra gang, hvad de vil investere deres sparepenge i. Det er et helt forståelige reaktionsmønster,” siger Kim Qvist, som forventer, at markedet vil normalisere sig i løbet af relativ kort tid, når der forhåbentlig meget snart bliver lagt låg på krigshandlingerne i Ukraine og en truende fødevarekrise, som begge mindsker investeringslysten.

Et par aktionærer satte spørgsmålstegn ved det fornuftige i at Dansk Økojord primært har investeret i mindre landbrugsejendomme, da det efter deres mening ofte giver nogle stordriftsfordele og bedre økonomi med større enheder.

Den tidligere direktør for Merkur Andelskasse, Lars Pehrson, som er bestyrelsesmedlem i Dansk Økojord, forklarede i den forbindelse, at investeringer i små landbrug giver god mening for en relativ lille fond.

”For os er det mest fornuftigt at sprede risikoen ved at investere i flere mindre landbrug,” sagde han.

Samtidig pointerede Kim Qvist, at små specialiserede landbrug sagtens kan have en bedre bundlinje end store og mere forgældede landbrug:

"Men jeg kan love, at vi fortsætter vores restriktive investeringspolitik, så vi passer godt på jeres penge, og man kommer ikke til at investere i landbrug, som ikke kan levere på vores mange bundlinjer."

Kim Qvist beskriver fondens første fire år som en etablerings og udviklingsperiode, som har vist, at forretningsmodellen bag fonden og datterselskabet Dansk Økojord A/S fungerer.

”Langt de fleste af vores forpagterne har en sund økonomi og god soliditet, og trods tørke, corona og krig har de været i stand til at betale deres leje til tiden,” siger Kim Qvist, som peger på, at forpagterne nyder godt af, at de ikke er gældsat i nær samme grad som hovedparten af de landmænd, der ejer deres egen jord.

Han er lodret uenig med de stemmer i landbruget, som taler om, at det er nødvendigt at bremse den grønne omstilling. Tværtimod mener han, at det netop nu er på tide at sætte ekstra turbo på omstillingen.

”I den nuværende situation kan vi ikke love aktionærer et afkast i år, men vi kan love dem, at vi fortsætter vores restriktive investeringsstrategi, så vi passer godt på deres penge,” siger han til Økologisk Nu.

Han beskriver den typiske investor, som en mand på ca. 55 år, der er optaget af den grønne dagsorden, og spørgsmål omkring biodiversitet og rent drikkevand, men han oplyser, at tendensen går i retning af, at flere yngre investorer kommer på banen.

Flere artikler fra samme sektion

EU støtter kampagne for økologisk ost

Ny kampagne sætter fokus på, hvorfor forbrugerne tilsyneladende foretrækker uforarbejdede økologiske fødevarer og køber mælk i stor stil, mens det er vanskeligere at afsætte de økologiske oste.

06-12-2022 3 minutter Mejeri

Burgerkæde tilbyder nu øko-plantebøffer i samtlige burgere

Gasoline Grill og Matr har indgået et samarbejde, som betyder, at burgerkædens kunder fremover kan vælge en økologisk plantebaseret bøf lavet af bl.a. frasorterede grønsager.

02-12-2022 3 minutter Plantebaserede fødevarer

Lektor råder landbruget til at satse mere på planteproduktion

Dansk landbrug skal satse mere på innovation og udvikling inden for teknologi og bæredygtige dyrkningsmetoder, hvis ikke det skal gå glip af et væksteventyr, mener lektor.

01-12-2022 2 minutter Eksport,   Plantebaserede fødevarer